Socialny_kapital_a_vas_okruh_vplyvu

V mnohých životných situáciách sa stáva, že rozdiel medzi úspechom a zlyhaním pramení z toho, akí ľudia patria do okruhu vašich známych. Vo svete podnikania sa ustálil pojem „okruh vplyvu“. Okruh vplyvu vo svojom princípe zahŕňa každého, s kým sa pravidelne dostávate do kontaktu. V niektorých prípadoch sem môžu spadať dokonca aj ľudia, s ktorými prichádzajú do styku vaši známi.

Všetko, čo spravíte v rámci vášho okruhu vplyvu, vyvolá isté následky v skupine ľudí, ktorí vás obklopujú. To isté však platí aj naopak a všetko, čo spravia ľudia vo vnútri vášho okruhu vplyvu, sa v konečnom dôsledku prejaví na vašej situácii. Tento princíp samozrejme platí aj mimo podnikania a akéhokoľvek pracoviska. Ľudia sa obvykle stávajú produktom prostredia a spoločnosti, v ktorej sa vyskytujú.

Hlavná podstata okruhu vplyvu je jednoduchou záležitosťou. Čím viac času strávime v spoločnosti ťažko pracujúcich ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť vysoké ciele a svedomito pracujú na svojom úspechu, s tým väčšou pravdepodobnosťou budeme schopní prevziať ich pozitívne vlastnosti na seba. Ak sa však budeme často vyskytovať v spoločnosti neambicióznych a neproduktívnych ľudí, je možné, že si osvojíme niektoré z ich negatívnych vlastností.

Súvisiace: 6 návykov ľudí, ktorí dokážu byť okamžite sympatickí

Je veľmi dôležité, koho poznáte a s kým sa stretávate. A nie iba preto, lebo si takto môžete budovať sieť užitočných kontaktov. Pravdou totiž ostáva, že medziľudské vzťahy, ktoré okolo seba budujete, ovplyvňujú vás, vaše podnikanie a celkové smerovanie vášho života.

Zároveň by ste mali predpokladať, že každý, s kým nadviažete profesionálny či súkromný vzťah, si bude uvedomovať princípy a potenciál tejto teórie. Čo mu môžete ponúknuť? Ľudia sú prirodzene sociálnymi tvormi, ale nikto nemá záujem o budovanie vzťahu s jedincom, ktorí nevyužíva svoj plný potenciál. Ak sa snažíte dosiahnuť úspech nielen vo svete podnikania, ale aj ako plnohodnotná ľudská bytosť, musíte skutočne porozumieť konceptu sociálneho kapitálu.

Sociálny kapitál

Máte svoju hodnotu. Možno zatiaľ nie ste schopní posúdiť, ktorý konkrétny prvok vašej osobnosti je hodnotný. S veľkou pravdepodobnosť nie ste schopní ani presne odhadnúť, nakoľko vysokou hodnotou disponujete. Nedá sa však poprieť, že každý z nás má hodnotu. Čím skôr začnete venovať pozornosť hodnote svojej osobnosti, tým skôr ju môžete rozvinúť a ďalej budovať.

Sociálny kapitál je princípom, ktorý popisuje túto skutočnosť. Predstavte si akýkoľvek typ kapitálu. Napríklad 5 eurovú bankovku. Môžete si za ňu kúpiť čokoľvek v hodnote piatich eur a tak poznáte jej skutočnú hodnotu. Ale päť eur je iba jednou z možných hodnôt bankovky. Bežne sa stretávame s bankovkami o hodnote 10, 20 či 100 eur a každá z nich má vyššiu hodnotu ako päť eur.

Keď uvažujete o základnom princípe sociálneho kapitálu, v prvom rade si musíte uvedomiť, že máte svoju hodnotu. Vaša hodnota však na rozdiel od päť eurovej nie je presne stanovená. Ak sa odhodláte svedomito pracovať a vykonávať tie správne rozhodnutia, môžete sa stať najhodnotnejším človekom v rámci vášho podniku, priemyselného odvetvia, či dokonca aj mimo neho. Prvým krokom je však uvedomenie, že máte svoju hodnotu a vaša hodnota nie je pevne stanovená. Môžete ju zmeniť. A to k lepšiemu či k horšiemu.

Budovanie hodnotných vzťahov

Váš okruh vplyvu zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní vášho sociálneho kapitálu. Konexie a vzťahy sú obrovskou zložkou podnikania a nadväzovanie tých správnych vzťahov môže vo veľkej miere prispieť k budovaniu vašej osobnej hodnoty v rámci profesionálnej kariéry.

