Majetok poznáme v rôznych podobách, avšak ho môžeme zadeliť len do dvoch základných kategórií a to je hmotný a finančný majetok. Hmotný majetok pozostáva z fyzicky hmotných vecí ako budov, poľnohospodárskej pôdy, ropných vrtov, komodít, atď. Tieto veci sú viditeľné a dotknuteľné a čo je dôležité nehrozí pri nich riziko zlyhania protistrany. To znamená, že nikto nevyrába tovar s prísľubom, že bude mať hodnotu.

Pri finančných aktívach ako bankové vklady, poistenie, dlhopisy a renty musíme počítať s rizikom protistrany, čo znamená, že záleží na niekoho sľube. Napríklad bankové vklady majú hodnotu len vtedy ak je banka ochotná a schopná vyprodukovať tie peniaze ak o nich majiteľ účtu požiada. Kus papierovej meny je cenný len vtedy ak vláda správne riadi menovú zásobu. Časť ekonomiky reprezentovaná predovšetkým odvetvím finančných aktív je tiež známa ako FIRE ( Finance, Insurance, and Real Estate), čiže zaoberajúca sa predovšetkým financiami, poisťovníctvom a nehnuteľnosťami ( v prípade nehnuteľností sú to hypotéky a a iné majetkové úvery, ktoré sú nedeliteľné a obchodovateľné).

( Súvisiace: Ako sa stať vlastnou Centrálnou Bankou a ochrániť tak svoje peniaze )

Pretože akcie reprezentujú majetkové podiely v akciových spoločnostiach, môžu mať podobu hmotných alebo finančných akcií záleží na základe spoločnosti. Akcie spoločnosti Exxon Mobil su hmotné aktíva pretože ich ropné vrty sú skutočné zatiaľ čo akcie spoločností Goldman Sachs alebo JP Morgan Chase budú finančného charakteru, pretože bohatstvo menovaných spoločností je predovšetkým vo forme úverov a iných finančných nástrojov.

Počas dlhého časového obdobia nadobudli tieto dve kategórie aktív tendenciu rastúceho a klesajúceho záujmu, hmotný majetok je cennejší v ťažkých, neistých časoch, keď je prvoradé zachovanie kapitálu a riziko zlyhania protistrany je neprípustné. Finančné aktíva sú obľúbené v dobrých časoch, časoch prosperity, keď rastie ľudská dôvera vo významné finančné spoločnosti a vlády, ktoré sľubujú a generujú veľké výnosy.

Jedným z kľúčov k úspešnejšiemu hospodáreniu s peniazmi je pochopiť, ktorá kategória je rastúca a preto výhodnejšia/bezpečnejšia. Počas boomu, jeden môže vlastniť finančné aktíva kým sa nestanú relatívne nadhodnotené( ako to bolo v rokoch 1929,1968 a 2000), potom presunúť do hmotných aktív a vlastniť ich kým sa nestanú nadhodnotenými (1947 a 1980).

( Súvisiace: Obnovený záujem o zlato ako finančného aktíva )

Vzhľadom k tomu, že je článok napísaný koncom roka 2013, svet sa nachádza v jednom z týchto zlomových bodov, možno v najväčšom. Ako ilustrujú nasledovné grafy, pri rozširovaní úverovej bubliny, ktorá začala po 2. svetovej vojne, začali byt Američania čoraz viac optimistickejší čo sa týka budúcnosti a rástla ich dôvera bankám a vládam. Vďaka dobrým časom sa zdalo, že využívanie peňazí ostatných ľudí na dosiahnutie niekoho konca prišlo ako rozumné a múdre. Dlh sa rozširuje a financie (t.j. dlhový priemysel) sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou ekonomiky, zatiaľ čo výroba predovšetkým hmotných aktív bola menej dôležitá. “Fire” ekonomika zdvojnásobila svoje percento na HDP medzi rokmi 1947 a 2008, zatiaľ čo výroba klesla o dve tretiny. Pre investorov bol štandardné portfólio akcií, dlhopisov a dolára skvelý spôsob ako vybudovať bohatstvo s veľmi malým dlhodobým rizikom.

( Súvisiace: Víťazi a porazení: Aktíva celosvetových trhov v 1. štvrťroku roka 2014 )

Viera bola otrasená krachom v roku 2008, ktorý mal byť označený ako koniec vývoja úverovej expanzie po druhej svetovej vojne a ohlasoval masovú migráciu finančného majetku do hmotných aktív. Miesto toho svetový kurzový manažéri zvýšili vklady, znížili úrokové sadzby na nulu a zaplavili systém novovytvorenou menou v snahe znovu nafúknuť finančnú bublinu. Ilustruje koľko veľa peňazí bolo bankám daných touto hyper- konzervatívnou investičnou stratégiou, priemysel vykázal rekordné profity v roku 2013.
A v rámci bankového sektora to boli predovšetkým veľké banky obdarené štedrosťou Fedu, ktoré zožali najviac odmien. V roku 2013 zarobilo 1,5% bánk s najväčšími základňami aktív 80% zisku tohto odvetvia. Akcie veľkých bánk boli medzi akciami s najlepšími výsledkami býčieho trhu. Monetárny experiment mal úspech v predlžení čo malo za dôsledok rozkývanie finančných aktív.

( Súvisiace: 1 unca zlata a decentný pánsky oblek1 unca zlata a decentný pánsky oblek )

Takže sa dostávame k otázke, budú monetárne autority schopné tlačiť kyvadlo ďalej alebo bola obnova finančných aktív v rokoch 2009-2013 posledný výdych umierajúceho trendu ? Expanzia, ktorá začala po 2. svetovej vojne priniesla mimoriadne veľké množstvo dlhu, pákového efektu a zložitosti, z finančného hľadiska dosiahla vrchol. Financie nemajú kam nasledovať, a migrácia finančných aktív do hmotných aktív je práve na začiatku.

Preložil: Jozef Zoričák

Zdroj: The Money Bubble

Facebook komentár