Ohromujuce-naklady-na-Putinovu-vojnu-na-Ukrajine

Invázia Vladimíra Putina na Ukrajinu trvá už niečo vyše mesiaca a náklady sú už teraz obrovské a rýchlo narastajú a to ako v ľudských životoch, tak aj v ekonomických dopadoch.

Hoci ruská a ukrajinská ekonomika spolu tvoria menej ako 3 percentá globálneho hrubého domáceho produktu a menej ako 2,5 percenta svetového obchodu, vojna je šokujúca.

Spôsobilo to vážny zásobovací šok na celom svete, čo viedlo k nárastu cien energií, poľnohospodárstva a kovov v ekonomikách, ktoré sa stále zotavujú z pandémie. Rastúca izolácia Ruska od svetových trhov a strata ukrajinskej produkcie podľa ministerstva financií ovplyvnia „všetky ekonomiky“.

Čísla sú ohromujúce.

Počiatočná kalkulácia ministerstva financií USA je, že z celosvetového rastu odstráni 0,75 percentuálneho bodu, čím sa očakávaný rast v tomto kalendárnom roku zníži na 3,75 percenta zo 4,5 percenta.

Súvisiace: Invázia na Ukrajinu má pre Rusko vážne, nezamýšľané následky. Tu je len 5 z nich

Zhruba povedané, ide o zásah 2,25 bilióna dolárov (3 bilióny dolárov), čo zodpovedá prinajmenšom celej austrálskej ekonomike plus väčšine novozélandskej ekonomiky.

Dôležité je, že čísla ministerstva financií USA nezahŕňajú pravdepodobný dopad na podnikateľskú a spotrebiteľskú dôveru spôsobenou vojnou alebo pravdepodobných nákladov na prestavbu ekonomík, aby sa odklonili od lacnej ruskej ropy a plynu.

Predstavitelia v rozpočtových dokumentoch napísali: “Ruská invázia na Ukrajinu a rýchla medzinárodná reakcia výrazne ovplyvnili svetové ekonomické vyhliadky,” …. “Zároveň invázia spôsobila značné narušenie celosvetových komoditných trhov a má potenciál viesť k výraznému navýšeniu inflácie a zníženiu globálneho rastu.”

Riziká dodávateľského reťazca

Podľa Medzinárodného menového fondu existuje len malé nebezpečenstvo systémového rizika pre celosvetovú finančnú stabilitu, vzhľadom na malé zahraničné finančné expozície Ruska.

Ale s Ruskom sa počíta, ako hlavným dodávateľ komodít. Produkuje 18 percent svetového zemného plynu a zodpovedá za 12 percent svetových zásob ropy. Spolu s Ukrajinou tvoria štvrtinu svetového exportu pšenice.

Predstavitelia uviedli: “Invázia navýšila riziko prerušenia dodávok, čím sa zvýšili ceny energií, poľnohospodárskych produktov a kovov.“

“Globálne dodávateľské reťazce sú taktiež závislé od ruského exportu kovov, najmä paládia, takže výrazné prerušenie dodávok by mohlo mať dopad na celosvetové produkčné dodávateľské reťazce.”

Medzi najviac postihnuté ekonomiky dovážajúce energie patrí Európa a severná Ázia, Čína a India, zatiaľ čo mnohé krajiny na Blízkom východe a v severnej Afrike patria medzi hlavných dovozcov potravín.

“Tieto krajiny utrpia negatívny šok z podnikateľských vplyvov, v dôsledku zvýšenia cien komodít.”

Varovania centrálnej banky USA

Krajiny ako Austrália a Kanada, ktoré vyvážajú viac komodít ako dovážajú, budú „do istej miery chránené“ pred inflačným vplyvom vyšších cien energií a môžu dokonca ťažiť z pozitívneho nárastu podnikateľského dopytu, prostredníctvom rastúcich vývozných cien.

“Ak bude mať konflikt väčší než očakávaný vplyv na globálne dodávky energií, ako napríklad zastavenie dodávok plynu do Európy, bude to mať väčší dopad na globálny rast a infláciu.”

Mimo vojny, ministerstvo financií varuje pred možnosťou, že rýchlejšia inflácia prinúti centrálne banky, agresívnejšie vykonať sprísnenie menovej politiky.

Celosvetové HDP a export podľa jednotlivých položiek:
Ohromujuce-naklady-na-Putinovu-vojnu-na-Ukrajine-graf

“Prísnejšie finančné podmienky spojené s normalizáciou menovej politiky môžu taktiež zvýšiť už aj tak vysokú úroveň volatility na komoditných a finančných trhoch.”

To by mohlo viesť k napätiu vo finančnom a firemnom sektore, najmä v rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách, a k spomaleniu globálneho rastu.

Očakáva sa, že čínsku ekonomiku tento rok „obmedzia“ aj prebiehajúce pandemické výzvy, ktoré prinútili úrady zatvoriť mestá v rámci jednej z posledných zostávajúcich stratégií nulového počtu prípadov COVID-19 na svete.

Čína pravdepodobne v tomto roku prežije častejšie a závažnejšie prepuknutia ochorenia COVID-19 ako v roku 2021, pričom pokračovanie v jej agresívnom potláčajúcom prístupe k riadeniu vírusu pravdepodobne povedie k častejším blokáciám a narušeniam priemyselnej výroby a bežných vzorcov spotreby.“

Súvisiace: BlackRock: “Vojna Ruska na Ukrajine ukončuje globalizáciu“

Čínska ekonomika v roku 2022 pravdepodobne porastie o 4,75 percenta, v budúcom roku o 5,25 percenta a v roku 2024 o 5 percent.

Ministerstvo financií uviedlo, že americká ekonomika (ako najväčší svetový producent ropy s obrovskými zásobami) by mala byť čiastočne izolovaná od vyšších celosvetových cien ropy.

Pozitívnejšie je, že globálny rast bude podporený „zdravými základmi súkromného sektora“.

„Koncom roka 2021 boli mnohé veľké vyspelé ekonomiky stále pod úrovňou produkcie, nachádzajúcej sa pred pandémiou a očakáva sa, že v roku 2022 zaznamenajú rast na trendovým zvýšením, keďže sa budú naďalej zotavovať.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár