Aj naďalej verím, na základe dôkazov, ktoré mám k dispozícii, že vzostup od marcového minima je rozsiahly vzostup medvedieho trhu, ktorý by mal konečne dokázať oddeliť Fázu I od Fázy II ešte väčšieho a neustále prebiehajúceho medvedieho trhu. Ale tak, ako som povedal mojím predplatiteľom ešte predtým, ako bolo toto minimum dosiahnuté, čím dlhšie vzostup trvá, tým sa stáva nebezpečnejším. Príčinou toho je, že sa to stáva viac a viac presvedčivejšie. Aj naďalej dostávam otázky pýtajúce sa, či teória Dowa alebo nejaká iná trhová disciplína je ešte použiteľná vzhľadom na manipuláciu.

História ukazuje, že existovali snahy o manipuláciu trhov tak dlho, ako existujú trhy. Ale história takisto ukazuje, že všetky tieto manipulatívne snahy sú nakoniec márne. Práve tak, ako manipulácia k „náprave“ po poklese v roku 2002 situáciu iba zhoršila a nakoniec zlyhala, presne tak budú aj súčasné snahy. Všetci sme dobre oboznámení s krachom v roku 1929 a Veľkou depresiou, ktorá následovala. Môžem vás uistiť, že aj vtedy boli snahy o manipuláciu a nápravu takisto ako aj teraz. Ale znova, trhi si našiel svoju vlastnú cestu a tieto snahy nakoniec zlyhali a teória Dowa bola dokázaná ako správna. Ani tentoraz to nie je inak. 

Nasledujúce citácie sú od Roberta Rhea, veľkého teoretika Dowovej teórie.

 „Manipulácia je možná v každodennom pohybe priemerov a sekundárne reakcie sú podriadené vplyvom s viac limitovaným stupňom, ale primárny trend nemôže byť nikdy manipulovaný. 

Hamilton často diskutoval o predmete manipulácie na akciových trhoch. Stále tu budú mnohí, ktorí budú  nesúhlasiť s jeho presvedčením, že manipulácia je zanedbateľný faktor v primárnej činnosti, ale stále by sa malo pamätať nato, že základom pre jeho názory boli najintímnejšie známosti s veteránmi na Wall Street a jeho výhodou bolo to, že strávil svoj život akumuláciou faktov týkajúcich sa finančných záležitostí. 

Nasledujúci komentár vybratý  náhodne z jeho mnohých editoriálov poskytuje presvedčivý dôkaz toho, že jeho názory na tému manipulácie sa nemenili:

„Obmedzený počet akcií môže byť manipulovaný naraz a môže podať  úplne falošný pohľad na situáciu. Je však nemožné manipulovať celý kurzový lístok tak, aby priemerná cena 20 aktívnych akcií ukazovala postačujúco dôležité zmeny na zostavenie trhových záverov.“ (Nov. 29, 1908)

„Ktokoľvek potvrdí, že zatiaľ čo manipulácia je možná počas každodenného trhového pohybu a krátke kmitanie je predmetom vplyvu limitovanejšieho stupňa, veľký pohyb trhu musí byť mimo manipuláce kombinovaných finančných záujmov sveta.“ (Feb.26, 1909) 

„ … thr sám osebe je väčší ako všetky „väzby“ a „znalci“ dokopy. (May 8, 1922)

Jednou z najväčších mylných predstáv, ktorá najviac pôsobila proti neužitočnosti barometra akciového trhu, je presvedčenie, že manipulácia môže sfalšovať trhové pohyby, ktoré sú inak spoľahlivé a poučné. Autor tvrdí, že už viac spoľahlivosti ani nemôže byť, ako pramení z 22 – ročného dôverného styku s Wall Street, ktorému predchádzala praktická skúsenosť s Londýnskou burzou, Parížskou burzou a dokonca divoké špekulatívne trhy akcií zlata „Between the Chains“ v Johanesburgu v roku 1895. Ale pri všetkých tých skúsenostiach to, čo môže mať hodnotu je, že je nemožné spomenúť si na jediný príklad veľkých trhových pohybov, ktoré záviseli od manipulatívnych podnetov. Tieto diskusie by boli vykonané zbytočne, keby sa nimi nepodarilo ukázať, že všetky primárne býčie trhy a každý primárny medvedí trh bol obhájený, v priebehu ich vývoja a pred ich záverom, faktmi všeobecného obchodu, avšak veľa špekulácií a  likvidácií mohlo viesť k nadbytku, ako to stále zvykne byť v poslednom období primárneho výkyvu.“ (The Stock Market Barometer) „… žiadna sila, žiadne Americké ministerstvo financií a Federálny Rezervný systém v kombinácii nemôžu nijak významne manipulovať 40 aktívnych akcií alebo vychýliť ich záznam, iba keď v zanedbateľnej miere.“ (April 27, 1923)

„Priemerný amatérsky obchodník verí, že akciový trh je vedený jeho vlastnými trendmi určitou záhadnou „silou“, toto presvedčenie je jeden faktor, vedľa netrpezlivosti, ktorý je zodpovedný za väčšinu strát. Zanietene číta stávkarské plátky, pracovite skúma noviny a hľadá informácie, ktoré pravdepodobne, podľa jeho názoru, mohli mať vplyv na zmenu trendu na trhu. Nezdá sa, že by si uvedomoval, že v čase, keď už sú skutočne dôležité informácie v tlači, ich efekt na príslušný trend na trhu bol už dávno predtým zahrnutý.“

