Keby ste poznali niekoho kto má problém s gamblovaním pravdepodobne by ste mu nedali svoje peniaze, aby ich uschoval. Ak by ste vedeli, že vsadil 30 až 70 krát viac peňazí ako v skutočnosti má, isto by ste ho považovali za totálneho hazardéra. Ak by ste vedeli, že peniaze čo má a s ktorými riskuje sú požičané peniaze iných ľudí, pravdepodobne by ste si domysleli, že je beznádejne závislý na peniazoch. Pamätajte na tieto slová pri čítaní tohto článku.

Predstavte si tieto situácie:

  1. Idete kúpiť potraviny a keď idete zaplatiť svojou kreditkou transkacia je zamietnutá aj keď máte peniaze na účte.
  2. Ste úradník verejnej správy, ako napríklad správca školy, meststký pokladník, správca dôchodkového fondu alebo ktokoľvek kto má zodpovednosť za ochranu verejných peňazí. Pokúsite sa dostať k peniazom, ale transakcia je zamietnutá.

V oboch prípadoch zisťujete prečo sa nemôžete dostať k peniazom aj keď viete, že peniaze sú na Vašom účte no neskôr zistíte, že banka zlyhala a bola zatvorená úradmi  až do odvolania. Môžete tiež zistiť, že vláda bude zabavovať časť Vašich úspor v snahe „stabilizovať“ banku.

Takže si myslíte, že sa Vám to nemôže stať,  že sú Vaše peniaze v bezpečí, pretože Fond na ochranu vkladov „chráni“ Vaše peniaze? Uložíte svoje peniaze do jednej z veľkých bánk a veríte, že je to bezpečné, pretože má veľké trezory a je poistená vládou? Možno ste umiestnili verejné peniaze, ktoré máte na starosti do veľkej banky, pretože je poriadne „istená“ a preto si myslíte, že tieto prostriedky sú v bezpečí. Ak naozaj veríte týmto vyhláseniam musíte si prečítať zvyšok tohto článku, pretože Vaše peniaze sú vo vážnom ohrození.

Takže si myslíte, že vaše peniaze sú v bezpečí? Poďme preskúmať prečo Vás tento predpoklad môže stáť všetky alebo časť Vašich úspor. Boli by ste prekvapení, že peniaze obyčajných ľudí uložené na sporiacich účtoch na Cypre boli skonfiškované, aby sa „stabilizovali“ banky? Ak ste prekvapení touto správou dúfam, že tento článok Vás motivuje urobiť nejaký prieskum. Tento článok je plný odkazov na ďalšie informácie a ja Vám odporúčam, aby ste sa nimi riadili. Ak ste si vedomí tejto bankovej konfiškácie, neurobte chybu, že budete veriť, že sa jedná o ojedinelú udalosť, ktorá „sa nemôže stať aj tu“.

Stručne povedané čo sa v skutocnosti na Cypre stalo bolo, že banky boli nadmieru zadĺžené a veľkosť ich záväzkov presiahla hrubý domáci produkt celej krajiny. Vzhľadom na to, že zachraňovanie bánk    „z vonku“ v roku 2008 bolo natoľko politicky nepopulárne, Európska Troika pristúpila na záchranu     „z vnútra“, keď sa klientom so sporiacimi účtami siahlo na peniaze(čítaj boli ukradnuté), aby sa stabilizovali banky. Straty na niektorých účtoch sa vyšplhali až do výšky 60%. Banky boli zatvorené po dobu 12tich dní, takže ľudia nemali prístup k svojim peniazom a po znovuotvorení mali len obmedzený prístup k svojim peniazom s cieľom ochrániť samotné banky.

Bol tento plán Troiky len jednorazovou záležitosťou alebo nie? Ukazuje sa, že tento prípad bol v skutočnosti naplánovaný dopredu v roku 2012 na zasadaní Výboru pre finančnú stabilitu G20 vo švajčiarskom Bazileji kde americký Fond na ochranu vkladov a Bank of England vytvorili spoločný dokument popisujúci schému konfiškácie. Podľa tohto dokumentu by účty 250 000 dolárov a menej by mohli byť zabavené v mene krachujúcej banky a prevedené do akcií ako súčasť „záchrany z vnútra“. Akcie by boli samozrejme bezcenné pretože banka už zlyhala.

