Spoluzakladateľ a riaditeľ Microsoftu Bill Gates, ktorý sa stále považuje za jedného z najbohatších ľudí sveta hovorí  v roku 2013 na stretnutí akcionárov.

Ak sa spýtate Thomasa Corleya, stať sa bohatým má málo čo do činenia so šťastím a veľa s návykmi.

Corley, ktorý strávil 5 rokov sledovaním a analýzou denných aktivít a zvykov bohatých ľudí a ľudí ktorí žijú v chudobe (konkrétne, 233 bohatých a 128 chudobných) našiel to, čo nazval „Návyky bohatých“ – a mnohé z nich sú jednoducho vzormi správania.

„Vo svojom výskume som prišiel na to, že bohatí ľudia sú veľkými optimistami“, hovorí. „Sú vďační a na k šťastiu pristupujú ako ku zvyku.“

Corley, ktorý prezentuje a vysvetľuje veľa zo svojich objavov v knihe „Návyky bohatých: Každodenné úspešné návyky bohatých osôb“ a na svojej web stránke, definoval „bohatých“ ako zarábajúcich aspoň 160.000 dolárov ročne a vlastniacich aspoň 3,2 mil. amerických dolárov v aktívach. Za slabý pokladal príjem pod 30.000 dolárov ročne a menej ako 5.000 dolárov v aktívach. 

Tu je 10 vzorcov, ktoré Corley objavil u bohatých ľudí, založených na ich výpovediach.

1. Bohatí ľudia veria, že ich návyky majú hlavný vplyv na ich životy.

„Denné návyky sú podstatné na finančný úspech v živote“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 52%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 3%

Bohatí ľudia veria, že zlozvyky škodia šťastiu a správne návyky vytvárajú „šťastie príležitosti,“  vo význame tvorby príležitostí vytvoriť si vlastné šťastie. „Keď sa pozriem na šťastie,“ spomína Corley,“ bohatí tvrdia, že sú šťastní a chudobní, že nie sú.“

2. Bohatí veria v americký sen.

„americký sen je už nesplniteľný.“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 2%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 87%

„Americký sen je myšlienka potenciálu bez limitov, že to zvládnete aj samy,“ tvrdí Corley. V jeho štúdii, obrovská väčšina bohatých ľudí verila, že bohatstvo je veľkou časťou amerického sna (94%) a že tento sen je stále dosiahnuteľný.

3. Bohatí si cenia vzťahy pre profesionálny a osobný rast.

„Vzťahy sú podstatné pre finančný úspech v živote“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 88%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 17%

Nielenže bohatí ľudia cítia, že ich vzťahy sú podstatné pre ich úspech, ale aj vkladajú veľa do ich udržiavania, zvyknú zavolať svojim kontaktom a zagratulovať k ich životným úspechom, k narodeninám, alebo len sa pripomenúť a pozdraviť.“Keď som začal uplatňovať metódu hovorov s cieľom sa pripomenúť a pozdraviť, “reaguje Corley,“ skončil som so zárobkom ďalších 60 000 $“ 

4. Bohatí radi spoznávajú nových ľudí.

„Rád poznávam nových ľudí“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 68%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 11%

Ruka v ruke s cenením si vzťahov prichádza aj budovanie nových. Bohatí milujú spoznávanie nových ľudí a veria, že je to dôležité pre finančný úspech. (v skutočnosti až 95% verí v silu pravdepodobnosti, v porovnaní s 9% chudobných ľudí)

5. Bohatí považujú sporenie za veľmi dôležité.

„Sporenie je kriticky dôležité pre finančný úspech“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 88%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 52%

„Byť bohatým neznamená len zarábať veľa peňazí,“ vysvetľuje Corley. „Je to aj veľa sporenia a akumulácie bohatstva. Veľa ľudí, ktorých som študoval nie sú bohatí z dôvodu zarábania, ale preto, že veľa usporia. “Snaží sa svojím deťom vštepiť to čo nazýva pravidlom 80/20. Ušetriť 20% príjmu.

6. Bohatí cítia, že určujú svoju životnú cestu

„Verím v osud“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 10%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 90%

Chudobní sú značne presvedčení, že genetika je dôležitá pre zbohatnutie a značne presvedčení, že si za svoj finančný status spôsobili sami. „Väčšina bohatých ľudí, s ktorými som sa rozprával boli biznismeni, ktorý neboli vždy bohatí,“ vysvetľuje Corley, „ale mali postoj, že dokážu všetko.“

7. Bohatí si viac cenia kreativitu nad inteligenciou.

„Kreativita je podstatná na finančný úspech“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 75%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 11%

Zatiaľ čo bohatí ľudia veria s väčšou pravdepodobnosťou, že kreativita ovplyvňuje úspech, chudobní, že „byť obdarený intelektom“ je podstatné. Veria s oveľa väčšou pravdepodobnosťou, že bohatstvo je náhodné. „Ak sa pozriete na moje štatistiky, zistíte, že veľa bohatých ľudí boli C študentmi,“ hovorí Corley. „K bohatstvu je potrebné viac ako len byť chytrým.“

8. Bohatí majú radi svoju prácu.

„Mám rád svoju prácu“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 85%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 2%

„Veľa boháčov v mojej štúdii milovalo svoju prácu – to nie je náhoda,“ hovorí Corley. V skutočnosti, 86% bohatých ľudí pracovalo priemerne 50 hodín týždenne (v porovnaní s 43% chudobnými), a 81% tvrdí, že robia viac ako ich práca vyžaduje (verzus 17%). Corley tvrdí, že je to spojené s myšlienkou, že kreativita je dôležitá pre finančný úspech: „Títo ľudia našli tvorivé činnosti, ktoré možno premeniť na peňažnú hodnotu. Ak spojíte tvorivú činnosť, ktorá dokáže zarobiť peniaze, odmena je obscénna.“  

9. Bohatí veria, že ich zdravie ovplyvňuje ich úspech.

„Dobré zdravie je podstatné pre finančný úspech.“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 85%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 13%

„Jeden z mojej štúdie mi povedal, Ťažko by som zarábal peniaze z nemocničnej postele,“ spomína Corley. „Bohatí ľudia myslia, že zdravie znamená menej dní práceneschopnosti, ktorá sa premieta do väčšej produktivity a peňazí.

10. Bohatí sú ochotní podstúpiť riziko.

„Podstupoval som riziko v nadobúdaní bohatstva“

Bohatí ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 63%

Chudobní ľudia, ktorí vyjadrili súhlas: 6%

„Veľa bohatých ľudí v štúdii boli vlastníkmi podnikov, ktorý začínali svoj biznis,“ vysvetľuje Corley. „Stali sa úspešnými, pretože boli majstrami v sebavzdelávaní, ktorí sa naučili zo školy života . „V skutočnosti, 27% bohatých ľudí v Corleyovej štúdii pripúšťa, že zlyhali najmenej raz v živote vo svojom biznise, v porovnaní s 2% chudobných. „Zlyhanie je ako jazva na mozgu, „vysvetľuje Corley. „Ponaučenie trvá navždy.“ 

Preložil: Július Tarkoš

Zdroj: MSNMoney

 

Facebook komentár