Briliancia je často náhodná, a rovnako to bolo aj na výročnom stretnutí Goldman Sachs v piatok, 20. mája.

Pri pokuse označiť, čo presne je zlé s globálnou ekonomikou – prečo je dopyt nízky, rast pomalý, prečo sa nepokoje na jednej strane planéty menia na paniku na tej druhej – CEO Lloyd Blankfein naďabil na to, prečo je vlastne Wall Street tak nenávidená.

Ako som už spomenul, bolo to náhodou.

Blankfein povedal,  že to čo svet práve teraz potrebuje, je istota. „V investičnom bankovníctve sa odohráva viac financovania, kapitál rastie, pretože ľudia investujú viac peňazí do svojich firiem, ak majú istotu,“ povedal Blankfein podľa Portie Crow, ktorá bola priamo na mieste.

Toto vysvetlenie znie správne. Keď sú si ľudia sebou istí, že môžu na niečom zarobiť peniaze, investujú viac peňazí do procesu.
Problémom je, že táto „istota“ nestačí. Viac ako istota je pri investovaní pre ľudí dôležitá dôvera – v systém a v ľudí zodpovedných za jeho fungovanie.

Súvisisce: Vlci z Wall Street sú všade

To, že Blankfein tento poznatok minul, presne vysvetľuje, prečo ľudia neznášajú Wall Street.

Finančná kríza, škandály a podvody, temné titulky, toto všetko ľuďom pomohlo nahlodať dôveru vo Wall Street. A tento nedostatok dôvery bráni svetu pohnúť sa vpred.

Toto nie je cvičenie

Predstavte si jednoduchú hru na budovanie dôvery – Pád. Ak ste vy ten padajúci, musíte si byť istý, že vás každý chytí. To je vlastne pointou hry. Musíte veriť, že každý rozumie pravidlám.

Čo je ale lepšie ako vedieť, že každý rozumie pravidlám? Veriť, že každý okolo vás chytí, keď budete padať – bezpochybne veriť, že ostatní chcú dodržiavať pravidlá.

To je rozdiel medzi dôverou a presvedčením. Na dôveru sa môžete istotne spoľahnúť.

Obrázok: Jamie Dimon, výkonný riaditeľ firmy JPMorgan Chasse, vpravo, diskutuje s výkonným riaditeľom Goldman Sachs Lloydom Blankfeinom počas svedčenia pred Vyšetrovacou komisiou finančnej krízy vo Washingtone, 13. januára 2010.

Niekto môže pôsobiť na trhoch bez dôvery, iba s presvedčením.

Presvedčenie nevyžaduje, že vy alebo hocikto iný, musíte hrať podľa pravidiel. Vyžaduje iba to, že po celú dobu rozumiete, o čo ide (a to motivuje každého okolo vás). Je to odrádzajúca úloha, ktorú ani obyčajný človek, ani vševidiaci výkonní riaditelia z Wall Street neboli schopní splniť pred začiatkom finančnej krízy. Pre posledných spomenutých je to ale súčasť ich práce – zmierniť risk, predvídať nepredvídané.

Samozrejme, trocha z tohto bremena by bolo odľahčené, ak by sme sa spoliehali viac na dôveru a menej na presvedčenie.

Andrew G. Haldane, hlavný ekonóm britskej banky The Bank of England, je podobného názoru. Minulý týždeň predniesol veľmi zaujímavú reč na tému, čo všetko je zle s globálnou ekonomikou. Narozdiel od Blankfeina ale uviedol správne dôvody. Prejav mal názov Veľký predel a Haldane v nej argumentoval, že jediným spôsobom, ako znova spojiť tento predel, je dôvera.

Súvisiace: Dôležitá životná lekcia pre každého, kto pracuje na Wall Street

„Objavujú sa dôkazy, z oboch mikro aj makro levelov, ktoré ukazujú, že dôvera by mohla hrať dôležitú úlohu pri vytváraní hodnôt spoločností. Na mikro leveli existuje dostatok dôkazov, že stupeň dôvery alebo sociálneho kapitálu v rámci spoločnosti prispieva pozitvíne k zvyšovaniu hodnoty spoločnosti,“ tvrdí Haldane.

„Keď sa pozrieme na makro leveli na širokú škálu krajín počas dlhšách časových období, existuje velké množstvo dôkazov, že vysoká miera dôvery a kooperácie sú spojené s vyšším ekonomickým rastom. Inak povedané, nedostatok dôvery ohrozuje jednu z kľúčových finančníckych funkcií pre spoločnosť – vyšší rast.“

Strážcovia

Haldane nie je jediný, ktorý si myslí, že nedostatok dôvery zdržuje rast svetovej ekonomiky.

V roku 2014, keď trh prekvital a každý si myslel, že sme na dobre ceste k obnove po kríze, Dylan Frice, manažér portfólia firmy Aeris Capital, navrhol rovnakú ideu. Videl do vzťahov medzi USA a Čínou, Ruskom a svetom, a medzi obyvateľmi a korporáciami, a to všetko môže byť vnímané iba ako zostup na dno cyklu dôvery.

A taktiež vystihol to, že slovo credit (úver) – jedna z najväčších síl presúvajúca peniaze z miesta na miesto – pochádza z latinského slova pre dôveru.

Ekonóm v HSBC, Stephen King, napísal prácu zvanú Nespokojné rodiny: Prípad pre Medzinárodnú postupovú koordináciu, v ktorej argumentoval, že svetová ekonomika by mohla byť zachránená celkom ľahko, keby sme verili jeden druhému. Keby krajiny, ktoré nás môžu zachrániť – USA, Čína a Nemecko – konali nesebecky, koordinovane.

Ale nebudú, pretože medzi nimi neexistuje dôvera.

Haldane vo svojej reči povedal: „Bolo by veľmi ľahké iba ukázať prstom na financie. Ale tento obrovský predel neexistuje iba medzi finančníckymi elitami, ale medzi elitami všeobecne, a taktiež medzi širšou spoločnosťou. Nie sú to len bankári, ktorí trpia stratou verejnej dôvery. Na rôznych stupňoch to platí o veľkých korporáciách, vládach a áno, aj o politikoch a centrálnych bankách.“

Pane, pozrite sa do tohto zrkadla

To nás prináša späť ku Goldman Sachs, ktorí mali trocha trápny menší incident minulý týždeň, keď jeden z ich analytikov odporučil nákup automobilu Tesla tesne predtým, ako banka oznámila, že bude pomáhať automobilke s ponúkaním častí ich akcií verejnosti.
Myles Udland z Business Insider vysvetlil, prečo to vyzerá pochybne (http://www.businessinsider.com/goldman-sachs-tesla-equity-offering-2016-5) :

„Navýšenie akcií je detailný argument pre vás, investerov, aby ste kupovali podiely. Výsledok je, že investori nakupujú.

Táto správa je doručená práve keď predajcovia od Goldman Sachs idú zdvíhať telefóny a tlačiť 1,4 miliardy dolárov akcií Tesly pre akcionárov, za peknú tučnú sumičku pre Goldman.

Takže sú tu investori, ktorí si ráno kúpili podiely a poobede zistili, že Goldman bude mať v rukách riedenie ich novonadobudnutých vlastníckych podielov.

A podľa všeobecného názoru, v Goldman Sachs vedeli od začiatku, že to takto dopadne.“

Ak myslíte na najhoršie, tento chaos by bol porušením takzvaného Čínskeho múru Wall Street medzi prieskumom a investičným bankovníctvom. Keďže prevláda nedostatok dôvery v túto spoločnosť, väčšina ľudí samozrejme hneď myslela na najhoršie, pretože takto to pri Goldman Sachs býva.

Súvisiace: Pravda o práci medzi analytikmi a finančníkmi na Wall Street

Presne kvôli tomuto ľudia trhu neveria, preto do neho ani neinvestujú.

A presne kvôli tomu sa trh nehýbe.

Haldane vidí tento strach ako stratu sociálneho kapitálu vyplývajúcu z krízy.

„Sociálny kapitál je neoddeliteľné prepojený s dôverou,“ povedal vo svojom prejave. „A bankovníctvo je typickým biznisom založeným na dôvere. Korene bankovníctva zahŕňajú vymieňanie sľubov za peniaze. A tieto sľuby sú založené na dôvere.“

Tomuto trhu chýba domnienka, že sľuby budú dodržané, nie že by mohli byť dodržané. To je rozdiel medzi dôverou a istotou. A s každým ďalším škandálom a podvodom, každým očierňujúcim titulkom hovoriacim o zruinovanej firme z finančného sektoru, sa táto dôvera stráca.

Haldane si myslí, že znovuvytvorenie lokálnych bánk, s mierou zodpovednosti prichádzajúcou s tým, že poznáme ľudí po mene alebo pohľadom do očí, je súčasťou riešenia. Ale bankárstvo sa nehýbe týmto smerom. Každodenne totiž počúvame, ako sa stáva automatizovaným.

On to uznáva, s dodatkom že „banky musia hľadať nové cesty na živenie všeobecnej, alebo aj anonymnej dôvery s verejnosťou. Technológie môžu byť v tomto veľkým pomocníkom.“

Vlastne nezáleží na tom, ako to opravíme. Hlavne to musíme opraviť.

„Hocijaký business model bude adaptovaný, úspech bude závisieť na tom, či verejnosť bude mať vieru, že sa banky usilujú o rovnaký cieľ ako sú potreby zákazníkov, že spĺňajú svoju funkciu, ktorá im bola zverená. Je to veľký kopec na prekonanie v tomto smere, nie len pre bankovníctvo, ale pre biznis celkovo.“

„Dôvera verejnosti je veľmi nízko, ak aj nie na úplnom minime. A kritika neprichádza len od verejnosti. Je zdieľaná politikmi, akademikmi, investormi a niekedy dokonca samotnými finančníckymi spoločnosťami.“

„Každý si drží svoje peniaze. Každý sa snaží pozerať inému do očí a nájsť v nich, kam sa protistrana pozerá za vlastnými záujmami. Náprotivky sú si isté že tam nájdu zárobky, to určite, ale dôvera, ktorý poháňa trh, sa stráca počas procesu.“

Trvá oveľa dlhšie niečo vybudovať ako zbúrať.

Preložil: Michal Mráz

Zdroj: FinancialSense, SafeHaven

Facebook komentár