USA opätovne získalo svoje postavenie ako celosvetovo  najkonkurencieschopnejšia krajina podľa najnovšieho rebríčka švajčiarského IMD (Institute for Management Development – Inštitút pre rozvoj manažmentu, pozn. preklad.).

1. USA

Účastníci nosia Google Glass na vývojárskej konferencii Google v San Franciscu. Práve technologický sektor pomohol USA prekvitať.

Spojené štáty sú opäť na vrchole po strate v roku 2012, kedy zvíťazil Hongkong.

Tohtoročný silný výkon bol pripisovaný silnejúcemu finančnému sektoru, vlne inovácií a zlepšeniupodnikateľského výhľadu.

Podľa opýtaných obchodných manažérov  je podnikania v Amerike lákavejšie vzhľadom k dynamike ekonomiky, dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily, jednoduchým možnostiam financovania a silnej kultúrevenovanej výskumu a vývoju.

Existuje však veľa oblastí na zlepšenie. Manažeri kritizovali americké daňovézákony a “spôsobilosť vlády” umiestnili veľmi nízko na zozname faktorov, ktoré sú dôležité pre podnikanie.

2. Švajčiarsko


Farmári vyrábajú syr Gruyerev horskom “Theraulaz d’en Bas” vo Švajčiarsku.

Švajčiarsko sa v minulom roku umiestnilo na treťom mieste. Dnes je cenené pre svoju politiku stability a predvídateľnosti.

Spolu so Švédskom a Nemeckom je Švajčiarsko súčasťou skupiny hnacích európskych ekonomík, ktoré sa spoliehajú na diverzifikovanú, exportne zameranú ekonomiku a fiškálnu disciplínu pre zisk náskoku.

Opýtaní manažíri boli menej nadšení z nákladovej konkurencieschopnosti, kvality corporate governance (firemnej správy) a kompetencie vlády.

3. Hongkong

Chodci čakajúci na prechod cez rušnú ulicu v štvrti Causeway Bay v Hongkongu.

Pred rokom ešte špičkový Hongkong klesol v tomto roku na tretie miesto. No finančný a prepravný uzol má stále mnoho atraktívnych funkcií.

Respondenti uvádzali, že ako veľké lákadlo slúžia nízke dane, rovnako ako efektívne právne prostredie bývalej britskej kolónie.

Mesto získalo zlé známky pre výskum a vývoj, pracovné vzťahy a politickú stabilitu.

4. Švédsko


Pokladníčka v pôvodnom obchodnom dome IKEA v Aelmhult, Švédsko.

Švédsko stúploo jedno miesto a zaujalo štvrté miesto v tomto rebríčku.

Kým konkurencieschopnosť v celej Európe je na ústupe, je táto škandinávska krajina podľa profesora Stephan(e)-a Garelli-a, riaditeľa Centra IMD World Competitiveness, tzv. “žiariacim úspechom.”
Podľa prieskumu IMD, je táto krajina zaujímavá politickou stabilitou, kvalifikovanou pracovnou silou, spoľahlivou infraštruktúrou a účinným právnym prostredím.

Ale jej daňový režim je považovaný za jasný nedostatok.

5. Singapur


Pracovníc ipostavili lešenie na budove vo finančnej štvrti v Singapure.

Singapur, po Hong Kongu druhý v Ázii, je mestský štát, ktorý dlhuje veľajeho podnikateľskej činnosti efektívnemu riadeniu.

Štyri hlavné dôvody na podnikanie v Singapure? Podľa respondentov sú to kompetentnosť vlády, spoľahlivosť infraštruktúry, efektívne právne prostredie a politika stability.

Podľa IMD môže Singapur zlepšovať svoju konkurencieschopnosť posilnením pomoci ľuďom s nízkymi a strednými príjmami, ako aj firmám, aby dostali nákladové tlaky pod kontrolou.

Preložil: Lukáš Jevčík

Zdroj: BBC

Facebook komentár