Takisto existuje plán ako zabaviť úspory na Novom Zélande v prípade potreby, aby zachránili banky. Kanada má takisto plán o konfiškácií v prípade, že banky budú v problémoch. Európska Únia nedívno dosiahla dohodu, že akcionári a vkladatelia budú využití na záchranu akejkoľvek banky v ťažkostiach.

Takže si stále myslíte, že sa to „nemôže stať  tu“ pretože Fond na ochranu vkladov ochráni Vaše peniaze? Berte v úvahu, že naše najväčšie banky majú deriváty s nominálnou hodnotou  väčšou ako 700 biliónov dolárov(rozmýšlajte 700 000 miliárd dolárov). HDP celého sveta je len 70 biliónov dolárov, preto by  záväzky nemali byť kryté Hrubým domácim produktom celej krajiny (USA). Znie to podobne tomu čo sa stalo na Cypre? Podobá sa to gamblerovi na začiatku tohto článku? Čo je veľmi dôležité si pamätať, že Cyprus je veľmi malá krajina a oveľa väčšie sily z vonka prišli „zachraňovať“ banky. Ak sa jedna(alebo viac) amerických bánk dostane do problémov v súvislosti s ich držbou derivátov, nie na celej planéte dostatok peňazí, aby ich „zachránili“.

Tieto deriváty nie sú nič iné ako „stávky“ umiestnené bankami a keď (nie ak) nevyjdú banky budú v problémoch kvôli ich hodnote. Musíte vedieť, že tieto derivátové „stávky“ dostali super prioritný status v prípade bankrotu. To znamená, že držitelia týchto derivátových kontraktov budú mať najvyššiu prioritu pri vyplácaní a že Vy ako jednotlivci alebo súčasť celku, ktorý si nárokuje odškodnenie budete postavení na koniec rady ako bankový veriteľ a ako to býva ak nejaká banka zkrachuje. To znamená, že dostanete málo alebo nič z toho čo ste do banky vložili. Väčšina ľudí nerozumie tomu, že akonáhle dáte banke svoje peniaze, legálne tie peniaze už nie sú Vaše. Podľa zákona ste pre banku nezabezpečený veriteľ a takým spôsobom sa k Vám aj správajú pri konkurznom konaní. Ak máte peniaze v jednej z veľkých bánk ako jednotlivec alebo verejný činiteľ v podstate znamená, že ste dali svoje peniaze gamblerovi a teraz ste veriteľom gamblera.

Takýto druh straty sa už stal pri kolapse MF Global. Zatiaľ čo toto bola spoločnosť čo obchodovala s futures a nie bankou, návrh na konfiškáciu tu bol testovaný a právny sytstém potvrdil straty zákazníkov s odvolaním sa na prípad Sentinel. Tieto účty mali byť „oddelené“ účty, ktoré patrili majiteľovi účtu, nie MF Global. Analogicky povedané slovom  „oddelené“ myslíme ako bezpečnostná schránka v banke, obsah patrí tebe nie banke. Napriek tomu v tomto  prípade MF Global gembloval s majetkom svojich zákazníkov uložených v „bezpečnostných schránkach“ a právny systém určil veriteľov banky nad držiteľov týchto bezpečnostných schránok.

