Je predsa samozrejmé, že každý riaditeľ spoločnosti chce, aby jeho zamestnanci pracovali produktívne a so záujmom. Práve preto je dôležitá tzv. motivácia zamestnanca, ktorá vnesie do práce zmysel a pre zamestnanca sa táto práca potom stane obľúbenou. Ak sa opýtate, ako motivovať zamestnanca, musíte sa zamerať na jeho chcenie pracovať.

Po prvé, dynamickí a práceschopní ľudia veľmi často športujú alebo majú koníčky a práve tieto záujmy ich povzbudzujú k práci. Tieto túžby ľudí môže každý zamestnávateľ využiť pre pracovné úspechy, a preto stojí za to zistiť, pre čo zamestnanci žijú a čo ich baví. Potom kladný vzťah k ich záujmom skutočne môže stimulovať ich rast na pracovnom mieste.

Súvisiace: 9 spôsobov, ako sa stať lepším lídrom každý deň

Preto, aby boli motivovaní všetci zamestnanci naraz, je potrebné zistiť, čo by každý z nich chcel. Veď každý človek má svoje vlastné predstavy o úspechu, o cieľoch a úlohách, ako v práci, tak aj celkovo v živote. Preto pre úspešnú motiváciu zamestnancov je potrebné vytvoriť individuálny prístup ku každému osobne.

Napríklad, ak sa dozviete o cieľoch a želaniach každého zamestnanca, pri realizácií určitého projektu môžete navrhnúť vykonávať určitú funkciu určitému pracovníkovi, ktorú, podľa vášho názoru, daný človek bude chcieť vykonať, a hlavne, vykoná ju dobre. Okrem toho, nemá cenu neustále rozprávať o svojej práci alebo o potrebnosti vykonať tú alebo inú prácu dobre, ale je potrebné opýtať sa, ako sú na tom vaši zamestnanci s danou prácou.

Materiálne odmeny majú svoje opodstatnenie. Ako je dobre známe, peniaze stále nútia človeka pracovať. Preto bude asi najlepšie vytvoriť určitý systém odmeňovania, no nie fiktívny, ale reálny. Potom, keď zamestnanec môže svojimi silami zvýšiť hodnotu svojej práce raz, jeho želanie pracovať sa bude automaticky zvyšovať.

Súvisiace: Ako sa jednoducho motivovať?

Ale peniaze nie sú dôležité pre všetkých. Pre niektorých je dôležité hlavne uspieť v určitej práci, realizovať sa sám a vlastnými silami, pocítiť, že to čo robia pre vás a spoločnosť je vo všeobecnosti dôležité. To znamená, že takí ľudia potrebujú potvrdenie ich schopností a príležitosť ovplyvniť fungovanie a úspech firmy. Pre toto je možné vytvoriť takzvanú banku nápadov, kde sa skutočne môžu realizovať projekty zamestnancov.

Ak prijímate zamestnanca a chcete, aby predával, môže sa stať, že so svojim charakterom a vlastnosťami nebude schopný vykonávať túto činnosť. Tu je dôležité motivovať zamestnanca znalosťami, ktoré sú pre úspech dôležité. Nešetrite na vzdelaní zamestnanca, veď sa môže stať, že v predaji je ako ryba vo vode, len o tom ešte nevie. Hlavné je, aby práca vášmu podriadenému pasovala, ale nenúťte ho predávať, ak sa v danom odvetví nechce rozvíjať.

Preložil: Michal Guza

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: LifeHack, MSN

Facebook komentár