Debakel Cypru nám naďalej vystavuje závažné nedostatky v našom chápaní peňazí. Konkrétne, Cyprus zdôrazňuje tri kľúčovo dôležité výstrahy o peniazoch:

  1. Peniaze sú budované na dôvere. Bez nej sú peniaze zbytočné.
  2. Národ, ktorý si tvorí svoje vlastné peniaze alebo má núdzu o menové jednotky, je v poriadnej (a zbytočnej) ekonomickej nevýhode.
  3. Moderné peniaze, prevažne elektronické zápisy (v bankách), sú neodmysliteľne nestabilné.
  4. Peniaze sú spoločenský výtvor, ktorý sme vytvorili kvôli väčšiemu pohodliu v podnikaní. Páči sa mi myslieť na peniaze s ,,likviditou“. To znamená, že niečo môže slúžiť ako peniaze, ale problém je, aby aj ostatní prijali Vaše peniaze ako finálne platidlo.

Niektoré sú všeobecne viac prijímané ako prostriedok úhrady a je to tým, že majú vyššiu úroveň ,,likvidity“ ako iné. Zlato napríklad, má mierne nízku úroveň speňažiteľnosti, pretože nie je široko prijímané. Elektronické bankové vklady však, sú prijímané vo väčšine podnikov ako záverečná platba, a preto majú vysokú úroveň likvidity.

Moderné peniaze sú zväčša elektronické, regulované vládou a včlenené do komplexného platobného systému, ktorý ovládajú súkromné banky podporujúce myšlienku peňazí na dlh. Používame tento systém pretože je organizovaný, regulovaný a technologicky pokročilý (napr.: je lepší ako ťahanie sa so zlatými prútmi ako platobným prostriedkom). Znamená to, že systém je z väčšej časti vybudovaný na dôvere. Veríme, že naše elektronické výkazy budú udržiavané správne a integrita systému bude potvrdená subjektmi, ktoré zostavovali spustenie tohto systému, rovnako ako regulátormi, ktorí dohliadajú na tento systém. Keď sa systém začne zdať krehký alebo chaotický (ako je to v prípade Cypru), základné kamene peňazí sa začnú zdúvať.

2)  Euro kríza odkryla veľkú trhlinu v Euro koncepciách. Tá je, že krajiny sú veľmi podobné štátom USA v tom, že sú používatelia obeživa bez pohyblivého výmenného kurzu. Preto neexistuje žiadny vyrovnávací mechanizmus ktorý by mal systémovú nerovnováhu vyrovnať (ako napríklad obchodné nerovnováhy).

V USA je politická súdržnosť, ktorá federálnemu celku dovoľuje zbierať dlhopisy od všetkých účastníkov v neprimerane nerovnom pomere. To je, že bohaté štáty platia viac do systému ako chudobné a chudobné štáty dostanú každý rok nerovné finančné prostriedky z tohto federálneho spoločenstva. To eliminuje risk obmedzenia solventnosti pre chudobné štáty, ktoré by inak časom dopadli ako Grécko. Inými slovami, prerozdelenie kompetencií sa USA vyhýba osudu Grécka. Viem, že prerozdelenie je v určitých kruhoch zlé slovo, ale v prípade návrhu menového systému je Amerika ako jablkový koláč.

Európske národy nielenže nemôžu produkovať peniaze, čo by eliminovalo risk krízy platobnej neschopnosti, ale nemajú ani výhodu tohto systému prerozdeľovania. Výsledok je kríza solventnosti a prísnych úsporných opatrení, kde nemôže prísť pomoc z federálneho financovania.

Peniaze sú krehké. Radi si myslíme, že peniaze sú niečo, čoho sa môžeme dotknúť alebo cítiť, ale ja si myslím, že papierové bankovky A zlaté tehly sú zlé. Áno, peniaze MÔŽU BYŤ fyzické veci, ale dnešné peniaze sú zväčša záznamy v elektronických účtovných knihách. To je dosť znepokojujúce, ale je to prirodzený vývoj peňazí od nepísaných dlhopisov (napríklad: bolo preukázané, že ľudoopy používajú moderné formy nehmotných peňazí ako prísľuby) cez fyzické veci (ako zlato) až po aktuálny elektronický systém.

Naše peniaze sú tvorené takmer úplne bankami, ktoré spĺňajú myšlienku týchto peňazí ako dlhu. Takže hodnota našich peňazí je rozložená subjektmi, ktoré neodmysliteľne hnané ziskom, môžu vytvoriť nestabilitu ak budú zneužité týmito subjektmi alebo ich používateľmi. Môžeme lepšie pochopiť túto realitu iba ak vieme pochopiť základné prvky, ktoré robia funkcie nášho menového systému. Protiklad k najekonomickejšiemu mysleniu týchto dní je, že je znásobený alebo vytvorený vládou. Je znásobený privátnymi subjektmi  VO VNÚTRI bankového systému.

Ako náhle pochopíme, že peniaze sú krehké, budeme si viac vedomí skutočnosti, že to nie je len o omyloch, nedopatreniach a dohľade, ale musia byť ochránené nie len v záujme jednotlivcov, ale najmä kvôli spoločnosti, ktorá sa o ne opiera.

Preložil: Peter Makys

Zdroj: Pragcap

Facebook komentár