Pravdepodobne najlepším spôsobom merania Európskeho zotavovania je cez stúpajúce množstvo krachujúcich spoločností, pretože iba z tejto perspektívy je Európa konečne „stála.“ Ako oznámilo Reuters, citujúc správu od Axesor, rekordných 2 564 spoločností požiadalo o „konkurzné konanie,“ stráviteľnejšiu verziu slova bankrot, v prvom kvartáli – 10% nárast od Q4 a velikánsky 45% nárast v porovaní s Q1 v 2012. Uvedené dôvody: „ prísna úverová kontrola a biedny dopyt.“ Alebo inými slovami: žiaden skutočný tok peňazí na financovanie  dopytu po produktoch a službách. V takomto prostredí bude očividne potrebné naozaj mimoriadne falšovanie a manipulovanie na vyjadrenie rastu HDP, no sme si istí, že španielske orgány už na tom pracujú a španielske dôchodkové fondy, naplnené už na 97% španielskymi vládnymi dlhopismi, opäť ovplyvnia ďalšie neuveriteľné ekonomické správy, ktoré väčšinu času oklamú väčšinu algoritmov na červených blikajúcich titulkách Bloomberg-u.

Od agentúry reuters:

„Väčšina španielskych podnikov sa nepripravila na krízu tohto rozsahu alebo dĺžky, čo môže byť rozhodujúcim faktorom,“ povedal Ramos Juste, vedúci ekonomických štúdií v Axesor.

Španielsko bolo za päť rokov vo svojej druhej recesii posledných 18 mesiacov a nezamestnanosť je viac než 25 percent.

Zmrazenie úverov, problémy s likviditou, oneskorené splátky a slabé riadenie rizika prispelo ku rekordnému množstvu bankrotov od zmeny v španielskom zákone o platobnej neschopnosti v roku 2004, informoval Axesor.

Axesor predpokladá, že od počiatku španielskej krízy pred piatimi rokmi požiadalo o vyhlásenie bankrotu takmer 28.000 spoločností.

Banky sprísnili pôžičky po tom, čo realitná bublina v 2008 praskla a boli vystavené sprísnenej regulácii, odkedy Španielsko minulého roku získalo okolo 41 miliárd Eur ($52 miliárd) od medzinárodných veriteľov.

Prirodzene to je vinnou diabolských bánk, že nepožičiavajú  peniaze.

O čom sa nehovorí je únik vkladov, miestne banky jednoducho nemajú peniaze na takéto pôžičky. O čom sa taktiež nerozpráva je, že napriek odhodlanosti ekonomicky rásť, celkové množstvo komerčných pôžičiek v USA minulého týždňa, ktoré sa prakticky nezmenilo odo dňa, kedy Lehman požiadalo o bakrot, bolo niečo vyše $7,2 biliónov. No USA má aspoň Federal Reserve, ktorej nevadí byť zlou bankou pre tisíce firiem, ktoré by ináč skončili insolventné, keby nebolo výdatného zdroja úverov s nulovými nákladmi. 

A s bankami zaangažovanými v naháňaní akciového trhu, kým Fed má ešte mesačne vykonať $85 miliárd likviditných injekcií a vytvárať depozity, všetko ešte aspoň rok a pravdepodobne naveky, s výnimkou pokračovania v nebývalej chybnej distribúcii kapitálu dovtedy, kým nebude žiaden koncový dopyt a Fed bude prinútená financovať nielen súvahy spoločností, ale byť poslednou inštanciou pre nákup tovarov a služieb. Čím sa nakoniec stane, predtým, než bude všetkému koniec.

Preložil: Lukáš Jevčík 

Zdroj: ForexFactory

Facebook komentár