Data_mame_je_treba_zastavit_paniku_a_ukoncit_kompletnu_izolaciu

Zdá sa, že s obavami z pandémie COVID-19 prišli aj nelogické obmedzenia. Je pravdou že desiatky tisíc Američanov zomrelo a Američania sú aktuálne zúfalí s vyjadrení rozumných tvorcov politiky, ktorí majú odvahu ignorovať paniku a spoliehať sa na fakty. Lídri musia skúmať nahromadené údaje, aby videli, čo sa skutočne deje, namiesto toho, aby zdôrazňovali hypotetické prognózy. Je treba skombinovať tieto empirického dôkazy so základnými biologickými princípmi ktoré sú odskúšanými už po celé desaťročia; a následne je dôležité premyslené obnovovanie fungovania krajiny.

Tí, ktorí požadujú pokračovanie takmer úplného zablokovania, ignorujú päť kľúčových faktov.

Fakt 1: Drvivá väčšina ľudí nečelí žiadnemu významnému riziku úmrtia na COVID-19

Nedávna štúdia protilátok na Stanfordskej univerzite aktuálne odhaduje, že miera úmrtnosti, ak je jednotlivec infikovaný sa pravdepodobne nachádza na hodnote 0,1 až 0,2 percenta, čo je riziko oveľa nižšie ako predchádzajúce odhady Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré boli 20- až 30-krát vyššie a ktoré viedli k opatreniam na zamedzenie pohybu.

V New Yorku, ktoré je epicentrom pandémie v USA s viac ako jednou tretinou všetkých úmrtí v USA, je miera úmrtnosti ľudí vo veku 18 až 45 rokov 0,01 percenta, alebo 11 na 100 000 obyvateľov. Na druhej strane ľudia vo veku nad 75 rokov dosahujú úmrtnosť 80-násobne vyššiu. V prípade ľudí mladších ako 18 rokov je miera úmrtnosti na hodnote 0 pre 100 000 obyvateľov.

Zo všetkých smrteľných prípadov v štáte New York boli dve tretiny pacientov starších ako 70 rokov; viac ako 95 percent bolo starších ako 50 rokov; a zhruba 90 percent všetkých smrteľných prípadov čelilo chronickým zdravotným problémom. Z 6 570 potvrdených úmrtí na COVID-19, ktoré boli doteraz kompletne vyšetrené na základné podmienok, malo 6 520 alebo 99,2% chronické zdravotné problémy. Ak ešte nemáte základné chronické ochorenie, vaše šance na smrť sú malé, bez ohľadu na vek. A mladí dospelí a deti v normálnom zdravotnom stave nemajú takmer žiadne riziko vážnych chorôb spôsobených COVID-19.

Fakt 2: Ochrana starších rizikových ľudí zabraňuje preplnenosti nemocníc.

O využití nemocníc sa môžeme dozvedieť z údajov z New Yorku, ohniska COVID-19 s doteraz viac ako 34 600 hospitalizáciami. V prípade osôb mladších ako 18 rokov je hospitalizácia vírusu na hodnote 0,01 percenta pre 100 000 ľudí; v prípade osôb vo veku od 18 do 44 rokov je hospitalizácia vo výške 0,1% na 100 000. Aj pre ľudí vo veku 65 až 74 rokov bolo hospitalizovaných iba 1,7 percenta. Leora Horwitz z NYU Medical Center u 4 104 potvrdených pacientov s ochorením COVID-19, ktorých príznaky boli docela zlé, dospeli k záveru, že „vek je zďaleka najsilnejším rizikovým faktorom pre hospitalizáciu“. Aj následne správa WHO uviedla, že 80 percent všetkých prípadov boli mierne, a nedávne štúdie ukazujú oveľa rozšírenejšiu mieru infekcie a nižšiu mieru zavážnych chorôb. Polovica všetkých ľudí, ktorí sú pozitívny na infekciu, nemá vôbec žiadne príznaky. Drvivá väčšina mladších, inak zdravých ľudí, v prípade že sa nakazia nepotrebuje významnú lekársku starostlivosť.