„Je pravda, že rozruch v cene pšenice alebo bavlny môže ovplyvniť každodenný pohyb cien akcií. Navyše, niekedy nadpisy v novinách obsahujú správy, ktoré amatéri na trhu interpretujú ako býčie alebo medvedie, čo vedie k náhlemu nákupu alebo predaju, čo vedie ku krátkodobému ovplyvňovaniu alebo „manipulovaniu“ trhu. Profesionálny špekulant je vždy pripravený pomôcť pohybu tým, že umiestní celý rad akcií, zatiaľ čo malý obchodník ich rozmiestni len niekoľko. Potom, keď sa malý obchodník rozhodne zvýšiť svoje záväzky, profesionál sa začína zbavovať akcií, reakcia končí a primárny pohyb je opäť obnovený. Je neurčité, či by mnohé z tývhto reakcií mohli byť spôsobené iba novinovými nadpismi bez toho, aby v tom čase bol trh vykúpený alebo vypredaný.“

“Tí, ktorí veria, že primárny trend môže byť zmanipulovaný, by mohli bez pochyby študovať pár dní túto tému a boli by presvedčení, že je to nemožné. Napríklad 1. 9. 1929 bolo vyhlásené, že celková trhová hodnota všetkých akcií na Newyorkskej burze bola viac ako 89 000 000 000 dolárov. Predstavte si tie peniaze, ktoré by boli potrebné na stlačenie takej hodnoty iba o 10 %.“

Je pravda, že nežijeme na začiatku 20. storočia. Tiež vieme, že v súčasnosti má Fed k dispozícii viacero nástrojov na ovplyvnenie trhu. Ale zároveň trhy sú dnes oveľa väčšie ako boli začiatkom 20. storočia. Dnes je celková trhová hodnota NYSE 12 biliónov dolárov, pričom QE2 predstavuje miliárd dolárov, čo sa rovná 5 % hodnoty NYSE. Presný počet amerických akcií sa odhaduje na viac ako 15 000. Najširšie založené meradlo amerických akciových trhov je Wilshire 5 000, ktorý reprezentuje 5 076 amerických spoločností s celkovou trhovou hodnotou 13 biliónov dolárov. Takže, hoci 600 miliárd dolárov nie je práve malou zmenou, predsa je iba kvapkou v porovnaní k trhu ako celku. Je to tak preto, lebo trh je oveľa väčší ako hocijaké snahy manipulovať ho, takže predpokladám, že manipulácia bude opäť raz zlyhať. Snahy manipulovať, akéhokoľvek rozsahu, sú snahou vytvoriť ilúziu, že niekto je schopný kontrolvať trhy, čo je sám osebe silný nástroj. Zatiaľ čo sa časy a čísla mohli zmeniť, citácie Roberta Rhea a Williama Petera Hamiltona sú stále použiteľné rovnako ako aj teória Dowa, teória cyklov a moje kvantitatívne metódy. V určitom bode bude faktor likvidity potlačený prirodzenými silami a Fáza II oslabne v súlade so začiatkom teórie Dowa.

Čo sa týka úrokových sadzieb, môj model úrokových sadzieb mi momentálne hovorí, že tendencia smeruje nahor aj napriek snahe udržať sadzby nízko. Mám dojem, že prirodzené sily na trhoch dlhopisov budú mať takisto spôsob proti manipulatívnym snahám. Ak je to tak, tiež to nebude mať veľmi žiadúci dopad na ekonomiku. Je možné, že to, čo môj model úrokových sadzieb vyzdvihuje je likvidita vyvolaná infláciou ako výsledok QE2. Alebo, na druhej strane, možno model vyzdvihuje konečné zlyhanie manipulatívnej kampane. Predsa, pokiaľ sa tento model nezmení, cyklické sily úrokových sadzieb sú momentálne hore a nechápem, ako by to mohlo pozitívne ovplyvniť ožívenie techniky. Začal som robiť voľný trhový komentár, ktorý je dostupný na: Špecifiká Dowovej teórie, moje štatistiky, očakávania modelu a načasovanie sú k dispozícii prostredníctvom Cycles News & Views a krátkodobých aktualizácií. Vrátil som sa k začiatku indexu Dow Jones Industrial Average v roku 1896 a identifikoval som spoločné črty spojené s dosiahnutím všetkých hlavných trhových vrcholov.  A tak viem s vysokou pravdepodobnosťou ako bude rast medvedieho trhu vyzerať a ako ho identifikovať. Tieto detaily sú zahrnuté v mesačných výskumných správach. Tiež poskytujem dôležité analýzy o bodoch, v ktorých nastal obrat, pričom používam jedinečný Cycle Turn indikátor o akciových trhoch, dolári, dlhopisoch, zlate, striebre, rope, plyne, XAU a viacerých. Príspevky zahŕňajú prístup k mesačným výsledkom Cycles News & Views, ktoré pokrývajú Dowovu teóriu a veľmi detailne šatisticky založené analýzy plus aktualizácie trikrát týždenne.

Zdroj: Cyclesman

Facebook komentár