Banky_EU_ziskavaju_od_ECB_uvolnenie_nariadeni

Európska centrálna banka (ECB) ponúkla poskytovateľom pôžičiek štvrté kolo zmiernenia regulačných opatrení, aby pomohla masívnym stimulačným snahám a pomohla tak postihnutým ekonomikám preniesť sa cez pandémiu.

ECB vo štvrtok uviedla, že bankám bude dočasne umožnené doladiť matematiku založenú na metrike finančnej sily známej ako ukazovateľ finančnej páky a vyjde v ich prospech, znížením potrebných vkladov v centrálnych bankách. Vďaka voľnejšiemu pákovému pomeru na nasledujúcich deväť mesiacov, budú banky EÚ tak schopné poskytovať viac úverov s menším objemom kapitálu.

Koronavírus uvrhol už aj tak pomalú ekonomiku eurozóny do svojej najhlbšej recesie. ECB tak reagovala zvýšením nákupu dlhopisov, s cieľom udržať nízke náklady na pôžičky a zamerala sa na to, aby banky boli schopné poskytovať lacné úvery spoločnostiam a jednotlivcom.

Pandémia a výsledný stimul si podľa rady guvernérov ECB „vyžaduje neochvejné fungovanie bankového prenosového kanálu v rámci menovej politiky.“

Predchádzajúce kolá zmierňovania zo strany ECB:

12. marca – ECB umožňuje veriteľom dočasne použiť kapitálové a likvidné rezervy a poskytuje im viac času na vyčistenie problémových pôžičiek a riešenie ďalších nedostatkov

20. marca – ECB poskytuje bankám ďalšiu flexibilitu pri zaobchádzaní s pôžičkami krytými vládami a povzbudzuje ich, aby sa vyhli zhoršovaniu situácie prílišným prvotným vytváraním opravných položiek pre problémové dlhy

16. apríla – ECB po zvýšenej volatilite na finančných trhoch dočasne znížila kapitálové požiadavky na obdodovacie divízie bánk

Možnosť dočasne uvoľniť pomer pákového efektu počas pandémie zaviedli tvorcovia v rámci politiky Európskej únie na začiatku tohto roka, keď vylepšili legislatívu zameranú na podporu úverov pre spoločnosti a domácnosti. Pomer meria kapitál ako podiel na aktívach.

Pákový pomer 3% sa stane záväznou požiadavkou pre banky v EÚ do polovice budúceho roka. Poskytovatelia pôžičiek už zverejňujú túto metriku, aby poskytli lepší obraz o svojej finančnej sile.

Regulačné orgány v iných jurisdikciách poskytli úľavu v súvislosti s pákovým pomerom už skôr. Švajčiarsky úrad s označením FINMA tak urobil v marci a odvtedy predĺžil výnimku pre rezervy v rámci centrálnych bánk do budúceho roka.

Bankári, vrátane generálneho riaditeľa skupiny UBS Group – Sergia Ermottiho, požadovali, aby sa uvoľnenie pomeru pákového efektu stalo trvalým a tvrdil, že vklady umiestnené u centrálnych bánk nie sú pre veriteľov zdrojom rizika.

ECB vo štvrtok uviedla, že ak sa rozhodne predĺžiť úľavu, znamenalo by to „zvýšenú rekalibráciu“ požiadaviek 3% pákového pomeru.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, Bloomberg

Facebook komentár