Ak vás bývanie vo veľkom meste psychicky deprimuje, máme pre vás dobré správy: Krátka prechádzka v prírode by mohla byť tým, čo zaženie všetky negatívne myšlienky.

Toto je aspoň výsledok nedávnej štúdie zverejnenej v pondelok, 29. júna, v zborníku americkej Národnej akadémie vied.

V tejto štúdií, skupina 38 ľudí zo Severnej Karolíny (18 žien a 20 mužov), bola rozdelená na dve časti – jedna išla na 90-minútovú prechádzku do prírody a druhá išla na rovnakú prechádzku po meste. Tí, ktorí boli na prechádzke v prírode hovorili, že po tejto prechádzke nemali až také negatívne myslenie o nich samých, kým tí, ktorí sa prechádzali po meste, nepocítili žiadnu zmenu.

( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

Okrem toho, funkčná magnetická rezonancia mozgu odhalila menšiu aktivitu v subgennuálnom predfrontálnom kortexe (sgPFK). Podľa štúdie, ide o oblasť mozgu, ktorá hrá hlavnú úlohu v poruchách nálad a je spojená so vzormi negatívneho myslenia. Štúdia zistila, že tí, ktorí išli na prechádzku po meste, nepreukázali žiadnu z týchto výhod.

Dnes, viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách a pri súčasnom tempe, do roku 2050 až 70% populácie bude žiť v mestách.

Výskumný pracovník tejto štúdie a environmentálny psychológ Stanfordskej Univerzity, Georgy Bratman, sa v interview pre Business Insider opýtal: „Aké sú dôsledky, ktoré sa dejú, keď sa vzďaľujeme od bežného kontaktu s prírodou?“

Napriek výhodám mestského života, mestská populácia má vyššiu tendenciu k mentálnym poruchám, hlavne k úzkosti a depresiám. Ďalšie štúdie tiež navrhujú, že niečo na tom je, že pobyt človeka v prírode mu môže pomôcť zlepšiť náladu. Ale ešte nebolo presne stanovené, čo sa deje v mozgu, keď je vystavený prírodnému prostrediu.

Jednou z možností je, že príroda zmenšuje „hĺbanie“ alebo vzory negatívneho myslenia, ktoré víria v našich hlavách a vyzerajú, že nás ovládnu. Zvýšené hĺbanie je spojené s väčším rizikom depresií a ostatných mentálnych ochorení.

Bratman a jeho kolegovia náhodne pridelili 38 dobrovoľníkom 90-minútovú prechádzku buď v prírode alebo v meste aby zistili, či nám príroda pomôže skončiť tento kolotoč negatívnych myšlienok.

Prechádzka v prírode sa konala na trávnatej ploche s dubmi a kríkmi neďaleko Stanfordskej Univerzity, akademickej, vysoko urbanizovanej komunity s 30 000 ľuďmi. Prechádzka v meste sa konala pozdĺž vysoko frekventovanej, viacprúdovej ulice v Palo Alto, v meste, ktoré je zhruba dvakrát také veľké ako Stanford. Dobrovoľníci dostali smartfón a dostali za úlohu spraviť 10 fotografií počas ich prechádzky (telefóny boli taktiež použité na to, aby sledovali ich polohu a zaisťovali, aby nasledovali dohodnutú trasu).

Pred a po prechádzke účastníci vyplnili dotazník o tom, ako veľmi hĺbali a oskenovali im mozog pomocou magnetickej rezonancie, ktorá meria prietok krvi v mozgu, v pokoji.

Súvisiace:
10 skvelých spôsobov na zlepšenie vášho života
Staňte sa v živote viac pozitívnymi s týmito 5. tipmi

Nakoniec máme pravdepodobné vysvetlenie toho, ako pobyt v prírode môže zlepšiť naše mentálne zdravie. Okrem toho, zistenia naznačujú, že existencia zelených zón a prírodných priestorov v meste môže byť rozhodujúca pre udržiavanie nášho mentálneho zdravia.

Andreas Meyer-Lindenberg, riaditeľ Ústredného inštitútu mentálneho zdravia v Manhaime v Nemecku, tiež študoval vplyvy mestského života na mentálne zdravie. Pre Business Insider povedal, že nové zistenia korešpondujú s jeho vlastným výskumom. Tiež povedal, že nový výskum poskytne dodatočné dôkazy toho, že vystavenie človeka prírode pomôže regulovať naše emócie a môže nám pomôcť aj ochrániť nás samých pred depresiou.

Samozrejme, štúdia bola relatívne malá a Meyer-Lindenberg povedal, že by rád videl, či sú zistenia platné, ak sú ľudia vystavený prírodnému alebo mestskému prostrediu po dlhšiu dobu.

Preložil: Michal Guza

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: LifeHack

Facebook komentár