Americkí milionári vlastnia až dve tretiny národného bohatstva, čo je oveľa väčšia koncentráciu bohatstva ako v ktorejkoľvek inej krajine sveta.

Podľa novej správy o celosvetovom bohatstve od spoločnosti Boston Consulting Group až zhruba 66% z bohatstva Američanov bolo v roku 2015 držaných v domácnostiach o hodnote 1 milión dolárov alebo viac. To je omnoho väčší podiel milionárov, ako celosvetový priemer, ktorý bol na úrovni 46% bohatstva. Bohatstvo v iných vyspelých ekonomikách po celom svete je v rukách milionárov tak menej koncentrované.

V západnej Európe, milionári kontrolujú 31% bohatstva, kým v Japonsku je toto číslo na úrovni 22%. Inde v ázijsko-tichomorskom regióne, je milionármi zasa držaných 44% bohatstva.

Východnej Európa, Stredný východ a Afriky sú jedinými regiónmi (okrem Severnej Ameriky), kde je viac ako polovica bohatstva ovládaná milionári – v priemere 55% percent.

Súvisiace:
Milionári sveta kontrolujú 41% svetového bohatstva
Pohľad milionárov na peniaze je odlišný od toho nášho

A koncentrácia tohto bohatstva by sa mala podľa očakávaní aj ďalej zvyšovať. Boston Consulting Group predpokladá, že v rukách milionárov do roku 2020 bude 71% amerického bohatstva.

Anna Zakrzewski, ktorá pracuje pre Boston Consulting Group a je spoluautorkou správy uviedla, že milionári po celom svete hromadia viac bohatstva, pretože investičné výnosy rastú rýchlejšie, ako rast miezd a iných príjmov.

Dodala: “Sú schopní investovať do tried aktív s vyššími výnosmi, aj keď predstavujú mierne vyššie riziko.”

Počet milionárov vo svete počas minulého roka vzrástol o 1,1 milióna, alebo 6% na 18,5 milióna a zhruba polovica tohto rastu bola dosiahnutá v ázijsko-pacifickom regióne, vrátane Číny. Západná Európa bola zodpovednou za zhruba jednu tretinu rastu. Avšak Spojené štáty ešte zďaleka majú najviac milionárov, s 8 miliónmi domácnosťami, v porovnaní s iba 2 milióny v Číne a 1 miliónom v Japonsku.

Zdroj: BostonConsultingGroup

Facebook komentár