Stále si myslíte, že Fond na ochranu vkladov bude chrániť vlastníkov účtov a derivátov? JP Morgan Chase má vklady v hodnote 1,1 bilióna dolárov (1100 miliárd), Bank of America má taktiež vklady nad 1 biliónom dolárov(1000 miliárd). Opäť nezabudnite, že gembler JP Morgan Chase vlastní stávky v hodnote 70 biliónov dolárov, ale ovláda len 1 bilión dolárov na vkladoch a ďalší 1 bilión vlastní v aktívach. Z toho vyplýva , že stavili 35 krát viac peňazí k akým majú v skutočnosti prístup. Musíme zopakovať, že sú to Vaše peniaze s ktorými hazardujú nie ich peniaze. Bank of America má taktiež 30 krát viac v derivátoch ako v skutočnosti vlastní. Citigroup a Wells Fargo, každá z nich má viac ako 900 miliárd dolárov v depozitoch a mnohonásobne viac v derivátoch. Akonáhle tieto stávky začnú byť problematické neexistuje spôsob aky by ich banky pokryli.  Fond na ochranu vkladov má k dispozícií iba 33 miliárd dolárov na poistenie vkladov. To znamená, že ak niektorá z týchto bánk zlyhá, Fond na ochranu vkladov má menej ako 3% na pokrytie prípadných strát. Ak niektorá z týchto býnk padne bude to pravdepodobne znamenať, že stiahne so sebou aj ostatné veľké banky, nakoľko sú vzájomne poprepájané. V skutočnosti obe banky ako Bank of America tak aj JP Morgan Chase presunuli tie najriskantnejšie deriváty z nepoistených pobočiek do svojich dcérskych, do retailových bánk a teda vystavili tieto prostriedky na účtoch väčšiemu riziku. Ak jedna z týchto bánk niekedy zažije kolaps derivátov, Fond na ochranu vkladov ani americké ministerstvo financií nebude mať dostatok peňazí na pokrytie strát. Stále si myslíte, že to čo sa stalo na Cypre sa Vám nemôže stať?

Ak ste verejný činiteľ, ktorý má  na starosti verejné peniaze, pravdepodobne ich máte uložené  na účte v nejakej veľkej banke. Stále si myslíte, že peniaze sú v bezpečí? Robíte  svoju povinnosť dôverníka, aby ste ochránili peniaze vo verejnom záujme? Tak ako vládny úradník zodpovedný za financie aké sú Vaše možnosti?

Jednou z možností je začať s verejnou bankou ako je napríklad Bank of North Dakota. Prvé verejné banky nehazardujú s derivátmi a Bank of North Dakota sa darilo počas krízy v roku 2008. Nielen, že budete mať peniaze za ktoré zodpovedáte v bezpečí, ale sú tu aj iné dôvody: schopnosť poskytovať bezúročné alebo nízko úročené pôžičky pre projekty verejnej infraštruktúry, schopnosť vytvárať pracovné miesta, vytvárať príjmy a budovať miestne komunity. Tento článok jasne vysvetľuje niektoré z obrovských výhod financovania Vašich projektov za použitia verejných bánk.

Zoberme do úvahy tento prípad. Ak si kúpite dom za 100 000 dolárov v čase keď splatíte hypotéku v plnej výške, bude celková suma takmer 300 000 dolárov. Zvážte tú absurditu, že tým čo stavali dom a zabezpečili materiál platíte 100 tisíc a finančníkom 200 tisíc za peniaze, ktoré neboli ani ich. Takýto prístup nedáva zmysel. Rovnaký princíp platí ak chce štát, kraj, obec postaviť cesty, školu, most alebo inú infraštrukúru. Potrebujú ísť na Wall Street, aby získali peniaze za vysoké úrokové sadzby. Predsa len by si mohli vytvoriť vlastnú banku a financovať projekty za nulové alebo minimálne úroky. Projekty by tak boli lacnejšie o polovicu, peniaze by nevytekali mimo komunitu, neochudobňovali ju a neskončili by na Wall Street-e alebo niekde v daňovom raji na Kajmanských ostrovoch. Finančné prostriedky by tak zostali v komunite.

Premýšlajte o veciach, ktoré by ste mohli uskutočniť, ak by ste odstránili položku na obsluhu dlhu vo Vašom rozpočte. Peniaze uložené vo verejnej banky by boli v bezpečí a slúžili by miestnej komunite. Cez verejnú banku by ste mohli refinancovať existujúci dlh za nulový alebo len minimálny úrok. Taktiež by ste mohli znížiť daňové sadzby. Táto myšlienka je natoľko lákavá, že v 20-tich štátoch už existujú iniciatívy, aby začali verejné banky.