No ešte predtým, ako začnete budovať sieť silných vzťahov, si musíte uvedomiť jednu zásadnú skutočnosť. Tou je fakt, že vzťahy nevznikajú náhodne a samé od seba. Všetko, čo poviete a spravíte, istým spôsobom prispeje k povahe vášho vzťahu s ľuďmi vo vašom okolí. Ak sa vám nepodarí dostatočne prezentovať vašu hodnotu v okruhu svojho vplyvu, nikto nebude túžiť po prehlbovaní vzťahu s vašou osobou.

Vaša hodnota sa môže prejavovať mnohými rôznymi spôsobmi. Prezentovať vlastnú hodnotu na verejnosti zároveň nie je také náročné, ako sa to môže zdať na prvý pohľad. Ak okoliu dokážete, že ste spoľahlivým človekom, ľudia okolo vás si okamžite uvedomia vašu hodnotu. Mali by ste sa snažiť obklopiť ľuďmi, ktorým môžete dôverovať. O tento cieľ sa však budú usilovať aj ďalší účastníci vášho okruhu vplyvu a dôveryhodnosť sa tak stane dokonalou prezentáciou vašej osobnej hodnoty. Koniec koncov, ak vám nikto nemôže veriť a spoľahnúť sa na vás, akú máte vlastne hodnotu?

Dôslednosť je ďalšou povahovou črtou, ktorá bude vypovedať o vašej hodnote. Jeden z vašich kolegov by mohol byť najinteligentnejším človekom vo vašom odvetví, ale akú hodnotu skutočne prináša spoločnosti, ak pravidelne mešká na porady, trvá mu dni, kým odpovie na firemné e-maily a zanedbáva svoje povinnosti? Odpoveď je jasná. V rámci svojho okruhu vplyvu prináša veľmi nízku hodnotu a vy sa z toho môžete poučiť. Vyhľadávajte ľudí, ktorí sa vyznačujú dôslednosťou a rovnakú kvalitu budujte vo svojom živote. Nepotrebujete predsa riskovať vytváranie vzťahov s nedôslednými jednotlivcami.

Ďalším spôsobom, ktorým môžete demonštrovať svoju hodnotu, je pracovať na vlastnom osobnostnom raste.

Ako zvyšovať vlastnú hodnotu

Jednoznačne disponujete sociálnym kapitálom, ale aká je vaša reálna hodnota? Kým hodnota jednotlivca sa posudzuje na základe jeho vzťahov, v rovnakej miere závisí od jeho vlastných kvalít a čŕt. Ak sa snažíte zistiť, akou kvalitou sa môžete pochváliť, skúste o sebe premýšľať ako o značke. Potrebujete sa propagovať a vaša hodnota sa bude odvíjať od toho, akú ponuku prináša na trh vaša značka.

Keď marketéri pracujú na rozvoji značky, zameriavajú sa predovšetkým na to, čo daná značka môže ponúknuť potenciálnym zákazníkom. Značky zároveň potrebujú vhodný priestor, v rámci ktorého môžu narastať. Spoločnosť so stagnujúcou značkou je odsúdená na to, aby sa stala nanajvýš priemerným podnikom. Premýšľajte o sebe ako o značke. Akým spôsobom pracujete na svojom raste a ktorým smerom sa plánujete vyvíjať? Akou ponukou chcete presvedčiť svoje okolie o tom, že vaša hodnota stúpa?

Súvisiace: 8 spôsobov, ktoré Vám pomôžu rozšíriť Vašu intelektuálnu kapacitu

Tento typ osobnej hodnoty je snáď ešte dôležitejší ako dôveryhodnosť a dôslednosť. Ktokoľvek môže byť dôveryhodným a s vynaložením dostatočného úsilia sa môže stať aj dôsledným. Až do takej miery, že skutočne ohúri svoj okruh vplyvu. Ale zamyslite sa nad tým, aké ojedinelé je stretnúť niekoho, kto je dôveryhodný, dôsledný a zároveň prináša do vášho života nenahraditeľnú hodnotu. Aj vy sa môžete stať týmto človekom.

Pri budovaní svojej hodnoty by ste mali dbať na to, aby ste rozvíjali svoju kompetenciu a zručnosti vo všetkých oblastiach, v rámci ktorých pôsobíte. Môžete dokonca zvážiť aj osvojovanie si úplne nových zručností. Disponujete určitým sociálnym kapitálom a za každých okolností by ste sa mali usilovať o to, aby bola jeho hodnota čo najvyššia.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných ale aj motivačných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: MSN, Yahoo

Facebook komentár