Ako_investovat_do_spolocnosti_na_ktorych_stoji_revolucia_elektrickych_automobilov

Spoločnosť Tesla prebudila k životu trh s produktmi, ktoré sa týkajú výroby a predaja elektrických automobilov. Čoraz viac analytikov v súčasnosti potvrdzuje, že tento sektor sa aktuálne rozvíja vo všetkých smeroch. Existujú mnohé diskusie o tom, ako bude spoločnosť Tesla odpovedať na narastajúci dopyt po elektrických vozidlách. Všetci analytici sa však jednohlasne zhodujú na tom, že zvýšený dopyt po elektromobiloch sa odzrkadlí v narastajúcom dopyte po materiáloch elektrických batérií.

Očakávaný nárast dopytu po elektromobiloch

Lachlan Shaw, ktorý je analytikom investičnej banky UBS, tvrdí, že jeho spoločnosť zrealizovala prieskum na vzorke 10 000 spotrebiteľov v rámci šiestich najväčších trhov s automobilmi. Na základe výsledkov zvýšila svoje predchádzajúce predpovede o vývoji trhu s elektrickými vozidlami. Prieskum naznačuje, že spotrebitelia po celom svete v súčasnosti prejavujú zvýšený záujem o elektromobily. Odborníci spoločnosti UBS preto odhadujú, že predaje elektrických osobných automobilov dosiahnu v roku 2025 objem až 16,5 milióna kusov.

Nárast v predaji elektromobilov vedie k zvýšenému dopytu po batériách.

Nárast v predaji elektromobilov vedie k zvýšenému dopytu po batériách.

To znamená, že elektromobily prenikajú na svetový trh v miere 16%. Predchádzajúce odhady spoločnosti UBS hovorili o predajoch v roku 2025 iba na úrovni 14,2 milióna vozidiel. Očakávané hodnoty však zvýšila v dôsledku výrazného nárastu dopytu po elektrických vozidlách v Číne a zvýšených medziročných predajov na ostatných kľúčových trhoch. Shaw navyše poznamenal, že elektrické vozidlá ostanú aj naďalej na vzostupe.

Zvyšuje sa aj dopyt po batériách

Shaw aplikoval výsledky prieskumu aj na materiály, ktoré sa využívajú pri výrobe elektrických batérií. Aj v tejto oblasti zvýšil predošlé predpovede o očakávaných predajoch. Medzi základné zložky elektrických batérii patria lítium, grafit a nikel. Shaw analyzoval predpokladaný dopyt po týchto materiáloch v roku 2025, pričom zohľadnil plány na výstavbu nových tovární a nárast v dopyte po stacionárnych batériách pre uskladnenie elektrickej energie.

Shaw predpokladá, že dopyt v oblasti lítium-iónových batérii dosiahne roku 2020 hodnotu 200 GWh, čo predstavuje zvýšenie o 7,2% voči predošlým odhadom. V roku 2025 by mal dopyt predstavovať až 1 054 GWh, čo je v porovnaní s pôvodným odhadom zvýšenie o 12%. Prirodzene, nárast dopytu po batériách bude korešpondovať so zvýšeným dopytom po materiáloch, z ktorých sa vyrábajú. Táto skutočnosť sa odrazí na zvyšujúcich sa cenách v rámci komoditných trhov.

Zvýšené ceny materiálov

Shaw zvážil narastajúci dopyt po materiáloch, ktoré sú kľúčové pri výrobe elektrických batérií. Následne zmenil svoje predpovede týkajúce sa vývoja ich cien na svetovom trhu.

Cena základných materiálov pre výrobu elektrických batérií.

Cena základných materiálov pre výrobu elektrických batérií.

Zo všetkých troch kľúčových komodít vkladá najväčšiu dôveru do niklu. Najmodernejšie dizajny elektrických batérií ho totiž využívajú vo zvýšenej miere.

Porovnanie pomeru medzi ponukou a dopytom po nikli s cenou tejto komodity.

Porovnanie pomeru medzi ponukou a dopytom po nikli s cenou tejto komodity.

Shaw poznamenal, že keď sa jedná o akcie spoločností, ktoré sú zapojené do výroby spomenutých materiálov, nie všetky sú na rovnakej úrovni. Uprednostňuje producentov sulfidu a lateritu, ktorí sú schopní dodávať nikel vhodný pre výrobu elektrických batérií. Pozitívne sa vyjadruje najmä o spoločnostiach Independence Group a Norilsk, o ktorých tvrdí, že ich akcie sa budú vyvíjať v súlade s trhom. Ďalej tvrdí, že akcie spoločnosti Western Areas sa budú v najbližšej dobe predávať za podpriemernú hodnotu, avšak majú potenciál narastať v budúcnosti.

Čo sa týka grafitu, odporúča spoločnosť Syrah Resources. Ak máte záujem o lítium, investujte do akcií spoločností Orocobre a Galaxy Resources.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Bloomberg, TheGuardian

Facebook komentár