Keď Vladimir Putin ospravedlňoval svoje kroky na Kryme poznamenal, že to vykonal na základe ochrany rusky hovoriacich obyvateľov, aj keď novinové titulky tento argument označili za negatívny. Podľa jeho presvečenia, by však hranice štátov podľa jazykov viedli k veľkému chaosu.

Uznávame, že tento prístup k medzinárodným vzťahom by zradil žalostný konzervativizmus.

Keďže sme hrdí na posúvame hraníc pri hľadaní spôsobu, ako niektorí vedúci predstavitelia myslia, chceli sme Vám tak aj umožiť chopiť radikálny “putinismuz”.

Preto sme určili hranice sveta v súlade so zásadami Putina.

Myslíme si, že čitatelia budú súhlasiť, že výsledná mapa má značnú príťažlivosť.

Podľa pána Putina by svet mal vyzerať až podľa starých koloniálnych mocností.

Portugalsku sa vráti Brazília, Španielsko dostane väčšinu zo zvyšku Strednej a Južnej Ameriky a Francúzsko dostane najväčšiu časť západnej Afriky, čo by pravdepodobne bolo v poriadku zo strany miestnych obyvateľov, pretože mnoho z ich súčasných vlád nie sú schopné dať tieto krajiny do poriadku.

Mocné Škandinávske kráľovstvo by bolo spojené s Fínskom, hoci fínsky jazyk je veľmi odlišný od škandinávskych.

Vzhľadom k tomu, švédština je druhým jazykom vo Fínsku, Vikingovia by mali veľmi silné dôvody pre akési mierové spojenie založené na zdieľaní kultúrnych hodnôt, pre ktoré sú vo svete známy.

Zjednotená Arábia by sa mala tiahnuť od Atlantiku k Indickému oceánu. Tam by mohlo byť vidno mierne nepokoje medzi sunnitmi, šitmi, kresťanmi a inými stúpencami týchto národov; ale samozrejme sú spojení spoločným jazykom, Arabi by sa mali uistiť, že si budú spolu dobre vychádzať a to najmä v tom prípade, že sa spojija s perzsky hovoriacou druhou stranou zálivu.

Obe Kórey by sa mali stať jednoou, čo môže byť dobrá vec – alebo aj nie, ale to všetko závisi ktorej systém zvíťazí.

Vzhľadom k tomu, že dva jazyky hindčtina a urdučtina sú oba vzájomne zrozumiteľnou zmesou, India by si mohla uplatniť nárok na Pakistan – a naopak. Existencia jadrových zbraní na oboch stranách by mohla priniesť do debaty o prednostiach týchto jazykov iskru.

Najlepšie zo všetkého víde Británia, ktorá by sa znova stala impériom, vrátane Spojených štátov.

Británia sa však bude musieť vzdať niektorých oligarchov, ktorý dominujú v uliciach Londýna, rovnako ako aj futbalový klub Chelsea príde o jej ruského majiteľa. Značná menšina zamestnancov denníka The Economist taktiež hovorí po rusky.

Existujú však aj ďalšie nedostatky. Preskupenie by mohlo byť narušené jazykovými hnutiami za nezávislosť. Desiatky z nich by sa mohli chcieť oddeliť od mandarínsky hovoriacej Číny.

Mayovia by mohli chcieť v Strednej Amerike vyhlásiť autonómiu. Swahilské územie bude pravdepodobne taktiež požadovať nezávislosť v Afrike.

Na svete je v podstate 7 miliárd ľudí, ktorí hovoria viac ako 7000. jazykov; v Rusku samotnom ich je viac ako 100. Možno, by pán Putin mal s touto myšlienkou už prestať pohrávať, nemyslíte?

Zdroj: TheEconomist

Facebook komentár