Moody_s_kvoli_korona_krize_zhorsila_vyhlad_bankoveho_systemu_Slovenska

Moody’s Investors Service vzhľadom na pandémiu koronavírusov preskúmala výhľady deviatich európskych bankových systémov a zmenila výhľad u piatich z nich. Jedná sa o Nórsko, Fínsko, Maďarsko a Portugalsko, ktoré zmenili zo “stabilný” na “negatívny” a výhľad Slovenska zmenili z “pozitívny” až na “negatívny”. Výhľady pre ďalšie štyri bankové systémy – Českú republiku, Poľsko, Rakúsko a Írsko – zostali “stabilné“.

Tieto prehodnotenia nasledujú po podobných recenziách výhľadov pre 10 najväčších európskych bankových systémov, ktoré uverejnila agentúra Moody’s 26. marca 2020, dostupné na tejto stránke.

Dnešné zmeny vo výhľade odrážajú pravdepodobné následky prepuknutia koronavírusu v Európe. Agentúra Moody’s odhaduje kumulatívne zníženie hospodárstva v prvom a druhom štvrťroku 2020. Aj keď podporné opatrenia v oblasti fiškálnej a menovej politiky pravdepodobne oživia pomoc s nadpriemerným rastom, v nasledujúcich štvrťrokoch a v roku 2021 a je pravdepodobné, že by sa strata na výstupe v druhom štvrťroku vrátila na pôvodné úrovne. V tomto prostredí by sa objemy problémových pôžičiek bánk mali zvýšiť a ich zvýšené rezervy na straty z úverov povedú k zníženiu ziskovosti. Ziskovosť väčšiny európskych bánk v porovnaní s inými celosvetovými partnermi bola už pred korona-krízou naozaj nízka.

Likvidita je vo väčšine bankových systémov stále silná a kapitálové rezervy sú značné a poskytujú solídnu základňu na absorbovanie neočakávaných strát.

Zmena vyhliadok nórskeho, fínskeho, maďarského a portugalského bankového systému na negatívny zo stabilného odráža ich očakávania, že všetky štyri krajiny zažijú prudký pokles hospodárskeho rastu. Ziskovosť bánk sa oslabí v dôsledku rastúcich opravných položiek na pôžičky a zníženého objemu rastu úverov.

Zatiaľ čo nórske banky v súčasnosti vykazujú nízke objemy problémových úverov a veľmi vysokú úroveň kapitalizácie a ťažia z veľkorysých opatrení na podporu krízy, o ktoré sa opiera štátny investičný fond krajiny, vplyv koronavírusu na riziko ich aktív sa s poklesom ceny ropy bude zhoršovať.

Súvisiace: Automobilový sektor čelí jednej z najväčších krízy v histórií

Na Slovensku, kde sa výhľad bankového systému zmenil na negatívny z pozitívneho, spomalenie vyvolané koronavírusmi zvráti predchádzajúce zlepšenie kvality aktív. Vysoká miera zadlženosti Slovenska a výrazná závislosť od vývozu by mohla zhoršiť vplyv poklesu.

Moody’s udržiava stabilný výhľad na český, poľský, rakúsky a írsky bankový systém. V Českej republike a Rakúsku sa zvýšenie problémových úverov začne od nízkej základne a odolnosť sa zvýši väčšou ziskovosťou bánk ako v mnohých iných európskych bankových systémoch. Zhoršenie kvality pôžičiek v Poľsku bude pravdepodobne mierne, pretože rast úverov bol relatívne utlmený. V Írsku sa problémové pôžičky rýchlo znižovali v dôsledku reštrukturalizácie a predaja portfólia. Aktuálne však agentúra očakáva oneskorenie v predaji aktív a zvýšením objemu nových nedoplatkov. Napriek tomu sa očakáva, že solventnosť zostane silná.

Ak chcete zobraziť úplné prehľady výhľadov bankového sektora, kliknite na odkazy pre každú krajinu.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Moody’s

Facebook komentár