Goldman-Sachs-AI-ako-ChatGPT-by-mohla-ovplyvnit-300-mil-zamestnancov

Keďže sa produkty umelej inteligencie, ako je ChatGPT, snažia stať súčasťou nášho každodenného života a my sa dozvedáme viac o tom, aký výkon môžu mať, všetci myslia na jednu vec: ako by umelá inteligencia (AI) mohla ovplyvniť pracovné miesta.

V novej správe banky Goldman Sachs z nedele sa uvádza, že na trhu práce by mohlo dôjsť k “výraznému narušeniu”. Z analýzy banky o pracovných miestach v USA a Európe vyplýva, že dve tretiny pracovných miest by mohli byť aspoň do určitej miery automatizované.

Analytici banky Goldman Sachs vo výskumnej správe, uviedli: V USA “z tých povolaní, ktoré sú vystavené automatizácii, má väčšina významný (ale čiastočný) podiel pracovnej náplne (25 – 50 %), ktorý môže byť nahradený.“

Správa uvádza, že na celom svete by to mohlo ovplyvniť až 300 miliónov pracovných miest. Zmeny na pracovných trhoch sú preto pravdepodobné – hoci technologický pokrok historicky nielenže vedie k prepúšťaniu, ale aj vedie k tvorbe nových pracovných miest.

V správe banky Goldman Sachs sa ďalej uvádza, že využívanie technológií umelej inteligencie by tiež mohlo zvýšiť rast produktivity práce a časom viesť k navýšeniu celosvetového HDP až o 7 %.

Pracovné miesta, ktorých sa automatizácia pomocou AI týka najviac a najmenej

V správe vysvetľujú, že niektoré pracovné miesta budú ovplyvnené viac ako iné. Napríklad pracovné miesta, ktoré si vyžadujú veľa fyzickej práce, budú s menšou pravdepodobnosťou tak výrazne ovplyvnené.

V USA sa nachádza najvyšší podiel úloh, ktoré by mohli byť automatizované, v kancelárskych a administratívnych podporných prácach s podielom 46 %, nasleduje 44 % v prípade právnických prác a 37 % v prípade úloh v oblasti architektúry a inžinierstva.

Tesne za nimi nasleduje sektor prírodných, fyzikálnych a spoločenských vied s 36 % a prvú päťku uzatvárajú obchodné a finančné operácie s 35 %.

Na opačnom konci rebríčka sa nachádza len 1 % úloh v sektore čistenia a údržby budov a pozemkov, ktoré by vedeli byť náchylné na automatizáciu. Inštalácie, údržba a opravy sú druhým najmenej postihnutým odvetvím so 4 % podielom v rámci potenciálne ovplyvniteľných prác a na treťom mieste od konca je stavebníctvo a ťažba so 6 %.

Údaje za Európu sú o niečo širšie, ale vytvárajú podobný obraz, pričom najviac postihnuté sú pomocné kancelárske práce, keďže 45 % ich prác by mohlo byť automatizovaných, a v odvetví remesiel a príbuzných odborov sú zraniteľné len 4 % prác.

Celkovo by sa v Európe mohlo automatizovať 24 % pracovných miest, čo je tesne pod priemerom 25 % v USA.

Najviac postihnuté krajiny

Tieto údaje sa menia, keď sa pozrieme na automatizáciu prostredníctvom umelej inteligencie v rámci celosvetového meradla.

V správe banky Goldman Sachs sa uvádza: “Naše odhady intuitívne naznačujú, že automatizácii je vystavených menej pracovných miest v rozvíjajúcich sa trhoch ako v rozvinutých trhoch, ale že 18 % pracovných pozícií na celom svete by mohlo byť automatizovaných prostredníctvom umelej inteligencie AI na základe zamestnanosti.“

Podľa analýzy banky budú Hongkong, Izrael, Japonsko, Švédsko a USA pravdepodobne prvými piatimi najviac postihnutými krajinami. Zatiaľ čo zamestnanci v pevninskej Číne, Nigérii, Vietname, Keni a na poslednom mieste v Indii majú najmenšiu pravdepodobnosť, že ich prácu prevezme technológia umelej inteligencie.

V závere správy sa uvádza: “Hoci však z údajov vyplýva, že umelá inteligencia nepochybne ovplyvní trh práce, zatiaľ nie je jasné, nakoľko bude skutočne rušivá.“

“Vplyv umelej inteligencie (AI) bude v konečnom dôsledku závisieť od jej schopností a časového harmonogramu prijatia,” a následne dodali, že dvoma kľúčovými faktormi bude to, ako výkonnou sa technológia AI skutočne stane a ako veľmi sa bude využívať v praxi.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár