Najúspešnejší zakladatelia technologických spoločností rozšírujú svoje bohatstvo a investujú do začínajúcich spoločností ako anjelski investori.
 

Ale len zriedka sa dočítate o investíciach CEO Facebooku, Marka Zuckerberga. V skutočnosti sa o tom nedočítate vôbec.
To preto, že sa rozhodol , že jednoducho nebude investovať do začínajúcich firiem (podľa informácií od niekoľko jeho blízkych).

Zuckerberg založil webovú stránku, ktorú mesačne navštívi takmer miliarda ľudí, pričom približne polovica z nich každý deň. To si vyžaduje obrovské množstvo pozornosti.
 

Viete, o kom sa tiež nikdy nedočítate ako o anjelskom investorovi?
Steve Jobs. Rovnako ako Zuckerberg bol Jobs známy pre jeho zameranie iba na Apple najmä v období po predaji Pixaru do spoločnosti Disney, ktorý sa zhodou okolností uskutočnil vtedy, keď spoločnosť Apple zaznamenala obrovské rasty vďaka iPhoneu.

Tu je jednoduchá matematika, prečo nie je v záujme Zuckerberga aby robil anjelskeho investora.
Zuckerberg môže ľahko investovať milión dolárov do začínajúcej spoločnosti, ktorá by mu mohla vyniesť aj 100 miliónov dolárov.
Na oplátku by ale Zuckerberg musel pre tento projekt venovať časť svojho času a energie.
Ale pre Zuckerberga, ktorú vedie spoločnosť, ktorá má hodnotu desiatok miliárd dolárov, je $ 100 miliónov len chyba v zaokrúhlení.
Namiesto toho sa Zuckerberg stále zaoberá riešením problémov Facebooku, ako každý dobrý generálny riaditeľ.

(Pozn. prekl.: Anjelsky investor / Angel investor alebo anjel (tiež známy ako podnikateľský anjel alebo neformálny investor) je zámožná fyzická osoba, ktorá poskytuje kapitál pre začínajúce firmy, zvyčajne výmenou za konvertibilný dlh alebo kapitálové vlastníctvo. Malý, ale rastúci počet anjelských investorov sa združuje do skupín alebo tzv. anjelských sietí, zdroj: Wikipedia)


Preložil: Dávid Čačík
Zdroj: finance.yahoo.com

Facebook komentár