Ak  ste štátny úradník splnomocnený chrániť verejné prostriedky, jedna z týchto veľkých bánk zlyhá a stratíte verejné peniaze, myslite na následky, ktoré vzniknú akonáhle sa verejnosť dozvie, že ste nebrali do úvahy varovanie, ktoré tu je na príklade Cyprusu. Myslite na následky, ktoré vzniknú keď sa verejnosť dozvie, že ste neuvažovali nad inými alternatívami voči ľahko zraniteľným veľkým bankám. Je na čase priniesť peniaze naspäť z Wall Street-u kde sú v ohrození. Ak deriváty padnú pokúste sa vyplatiť mzdy z vlastného vrecka (ak ich máte uložené v zbankrotovanej banke). 
Vplyv z nevyplatenia miezd bude okamžitý a silný. Je veľmi dôležité dostať peniaze z Wall Street-u pred ďaľším zrútením.

Pre tých verejných činiteľov, ktorí sa skutočne zaujímajú o dobro svojich komunít je to pravá chvíľa. Je čas udrieť klinec po hlavičke. Buďte odvážni, buďte inovatívni a posilnite svoje komunity. Dlhujete to svojim spoluobčanom, Vašim ďeťom, Vašej budúcnosti. Navštívte túto stránku, aby ste sa dozvedeli viac o možnostiach, ktoré verejné bankovníctvo ponúka, kde začať a kde nájsť pomoc pri realizácií. Nie ste sami, ak si prajete aby sa toto stalo.

Ak ste jednotlivec, ktorý šetrí peniaze a chcete ich ochrániť, musíte ich presunúť z veľkých bánk, pretože tam sú najviac zraniteľné. Presunte svoje peniaze do miestnej banky alebo do iných bezpečných peňažných ústavov. Jendak to pomôže Vašej lokálnej banke, na druhej strane aj komunite pretože budete držať peniaze „na blízku“. Je tiež dôležité presunúť svoj dlh do tejto banky. Spôsob akým funguje bankové účtovníctvo je, že vklad je považovaný za záväzok banky, zatiaľ čo úver je aktívum v účtovnej knihe. (Viem znie to zložito, ale je to tak, ako to je). Tým, že presuniete svoj dlh do tejto banky, vytvoríte pre nich aktívum a tak pomôžete opäť svojej komunite. Aj keď neexistujú žiadne záruky, že menšie banky prežijú pád jednej alebo viacerých veľkých bánk, ale len veľmi málo z nich hazarduje s derivátmi. To je obrovská výhoda, že poskytuje odstup od veľkých bánk. Takže týmto pádom ste boli varovaní, že peniaze nie sú v bezpečí vo veľkých bankách. Straty v MF Global, konfiškácia na Cypre, prípad Sentinel, spločný dokumet Fondu na ochranu vkladov a Bank of England, plány v EÚ, Kanade, Španielsku a na Novom Zélande vyrabovať súkromné účty a nakoniec informácie v tomto článku Vás musí upozorniť. KOĽKO UPOZORNENÍ EŠTE POTREBUJETE?? Osobné účty rovnako ako školské, obecné, krajské a štátne peniaze, ktoré sú uložené v nejakej veľkej banke nie sú v bezpečí. Plány na konfiškáciu už boli vytvorené, schválené, čaká sa len na ďaľšiu krízu.

Spýtajte sa svojho verejného činiteľa, kde drží peniaze daňovníkov!

Opýtajte sa ho či skúmal možnosť uložiť ich vo verejnej banke. Neakceptujte odpoveď nie, pýtajte sa ho prečo. Ak Vám odpovedia, že sa týmto veciam nerozumiete, trvajte na tom , aby Vám ich vysvetlili.

Koniec koncov sú  to Vaše peniaze, na ktoré ste museli tvrdo pracovať, takže nenechajte gemblerov z Wall Streetu, aby použili Vaše osobné peniaze a dane na pokrytie svojich strát. Títo veľkí bankári sú závislí na peniazoch, nevedia oceniť ako tvrdo ste museli pracovať, aby ste ich zarobili. Nezajíma ich čo bude s Vami alebo Vašimi peniazmi, jediné čo ich zaujíma je ich závislosť. Nedovoľte, aby verejní činitelia naďalej riskovali s verejnými peniazmi len preto, že je všetko rovnaké ako v minulosti.

Preložila: Ivan Schwandtner

Zdroj: TheEconomicCollapseblog.com

Facebook komentár