Preco_su_podnikatelia_sportovcami_21_storocia

Väčšinu 20. storočia boli športovci ikonami populárnej kultúry. Atletika pomáhala spájať ľudí z rôznych etník, tried alebo zázemí. Každí si vedel spestriť čas v domácnosti pozeraním na hviezdu baseballu – Jackieho Robinsona alebo sledovať úžasnú hru s loptou od Peleho. Avšak obdobia sa menia a legendy a mýty okolo tradičných športovcov sa pomaly dostávajú do zabudnutia, ale čo ich nahradilo?

Podľa prieskumu 172 študentov stredných škôl od Millennial Branding a Internships.com, kde sa ich pýtali, čím chcú byť, keď vyrastú, až ohromujúci 72 percent respondentov uviedlo, že podnikateľmi! Áno, “podnikateľ” sa stal profesiou a vášňou pre celosvetovú mládež na svete a nádejou do budúcnosti mnohých rastúcich trhových ekonomík po celom svete. Mená ako Ma, Benioff, Bezos, Page, Bruno, Buffett, Bogle, Musser, Jobs, Schwab, Johnson, Ellison, Gupta, Lauder, Blakely, Franklin, Ford, Winfrey a Branson vytvorili naozaj rozmanité trhy, ktoré si ostatní nevedeli ani len predstaviť, čím zároveň inšpirovali milióny.

Podnikanie sa stalo najväčším exportom Ameriky a rozšírilo sa mimo hranice ústavnej demokracie. Nemá teda hranice. Žiadnu vieru. Žiadnu rasu. Je zadarmo ako nápad, ktorý môže niekto vymyslieť, ktorý následne pomôže vyriešiť problém k lepšiemu, rýchlejšiemu alebo lacnejšiemu alebo elegantnejšiemu. Sloboda je skutočne premietnutá do individuálnej úrovne prostredníctvom myšlienky a formy firemnej štruktúry.

Podnikanie znamená disciplinovaný záväzok k vlastnému remeslu, úplnú vieru v seba ako aj tímu a rozsiahle zameranie voči realizovanému cieľu. Poslanie víťazstva majstrovstiev pre podnikateľa môže znamenať niečo od predstavenia nového produktu, ktorý svet alebo váš cieľový trh miluje, dosahovania ziskovosti a sebestačnosti, čo je samozrejme násobené a zároveň odmeňované všetkými zainteresovanými stranami.

Vo svojom úvodnom prejave na Univerzite v Georgetowne v roku 2012 Bono poznamenal, že Amerika je možno jedinou najväčšou myšlienkou, s akou kedy svet prišiel. Myšlienky sú základom podnikania a hodnota podnikania môže odzrkadľovať veľmi jasný základ a nádej na individuálnu slobodu v budúcnosti. Sloboda nebude založená iba na národných štátoch, ale bude založená na podnikateľských firemných štruktúrach, ktoré jednotlivcom umožnia dosiahnuť svoje sny a snaženia. Mark Benioff nedávno poznamenal, že podnikanie môže byť najvýznamnejšou silou pre dobro, akú svet kedy poznal. To zároveň je základom podnikania.

V Spojených štátoch existuje menej než 5 000 verejne obchodovaných podnikov, ale takmer 30,2 milióna súkromných firiem, ktoré sú založené na predstavách oddaného podnikateľa a úžasných tímoch. Čo by mohlo byť viac vhodné, než pomôcť podporiť úplnú vieru v seba, váš tím a vaše myšlienky k zmene ktoré vedia pomôcť ovplyvniť svet k lepšiemu?

Dá sa ľahko predstaviť deň, kedy sú podnikatelia meraní mnohými možnosťami okolo skóre a štatistík podobným športovcom. Podnikateľské percento môže byť v budúcnosti merané podnikovou hodnotou vytvorenou pre všetky zainteresované strany vrátane vnútornej miery návratnosti (IRR). Podiely v aktivitách konkrétnych podnikateľov (nielen ich podnikov) sa môžu v budúcnosti obchodovať aj na burzách a môžu sa stať investovateľnými nástrojmi.

Keď premýšľate nad ekosystémom podobnému športu v priebehu 20. storočia, ktorý sa objavil so športovými ligami, futbalovými zväzmi pre športovcov, špecializovanými marketingovými agentúrami, dohodami o schválení a stávkami na konkrétne kluby, možno si predstaviť, že do konca 21. storočia sa môže objaviť paralelná sieť podnikateľov.

Myslím si, že podnikatelia sú športovcami 21. storočia a vytvoria silné ekosystémy príležitostí pre všetky zainteresované strany, ktoré podporujú a pomáhajú ich vytváraniu v rámci svojich komunít alebo trhov.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: MSN

Facebook komentár