Najlepší manažéri sú tí, ktorí vedia ísť svojmu tímu osobným príkladom. Je to jedna zo zručnosí ktorých zvládnutie si vyžaduje najväčšiu námahu- ale ak to zvládnete, výsledky budú stáť za to.

Keď sa pozriete na tím ako na skupinu zvonku, je ľahké rozpoznať rozdiel medzi inšpiratívnym lídrom a tým, kto sa spolieha len na taktiku “silných pliec”.

( Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

Ak manažér musí neustále kontrolovať prácu ľudí a prenasledovať svoj personál, potom je to jasný znak, že niečo nie je v poriadku. Dobrý manažér bude mať za sebou plne oddanú skupinu ľudí, ktorí rozumejú aké dôležité je pracovať ako jeden celok na dosiahnutí spoločných cieľov.

Nato aby sa dostal do tejto pozície, najlepší manažér musí byť schopným inšpirovať ostatných a jediná možnosť ako to spraviť je ísť im príkladom.

V každej oblasti života, jedna z prvých vecí ktorú by mal mať dobrý manažér je preukázať ,že plne chápe zručnostiam a  vedomostiam potrebným na vykonanie práce. To nie je to isté ako manažér ktorý si vyhrnie rukávy a urobí úlohu sám, je to proste o tom, plne pochopiť prácu a vedieť ako by ju mali ľudia robiť.

Po druhé, najlepší lídri očakávajú od svojich ľudí odhodlanie a tvrdú prácu, ale tiež preukazujú rovnakú úroveň nasadenia. Ak chcete aby pre vás spravili ľudia niečo naviac, potom tu pre nich musíte byť na každom kroku cesty.

Dobrá komunikácia by mala byť tiež v centre všetkého čo robí dobrý manažér. Najlepší lídri sú tí, ktorí vedia jasne opísať svojmu tímu čo sa od nich očakáva.

Komunikácia je vždy obojsmerný proces čo znamená , že takisto ako sa musíte vedieť dobre vyjadrovať, ak chcete vyhrať nad svojimi zamestnancami potom im musíte byť schopný načúvať a brať do úvahy ich názory a pripomienky.

Aby tím fungoval správne musia všetci vedieť, že sa s nimi bude zaobchádzať rovnako.Všetci by mali mať vždy rovnaké podmienky a ak máte nejakých favoritov, potom si koledujete o problémy a na oplátku nemôžte očakávať žiadny druh lojality.

Nakoniec, a možno najdôležitejšia zo všetkých kľúčových kvalít dobrého lídra, je schopnosť vedieť sa rozhodovať pod tlakom. Líderstvo je o robení rozhodnutí a dodržiavaní ich. Keď príde kríza, jedna z najhorších vecí ktoré môžete urobiť je nespraviť nič.

Nie každý vždy robí len správne rozhodnutia, ale byť nerozhodný v kritických chvíľach môže fatálne narušiť vašu pozíciu lídra.

Inšpirácia nie je len o robení skvelých rečí a zadávani ťažkých úloh. Je to viac o vedení a ukázaní tej pravej odvahy, keď na tom záleží najviac.

Preložila: Kamila Petrincová

( Ak by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: ProjectSmart

Facebook komentár