Pred nedávnom som uverejnil môj článok, ktorý poukazoval na desivý rast peňažnej zásoby amerického doláru. V tom článku som uviedol, že hyperbolická miera nárastu je pri danom trende niečo cez 300 miliárd USD/mesačne, zatiaľ čo Fed oficiálne hovorí len o 85 miliardách USD.

Najprv je potrebné  si všimnúť, že Fed tvorí peniaze preto, lebo to považuje za nevyhnutné. Hyperbolický trend zvýšenia kvantity peňazí je reflexiou tejto nevyhnutnosti, čo znamená, že ak by bola tlač peňazí na pomalšom tempe, ako je žiadané, v ekonomike sa objaví napätie. Za touto monetárnou akceleráciou je množstvo dôvodov, v neposlednom rade potreba udržať bubliny v trhoch s cenným papiermi, sú tu však tri veľké hlavné problémy.

Vládne míňanie

Vládne míňanie akceleruje najmä kvôli rýchlo sa stupňujúcim sociálnym záväzkom, pričom nie všetky sú zahrnuté v rozpočte. Demografia, najmä dôchodky pre tzv. baby-boomers, vládna zdravotná starostlivosť a nezamestnanecké benefity stúpajú; napriek tomu sa daňová báza zmenšuje, kvôli slabej ekonomickej výkonnosti a vyhýbaniu sa plateniu daní. Ba čo viac, štátne a mestské financie sú v katastrofálnom stave.

Ekonomika

Americká ekonomika je preplnená dlhom do tej miery, že už nedokáže na monetárny stimul reagovať pozitívne a následné vládne intervencie viedli k nesprávnemu prerozdeľovaniu ekonomických zdrojov. Súkromný sektor teraz balansuje na hrane priepasti, preplnenej dlhom a vládnymi zásahmi.

Komerčné banky

Banky sú opatrné  čo sa týka pôžičiek zadlženým dlžníkom a nepodarilo sa im adekvátne devalvovať zabezpečenie voči existujúcim pôžičkám. Výsledkom je, že sa nevytvorí žiaden úver, ktorý bude k dispozícii na podporu nového nákupu aktív, ocenenie majetku je stále na pokraji kolapsu. Inak povedané, banky vycúvali z tvorby neustále sa navyšujúcich levelov zadlženia.

Nemali by sme sa uspokojiť  s pokusmi o zlepšenie majetkových pomerov. Podľa Federal Deposit Insurance Corporaton je momentálne pomer majetku ku kapitálu na hodnote Tier 1, očisteného od rizika, 11.25; nereflektuje to však adekvátne podsúvahové aktivity a nebankové obchody, ako sú deriváty.

Banky preto čelia dvom rozličným problémom. Odpis istiny majetku o menej ako 9% zotrie celý bankový systém s omnoho nižším prahom pre mnoho bánk. Účtovné zmeny ohodnocovania majetku v dôsledku „Lehman krízy“ im povolili ukryť straty, je to situácia, ktorá je stále nevyriešená a ktorá napovedá, že je bankový systém blízko svojho okraja.

Navyše v prípade zlyhania derivátovej protistrany je hrozba spustenia kolapsu väčších bánk, kde sú deriváty koncentrované.

Záver

Nachádzame sa v strede finančnej búrky, pre ktorú je jediné riešenie akcelerácia menovej zásoby. Zhoršujúce sa finančné podmienky vo vláde, bankách, privátnom sektore alebo trhoch cenných papierov takmer isto spustia aj iné. A preto je potrebná omnoho väčšia suma ako 85 miliárd USD mesačne na udržanie systému nad vodou.

Zdroj: GoldMoney

Facebook komentár