Ako_technologie_menia_spotrebitelske_pozicky

  • Spotrebiteľský dlh obyvateľov USA je v súčasnosti na hodnote približne 13 biliónov dolárov.
  • Technologické inovácie v tomto odvetví poháňajú zmeny.
  • Niektoré z týchto inovácií zahŕňajú aj alternatívne dáta.

V súčasnosti nové inovácie v oblasti technológií pokračujú vo formovaní úverového trhu. Pri súčasnom spotrebiteľskom dlhu v USA, ktorý je na úrovni okolo 13 biliónov dolárov majú tieto zmeny veľký dopad na dostupnosť úverov pre spotrebiteľov nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

Moderný úverový systém

Kreditné skóre hrá dôležitú úlohu v živote amerického spotrebiteľa. Toto skóre rozhoduje, či mu bude umožnené požičať si na nákup domu, automobilu, alebo na založenie biznisu.

Zaujímavosťou je, že spôsob ako toto hodnotenie spôsobilosti funguje nie je nemenný – nové technológie majú za úlohu zvýšiť presnosť a sprístupniť kredit novým spotrebiteľom.

Tradičné hodnotenie kreditného skóre

Moderné číselné hodnotenie kreditného skóre vzniklo v roku 1989 a používa štatistickú metódu logistickej regresie na ohodnotenie spôsobilosti spotrebiteľa pre splácanie úverov.

Hodnotiaci model pozostáva z piatich kategórií:

Kategória Percentuálne zastúpenie Popis
História platieb 35% Sú platby uhradené načas?
Dlhové zaťaženie 30% Zahŕňa viacero faktorov ako počet účtov a ich zostatky, dlžná suma, pomer dlhu k limitu.
Dĺžka platobnej histórie 15% Priemerný vek účtov a vek najstaršieho účtu.
Typ použitého úveru 10% Aký typ úveru je použitý? (splátky atď.)
Nové žiadosti o úver 10% Nové žiadosti o úver môžu ohroziť skóre.

Tento model má však svoje obmedzenia. Tradičný hodnotiaci model zachytáva len čiastočný obraz o financiách spotrebiteľa, neukazuje však ako sa celková schopnosť spotrebiteľa splácať mení v priebehu času. Taktiež aktuálne skóre môže byť ovplyvnené nedostatkom dát, čo môže spôsobiť skreslený obraz o finančnej spôsobilosti spotrebiteľa.

Technológie prichádzajú na pomoc

Z globálneho pohľadu sa objem dát každé dva roky zdvojnásobí – tieto dáta môžu byť základom pre uskutočnenie zásadných zmien pri spotrebiteľských úveroch.

Trendové dáta

Namiesto statického pohľadu na kreditné skóre je možné analyzovať smer, rýchlosť, zlomové body a rozsah zmien v kreditnej histórií klienta, pre získanie celkového a presnejšieho obrazu. Trendové dáta môžu zvýšiť presnosť predikcií o takmer 20%.

Súvisiace: Prečo by ľudia nemali panikáriť z rastu úrokových sadzieb na hypotéky

Alternatívne dáta

Kreditná história je nepochybne dôležitá, existujú však aj iné zdroje dát ktoré vedia ukázať platobnú schopnosť spotrebiteľa. Alternatívne dáta zahŕňajú informácie o vlastníctve nehnuteľností, celkovom bohatstve, platení každodenných výdavkov a iné zdroje dát, ktoré majú ukázať celkový obraz o solventnosti spotrebiteľa.

Ostatné technológie

Technológia umožnila bezprecedentné možnosti prístupu k dátam – medzičasom sú implementované nové technológie na základe neurónových sieti, ktoré umožnia ešte sofistikovanejšie kreditné hodnotenie.

Infografika znázorňuje fungovanie moderného úverového systému a perspektívy toho, ako nové technológie tento systém menia.

Courtesy of: Visual Capitalist

Preložil: Filip Gajdoš

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Yahoo, VisualCapitalism

Facebook komentár