Fakt 3: Ak je nastavená izolácia pohybu, je zabraňované vytvoreniu imunity voči vitálnej populácii, čím sa problém predlžuje

Z desaťročí trvajúcej lekárskej vedy vieme, že samotná infekcia umožňuje ľuďom vyvolať imunitnú odpoveď – protilátky – takže infekcia je v celej populácii kontrolovaná tzv. „imunitou skupiny“. Toto je skutočne hlavným účelom rozsiahlej imunizácie pri iných vírusových chorobách, slúžiacich ako pomoc pri populačnej imunite. V prípade tohto vírusu vieme, že lekárska starostlivosť nie je potrebná ani pre drvivú väčšinu infikovaných ľudí. Je dokonca mierna, keďže polovica infikovaných ľudí je asymptomatická, čo sa uvádza v prvých údajoch z lode Diamond Princess a potom z Islandu a v Taliansku. Jedná sa tak o nesprávny pohľad, ako problém vyžadujúci hromadnú izoláciu. V skutočnosti, infikovaní ľudia bez vážnych chorôb sú bezprostredným dostupným prostriedkom na vybudovanie rozšírenej imunity. Prenášaním vírusu na ďalšie osoby v skupine s nízkym rizikom, ktoré následne vytvárajú protilátky, za účasti obmedzení ciest k najzraniteľnejším ľuďom, čím sa tak koniec hrozby vie rýchlejšie ukončiť. Rozšírením izolácie voči celej populácie sa tak priamo zabraňuje rozvoju tejto rozšírenej imunity.

Fakt 4: Ľudia umierajú, pretože ďalšia lekárska starostlivosť nie je poskytovaná kvôli hypotetickým prognózam

Zo strachu z rozšírenia choroby je ignorovaná kritická zdravotná starostlivosť pre milióny Američanov a ľudia odmietajú prijať „potenciálnych“ pacientov COVID-19. Väčšina štátov a mnohých nemocníc náhle zastavila „nepodstatné“ postupy a chirurgické zákroky. Tým sa zabránilo riešeniu diagnóz, životu ohrozujúcich chorôb, ako je skríning rakoviny, biopsia nádorov, ktoré sú v súčasnosti nevedia byť zistené. Nie sú tak realizované ani liečby najzávažnejších chorôb vrátane pohotovostnej starostlivosti. Pacientom s rakovinou bola odložená chemoterapia. Odhaduje sa, že zhruba 80 percent prípadov mozgovej chirurgie bolo vynechaných. Pacienti s akútnou mozgovou príhodou a srdcovým infarktom premeškali svoje jediné šance na liečbu, niektorí umierali a mnohí v súčasnosti čelia trvalému zdravotnému postihnutiu.

Fakt 5: Máme jasne definovanú rizikovú populáciu, ktorú možno chrániť cielenými opatreniami

Rozsiahle dôkazy po celom svete neustále ukazujú, že jasne definovaná skupina – staršie osoby a iné osoby s chronickými zdravotnými problémami – s väčšou pravdepodobnosťou trpia vážnou chorobou, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu a je teda viac pravdepodobné že zomrú aj na COVID-19. Ako dosiahnuteľný cieľ, by mala byť zameraná politika izolácie práve na túto skupinu, vrátane prísneho monitorovania tých, ktorí sú s nimi v kontakte. Obyvatelia domov dôchodcov s opatrovateľskou službou, ktorí predstavujú najväčšie riziko, by mali byť chránený najjednoduchšou systematickou ochranou pred infikovanými ľuďmi.

Vhodnou politikou založenou na základoch biológie a dôkazoch, ktoré už existujú, je zaviesť cielenejšiu stratégiu, ako je napríklad:

  • prísna ochrana známych zraniteľných osôb,
  • samostatne izolovať mierne chorých a
  • otvoriť väčšinu pracovísk a malých podnikov pomocou obozretných opatrení pre veľké skupiny.

Umožnilo by to nevyhnutnej socializácii, s cieľom vyvolať imunitu medzi osobami s minimálnym rizikom vážnych následkov, pričom by zachránili životy, zabránili preplneniu nemocníc a obmedzili obrovské škody spojené s pokračujúcimi rozsiahlymi obmedzeniami. Je treba prestať podceňovať empirické dôkazy. Na faktoch záleží.

* * *

Scott W. Atlas, MD, je vedúcim pracovníkom v rámci jednotlivého oddelenia Stanfordskej univerzity a bývalým šéfom neurorádiológie v lekárskom centre na univerzite v Stanforde.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheHill

Facebook komentár