Všetci sme už počuli o životnom štýle #YOLO. Ale keď príde na investovanie, ľudia narodení koncom 20. storočia nie sú ochotní brať na seba risk vyplývajúci z „žijeme iba raz“ motta.

Zameriavajú sa na krátkodobé potreby a zvyknú sa držať nízkorizikových investícií; ako o tom informovala Sameer Aurora, riaditeľka klientskych stratégií pre UBS Wealth Management Americas, v nedávnej správe, kde definovala týchto ľudí ako ľudí vo veku 21 až 36 rokov.

Aurora v nedávnom rozhovore prezradil: „Hoci majú na investovanie oveľa väčší časový rámec, mladí ľudia majú vo svojich portfóliách takmer dvojnásobok hotovosti, v porovnaní s ľuďmi v strednom veku,“ … „Záver, ktorý z toho vyvodzujeme je, že sa viacej zameriavajú na krátkodobé záležitosti a súčasnosť, na rozdiel od budovania si bohatstva v na „dlhé trate“.“

Súvisiace: Od generácie milénia k milionárom – v 5 krokoch

Na rozdiel od ľudí v strednom veku, mladí ľudia sa vzdávajú mnohých tradičných investičných princípov, napríklad „buy and hold“ (kúpiť a držať) a nasledovný finančný plán. Podľa UBS správy, štvrtina z tých, ktorí majú nejaké dôchodkové sporenie, doňho už načrela. 

Také niečo si staršia generácia nedokázala ani len predstaviť. Plus, mladí investori idú proti typickej rade, a síce, vložiť peniaze do rizikovejších investícií na začiatku investovania  postupne, ako sa blíži dôchodkový vek, ich presúvať na menej rizikové.
‘Nijak obzvlášť ma nezaujíma ako sa darí trhu’

Zoberme si napríklad 29 ročného in inžiniera Justina Schulta, jeden z mladých ľudí z UBS prieskumu. Schulte, ktorý je ženatý a má dve deti, povedal, že sa príliš nezaujíma o návratnosť.

Schulte poznamenal: „Pokým som rýchlejší ako inflácia a som na ceste k dosiahnutiu mojich osobných cieľov, nijak obzvlášť ma nezaujíma ako sa darí trhu.“

Hoci Schulte s manželkou očakávajú tretieho potomka, finančne to zvládajú. Povedal: „Samozrejme, máme väčšie auto a dom, ale vo všeobecnosti naše sporiace a investičné plány sa nijak drasticky nezmenili.“

David Dunn, investičný riaditeľ v Kingsbridge Wealth Management poznamenal, že videl jasnú zmenu medzi prioritami generácií, keď prediskutovával investičné ciele s ôsmimi ultra bohatými rodinami, ktoré tvoria klientelu jeho firmy.

Všimol si, že mladí ľudia neboli až tak zameraní na získanie výnosov za každú cenu, ale namiesto toho sa zaujímali o pridružené efekty vyplývajúce z investovania. Dunn ďalej uviedol: „Majú v sebe oveľa viacej sociálneho vedomia,“ … „Je to takmer ako v škole, kde takmer každý prispieval na taký či onaký fond. Taktiež majú veľkú averziu voči požičiavaniu si peňazí.“

Dunn uvádza, že jeho mladší klienti, ktorí prejavujú veľmi malý záujem zadĺžiť sa s cieľom kúpiť si byt v New Yorku: „Jediné čo chcú, je bývať v na peknom mieste a nevadí im platiť nájom.“

V hre je podľa správy UBS, viacero faktorov. Po prvé, väčšina staršej generácie sú nedočkaví na poskytnutie pretrvávajúcej finančnej podpory dokonca aj keď mladí ľudia dosiahnu dospelosť, a obe generácie sú spokojné s danou situáciou.

Po druhé, globálna ekonomická kríza má stále vplyv na mladých ľudí a tak investujú viac konzervatívne. Časť z konzervativizmu pochádza z predošlých finančných kríz, volatilnosti trhov, ťažkostí s nájdením si zamestnania po skončení školy a nákladný život v mestách.

Súvisiace: 
Akciové spoločnosti do ktorých investuje generácia milénia

Ako mladí milionári zo sektora technológií investujú

Presun bohatstva medzi generáciami

Správanie sa mladších investorov bude mať v blízkej budúcnosti obrovské následky. Do roku 2020, bude Generácia X a mladá generácia kontrolovať viac ako polovicu investovateľného majetku – čo je podľa nedávneho prieskumu, ktorý vykonal PricewaterhouseCoopers, približne 30 biliónov amerických dolárov.

Tento generačný posun vedie úrodu online-investorov a startupov finančného plánovania k vzdorovaniu a niekedy k spolupráci s ich tradičnejšími náprotivkami, len aby prilákali mladších investorov.

Podobne ako niektorí správcovia bohatstva, Dunn sa obáva o schopnosť online investorov zachytiť porozumenie ľudských motivácií a cieľov, pretože tieto platformy, ktoré používajú automatizáciu na manažovanie portfólií, fungujú na predpoklade, že investori sa správajú racionálne. V skutočnosti, sú ľudia ovplyvnení spoločnosťou a emóciami, a tak nezapadajú do modelu ideálneho vykonávateľa rozhodnutí, povedal Dunn.

Online investori alebo nie, úroda mladých investorov narobí v oblasti spravovania bohatstva ešte veľa hluku. 

Preložila: Katarína Dobrotinová

Zdroj: Yahoo, NYTimes

Facebook komentár