Drahý čitateľ, cítim sa dnes optimisticky, že existuje svetlo na konci tunela pre našu globálnu ekonomickú krízu. Buď si istý, že to nebude priamočiare alebo jednoduché, ale ukazuje nám to cestu von. Predtým, ako ťa zbavím strachu z globálnej ekonomickej krízy a podelím sa so zmenou, ktorá povedie svet do novej ekonomickej renesancie, prosím, dopraj a dovoľ mi vysvetliť, ako som odhalil túto optimistickú víziu našej budúcnosti.

Bude to škaredé

Deň, v ktorý ma ekonomicky osvietilo, sa začal celkom zle. Skontaktovala ma moja banka a oznámila mi, že preštudovali moje záznami a zhodnotili, že mierim k svojmu osobnému fiškálnemu útesu. Naznačili mi, že sa chcú so mnou stretnúť a preskúmať možnosti, ktoré môžem využiť na odvrátenie pádu do priepasti. Cítil som sa zle z pomyslenia na takýto rozhovor s mojou bankou. Vždy som mal pocit, že nižšie úrokové sadzby, odpúštanie dlhov a menšie splátky sú cestou k mojej finančnej spáse. Dnešné stretnutie bude škaredé.

Čo by urobil bankár?

Ako profesionál vo sfére financií som vedel, že musím byť pripravený. Nakopol som notebook a pripravil osobné finančné výkazy. Vyzerali desivo. Napriek tomu som sa sám seba opýtal, “Čo by urobil bankár, ak by čelil takým nepríťažlivým finančným dátam v jeho vlastnom finančnom výkaze?” Odpoveď bola jasná. Upravil som čísla v súvahe podľa Financial Account Standards Board (FASB, organizácia zameraná na stanovenie štandardov vo finančnom účtovníctve) schválených “Označ, aby uverili” (“Mark to Make-Believe”) hodnôt, namiesto viac reálnych “Označ podľa trhu” (“Mark-to-Market”) hodnôt, ktoré moje finančné výkazy zatraktívnili.

V tom čase to vyzeralo ako dobrý nápad

Týmto spôsobom som napríklad mohol ukázať svoje Facebook akcie, ktoré som kúpil za USD45/akcia, v ich predpokladanej budúcej hodnote USD628/akcia. (Áno drahý čitateľ, priznávam, bol som ten “posledný chlapík”, ktorý kúpil akcie Facebooku toho dňa vo váške USD45.) Na moju obranu, v tom čase to vyzeralo ako dobrý nápad. Použitím “Označ, aby uverili” štandardov na moje aktíva sa zvýšilo moje čisté imanie na pôsobivejších USD 3,8 milióna z deprimujúceho negatívneho čistého imania (USD 432,000), ktoré diktovalo “Označ podľa trhu”.

Vlády to tak robia. Prečo nie aj ja?

Druhá modifikácia mojich finančných výkazov súvisela s cash flow.  Použitím techník ctenia času (time-honored) vlád na celom svete, som rozptýlil svoj cash flow výkaz na mnoho rokov, v mojom prípade na 50 rokov. Usúdil som, ako to robia vlády, že moje príjmy sa dramaticky zvýšia. Vlády zvyčaje usúdia, že príjmy porastú o 5 až 6 rokov (po nasledujúcom kole volieb) na základe príchodu ekonomickej nirvány, ako očakávaného výsledku ich súčasných, deficitom zaťažených, fiškálnych stimulov. Plány vždy ukazujú vyrovnanie rozpočtu v 5. roku 4 ročného vládneho mandátu.

Naučil som sa, ako byť účtovníkom na Ostrove Fantázie

Nápodobne, môj cash flow sa bez pochýb výrazne zlepší na základe nevyhnutnosti mojej výhry Pulitzerovej a/alebo Nobelovej ceny za písanie. Tento ohromujúci nárast v príjmoch mi umožní splatiť systematicky moje dlhy, počnúc 15. rokom mojej analýzy. Počas celých 50 rokoch mojej cash flow analýzy, podobne ako v návrhoch Republikánov a Demokratov v US, by môj plán zvýšil príjem a znížil výdaje o neuveriteľných USD 5.000.000 počas 50 rokov. Hoci to nie sú USD 4 trilióny úspor pre US navrhované Republikánmi alebo Demokratmi, je to stále impozantné číslo. Čo sa mi obzvlášť páčilo na tomto pláne bolo, ako u mnohých vlád, že žníženie dlhu a výdavkov nenastalo až po rok 15 tohoto plánu. Drahý čitateľ, uvedomujem si, že môžeš mať pocit, že môj plán (alebo plány všetkých vlád G-20) boli pripravené účtovníkmi, ktorí dostali svoj tréning na “Ostrove Fantázie”.

