Za posledných pár mesiacov, vo finančných správach dominovala jediná správa z euro-zóny a to správa o národnom dlhu Grécka. Dostane sa Grécko do defaultu? Dostane ďalší záchranný balíček? Aký to bude mať dopad na svetovú ekonomiku?

Všetky tieto reči ma nútia pozrieť sa spať na leto v roku 1998 kedy Ruský dlhový default, ktorý vykoľajil svetový finančný systém a viedol ku kolapsu Long Term Capital Management (Dlhodobý kapitálový manažment – jeden z najväčších hedžových fondov v tom čase na svete)

Nutkanie ma vedie k porovnaniu dvoch krajín a potencionálnych dopadov. V roku 1998, Ruský dlh bol k HDP vo výške 57 percent a ich HDP bola 220 miliárd dolárov, čo znamená že národný dlh bol približne 131 miliárd dolárov. Celkový svetový dlh suverénnych národov bol v roku 1998 niečo viac ako 27 biliónov dolárov, pričom Rusko malo 0,47 percentný podiel na tomto svetovom dlhu.

Presuňme sa o 13 rokov dopredu, obraz ktorý sa nám dnes naskytuje nie je odlišný. Grécke HDP dosahuje hodnotu 330 miliárd dolárov; dlh voči HDP dosahuje hodnotu 144 percent. To znamená, že celkový Grécky dlh je približne 475 miliárd dolárov. Celkový svetový dlh sa od roku 1998 strojnásobil, pričom v roku 2010 bol na úrovni 82 biliónov dolárov. To znamená, že Grécky dlh sa podieľa 0,57 percentami na celkovom svetovom dlhu.

Keď Rusko šlo do defaultu, vyzeralo to tak, že zastihne trhy nepripravené. Novinky o Gréckom dlhu sú na titulných stránkach novín už viac ako rok. Ktokoľvek sa podieľa na Gréckom dlhu a je nepripravený musí sa riadiť pštrosím prístupom, teda mať hlavu v piesku. Ktokoľvek kúpil za posledný rok  Grécky dlh, musí veľmi rád hazardovať a dúfať, že sa mu podarí využiť vysoký úrok a to len vďaka záchranným opatreniam.

Zostaňme ale pri porovnaní. Rozhodol som sa pozrieť na graf od S&P 500 z roku 1998. Môžeme vidieť, že Ruský dlhový default mal ostrí, ale krátky dopad na Americký akciový trh. S&P sa v Auguste 1998 prepadol o viac ako 14%.

Zakrúžkoval som prepad z Augusta 1998, ale chcem aby ste sa pozreli čo predchádzalo defaultu a čo sa udialo v nasledujúcich mesiacoch. V podstate, novinky okolo Ruského defaultu vymazali predchádzajúci sedem mesačný prírastok. Tiež indexu S&P trvalo iba dva a pol mesiaca aby tento pokles vymazalo.

Ak sa pozrieme na dnešné  trhy, na vymazanie prírastkov by musel S&P padnúť na úroveň menšiu ako 1200 bodov. Strata v roku v 1998 bola na úrovni 14%. Aby S&P kleslo o 14% z najvyššej úrovne v Máji, S&P by muselo padnúť na úroveň 1178 bodov alebo o ďalších 7 percent.

Čo tým chcem povedať je to, že aj keď je Grécko na pokraji dlhového defaultu, nebude to znamenať koniec sveta. V skutočnosti, mohlo by to viesť k obrovskej príležitosti na nákup. Možno ešte nie sme na dne, ale pocit a pohyb z nákupných možnosti do predajných možnosti urobili aktíva veľmi atraktívne.

Ak sa pozrieme na týždenné  grafy od S&P, môžeme vidieť, že sme uprostred vývojového kanálu. Môžeme vidieť technický náraz z predajných úrovní a z podpory, alebo sa môžeme prepadnúť do nižších hodnôt kanálu v nasledujúcich týždňoch.

Svojim investičným klientom som poradil, aby presunuli polovicu svojej hotovosti do ETF, čo si myslím, že bude najlepšia príležitosť a druhú polovicu aby ponechali v hotovosti. Ak klesneme na nižšie hodnoty v kanály, potom by som pridal voľnú hotovosť do pozície. Extrémne úrovne predajov a extrémny pesimizmus nám napovedá, že skok je blízko. Radšej, ako klesnúť so všetkým, preferujem počkať a podporiť svoju pozíciu.

Zdroj: Wyatt Investment Research

Facebook komentár