Predĺžiť a Predstierať je ako mať opicu

Pripomenul by som ti, že tvoja znalosť veľkých financií nemusí zahŕňať porozumenie komplexného konceptu “Predĺžiť a Predstierať”).

Nuž hlúposť, zajtra je ďalší deň

Predĺžiť a Predstierať, jednoducho povedané,  sa podobá na okolnosti cítené hociktorým jedincom s rannou opicou. Po opici sa človek môže rozhodnúť vydržať tú bolesť a prestať toľko piť (Plán A). Alebo môže opäť začať piť a odložiť opicu na ďalší deň (Plán B). Spoločnosť, jej lídrovia a moja maličkosť môžu zaujať podobný postoj k dlhovému problému. Môžu znášať bolesť a rozhodnúť sa neurobiť tú istú dlhovú chybu (Plán A) alebo si môžu požičať viac peňazí a prekryť  aktuálny dlh. Môžu otočiť, povoliť, stabilizovať, prikrášliť a ohradiť svoj dlh. Inými slovami, môžu predĺžiť a predstierať. To spomalí rozuzlenie finančnej krízy o ďalší deň (Plán B). Moja obľúbená whisky a dobrá nálada vždy vyústila v Plán B, keď som čelil opici. Siahol by som po fľaške Jack Daniels, aby bolesť ustúpila. Ako povedala skvelá filozofka Scarlett O’Hara “Zajtra je Ďalší Deň”. Podobne, vlády i ja volíme Plán B pokiaľ ide o ekonomické a finančné záležitosti, predĺžiť a predstierať.

Si idiot

Šiel som do banky a predložil moje revizované finančné výkazy manažérke banky. Predstavte si môj šok a zdesenie, keď jej jediný komentár po zbežnom nahliadnutí naznačil, že som idiot. Informovala ma, že ma skontaktujú ich právnici. Očividne nerozumela veľkým financiám. Myslel som, že je nespravodlivé, že sa jej môj plán na zredukovanie percentuálneho nárastu vo výdavkoch o 10 percent za rok počas 50 rokov nepáčil. Drahý čitateľ, ako som opustil banku, uvedomil som si svoju chybu. Nebolo to tým, že som si požičal vela peňaží, mojou chybou bolo, že som si nepožičal dosť.

Davidova Kríza

Ak by som dlhoval banke USD 50 miliárd a ak by bol môj dlh pokrytý mnohokrát výmenou úverového zlyhania (Credit Default Swap), vlády a banky na celom svete by sa pretekali o moju záchranu a hádzali by mi peniaze. Každý mesiac by sa konali summity na tému “Davidova Kríza”.

Srkal som svoje vylepšené latté

Odišiel som z banky, pochopiteľne, zdeprimovaný. Zašiel som do lokálneho Starbucks a objednal si moje obviklé mocha-frappuchino latté s penou a bublinkami (USD 6 plus daň) a rozmýšľal nad svojou nešťastnou realitou. Rozhliadol som naokolo, načiahol sa po svojej ploskačke a vylial jej zvyšok do latté (V ploskačke bol samozrejme Jack Daniels, Whiskey Celebrít.) Ako som srkal svoje vylepšené latté a uvažoval nad svojou pochmúrnou budúcnosťou, nemohol som si pomôcť nepočúvať živú konverzáciu pri stola vedľa mňa.

Existuje cesta z krízy von

Drahý čitateľ, tvoja trpezlivosť bude odmenená. Bola to táto konverzácia, ktorá ma priviedla k viere, že existuje cesta z krízy von. Bolo to niekoľko mladých ľudí diskutujúcich o ich podnikateľských aktivitách. Celkom jasne som sedel vedľa skupiny mladých podnikateľov. Ich myšlienky a aktivity sa rozoberali v zrýchlenom slede. Ich nápady by vylepšili elektronický obchod, priemysel, školstvo, a vládne služby. Jednotlivci, ktorých konverzácie som bol teraz účasník, boli všetci súčasťou “Nových firiem”, ktoré zachránia prírodu, zatiaľ čo vylepšia výrobný process, od áut po “Swizzle Paličky” (plastové paličky na miešanie nápojov). Diskusia týchto podnikateľov zahŕňala rozsah obchodných výziev o nariadení na hľadanie investorov pre ich podnikateľské aktivity. Z konverzácie bolo jasné, že sú súčasťou  oveľa väčšieho hnutia mladých ľudí, ktorí neboli uzamknutí v súčasnej ekonomickej paradigme, kde je prosperita určená nevyváženou, neslýchanou kompenzáciou manažmentu, masívnymi výplatami v štátnej službe a obviklým priživovaním sa konzultantov a dodávateľov na vláde. Nemali žiadnu túžbu získať záručenú, celoživotnú, dobre platenú prácu pre vládu alebo spoločnosť, ktorá žila z vlády.

Zarábať peniaze “Novým Módnym Spôsobom”

Ich vízia bola zarábať peniaze “novým módnym” spôsobom. Chceli si ich zaslúžiť. Mali v pláne zmeniť svet, vytvárať pracovné miesta, prispieť k pozitívnej sociálnej zmene, pomôcť spoločnosti a zároveň zarobiť množstvo peňazí. Podnikatelia neberú prácu, oni ju vytvárajú.

Existuje na to App-ka:

Rozprávali sa o aplikáciách, ktoré vyvíjali a o marketingu, ktorý by vylepšil vysokoškolské vzdelanie, zatiaľ čo by zredukoval výdaje. Urobili by vzdelanie prístupné každému. Moja myseľ zachytávala všetko, kým oni pokračovali v popisovaní všetkých podnikateľských aktivít od skorých začiatkov až k viac vyzretým organizáciám. Vytvorili aplikácie, ktoré by nahradili Wall Street. Drahý čitateľ, predstav si svet bez Wall Street. Spoločným menovateľom pre všetkých bola energia, vízia, spoločenské uvedomenie, úspech, príležitosť a zisk. Drahý čitateľ, ich entuziazmus, sebadôvera, a pozitívny prístup mi indikoval, že nie všetko bolo stratené. Dobré vibrácie, ktoré táto skupina vyžarovala ma skoro prinútili oľutovať moju zníženú mentálnu jasnosť, spôsobenú mojim vylepšeným latté. Môj mozog bol teraz spleť zmetených synapsií, premýšľajúci nad informáciami a dopadmi diskusie, ktorej som načúval. Je možné, aby nás podnikateľský duch mladej generácie priviedol do novej ekonomiky?

Telefonát s Gustvom LaFramboise-Pierre, Riaditeľom Tvorby štatistiky u ECB

Na svojom smartfóne som vytočil môjho dobrého priateľa Gustava Laframboise-Pierre, Riaditeľa Štatistickej Tovrby v Európskej Centrálnej Banke (ECB). Ak niekto rozumel dôsledkom podnikateľského ducha udomácňujúcom sa v našej mládeže, je to Gustavo. Môj podivný vzťah s tak vysokopostaveným členom ECB je z toho dôvodu, že bol môj dlhoročný bookmaker, až kým sa veľmi veľká stávka na výsledok svetového pohára vysokopostaveným členom manažmentu ECB neskončila veľmi zle a Gustavo sa ocitol v šťastnej vysokoplatenej sinekúre (sinecure, pozícia s malou alebo žiadnou zodpovednosťou, prácou a aktívnou službou) v ECB na urovnanie dlhu.

Bankárska hodina

“Gustavo, prepáč, že volám tak skoro, (vedel som, že boli ledva 3 poobede v Belgicku a Gustavo dodržiaval bankárske hodiny.) Som taký nadšený, priateľ môj. Verím, že riešenie globálnej ekonomickej krízy môžme nájsť v podnikateľskom duchu mladých.” Bez dychu som zdieľal nápady a nadšenie, ktoré som počul od stola vedľa mňa, sny, nádeje a plány týchto mladých podnikateľov. Povedal som Gustavovi, že títo mladí ľudia a iní ako oni po celom svete, by mohli byť zmenou, v ktorú “môžme veriť”. “Kto volá?” Gustavo odvetil. Jeho zahmlený tón a nevrlé správanie indikovali, že som ho zastihol trošku priskoro. “ To som ja Gustavo, tvoj najlepší zákazník z čias minulých”. “David”, zamrmlal, “dúfam, že si ma nezobudil len kvôli tomu, že si myslíš o našej mládeži ako spásiteľoch sveta.” “Nuž Gustavo” odpovedal som, “to je to prečo volám.”

Skutočné poslanie Centrálnych Bánk

Gustavo sa ihneď pustil do niečoho, čo sa môže opísať iba ako príval nadávok. “David, počúvaj ma pozorne, aby si už nikdy viac nezačínal s touto témou. Podelím sa s tebou o skutočné poslanie centrálnych bánk na celom svete. Prácou centrálnych bánk je chrániť záujmy baby-boomer generácie. Centrálne banky majú jediný zámer zachovať pracovné miesta, blahobyt, dávky a životný štýl baby boom generácie. Či už okrádame opatrných dôchodcov abnormálne nízkymi úrokovými mierami, alebo hromadením dlhu pre budúce generácie, musíme zaručiť pohodlie baby boom generácie. Aj keď to znamená 50 percentná nezamestnanosť mladých , musíme zabezpečiť prácu pre baby boomer generáciu.

Je to iba kolaterálna škoda

Bolesť, ktorú musia znášať ostatné generácie je kolaterálna škoda. Títo podnikatelia, o ktorých rozprávaš, sú postrachom pre status quo. Usilujeme sa zabezpečiť, aby pre nich neboli k dispozícii žiadne zdroje. Namiesto toho dávame všetky peniaze do bánk. Podnikatelia mírnia čas snívaním, premýšľaním a robením. My potrebuje, aby naša mládež bola nevšímavá k realite. Usilujeme sa cez naše konexie s médiami a vzdelaním zaručiť, aby sa mládež nesústredila na ekonómiu a súčasné dianie. Jersey Shore, Halo 4, Call of Duty a školský system, ktorý sa nezmenil už 2000 rokov, úspešne odvracali pozornosť mladých od reality”.  “Čože?” vykríkol som, “Gustavo, nechceme predsa aby vytvárali prácu a prebrali moc?”

Povstanie “Podnikateľskej Jari”

“David si hlúpejší ako tehla.” Odvetil Gustavo, “Samozrejme, že sa môžu zmocniť moci, ale až keď zomrie posledný baby boomer. Ak by vedeli, koľko z ich peňazí používame na ochranu našej vlastnej generácie, nastalo by globálne povstanie “Podnikateľskej Jari”. Títo podnikatelia sú lídri, oni rozumejú sociálnym médiám a mohli by rýchlo otočiť mladých celého sveta proti generácii baby boom.” Akosi podráždene som sa opýtal, “Ale čo potom s ekonomickou krízou, dlhom, nechceme predsa urobiť náš svet lepším pre naše deti Gustavo?”

Nechajme ich jesť dlh

“David, začínaš ma nudiť.“ zastonal. “Želal by som si, aby si bol na nedávnej konferencii Globálnych Centrálnych Bánk v Dubaji. Zaznela téma dlhu, ktorý zanechávame pre naše deti. Jeden z bankárov z Francúzska urobil perfektnú paródiu Marie Antoinette. Na rozdiel od viery pani Antoinette, že riešenie Francúzkych ekonomických problémov v tom čase bolo “Nechať ich jest koláč”, bankári navrhli naše riešenie pre ďalšiu generáciu ako “Nechať ich jesť dlh”. David, nikdy som nevidel miestnosť plnú bankárov smiať sa tak silno, ako keď zaznela táto poznámka.”

Očividne Gustavo prešiel na Temnú Stranu

“Gustavo”, poznamenal som, “Centrálni bankári, politici a baby boomeri robia veľkú chybu, keď si myslia, že mladí budú spať naveky. Až sa zobudia a začnú preberať kontrolu, na správanie centrálnych bankárov, (aj politikov a baby boomerov vo všobecnosti) sa nebudú pozerať priaznivo. Nemali by sme sa obávať ďalšej generácie. Mali by sme prijať ich podnikateľskú dušu, ich líderstvo a získať ich pomoc pri riešení našich problémov.” “David”, odpovedal, “Ako som povedal, nepotrebujeme, aby naši mladí zostali ospalí navždy, potrebujeme iba, aby spali, pokiaľ nezomrie posledný “baby boomer””.

Výzva všetkým podnikateľom

Mal som zostať deprimovaný, ale vskutočnosti som sa cítil inšpirovaný. Podnikateľský duch našich mladých nebude obmedzený, napriek najlepším snahám bankárov, politikov a baby boomerov. Cítil som sa sebaisto, že líderstvo, sociálne media a zdravý rozum zaistia, že mladá podnikateľská trieda bude katalyzátorom vedúcim útok von z údolia dlhu do pozitívnej ekonomickej budúcnosti. Pozrel som sa na podnikateľov pri vedľajšom stole, postavil som sa a opýtal, či sa môžem pripojiť k ich debate. Gustavo mohol vstúpiť do “Temnej Strany”, ale ja som vedel, že “Sila” bola s týmito mladými ľuďmi.

Mladosť bude obslúžená

Bol to môj zámer urobiť, čo sa bude dať, aby som pomohol týmto mladým ľuďom “Zobudiť Spiaceho Obra”, ktorým sú mladí ľudia sveta. Mladosť bude Obslúžená. Drahý čitateľ, baby boom generácia mala svoj deň a aj môj deň bol skvelý. Prosím, zdieľajte tento článok, ak sa odvážite, so všetkámi Gen X a Gen Y jednotlivcami vo svojom okruhu priteľov. Je načase, aby baby boomeri boli súčasťou riešenia, nie problému.

Preložil: Lukáš Jevcík

Zdroj: Funny Business

Facebook komentár