Pakt_OSN_o_odpadoch_z_plastov_sa_schvaluje_ale_nie_zo_strany_USA

Takmer každá krajina na svete sa dohodla na právne záväznom rámci pre zníženie znečistenia z plastového odpadu s výnimkou Spojených štátov. S týmto vyjadrením prišli predstavitelia OSN pre životné prostredie.

V piatok na konci dvojtýždňového stretnutia konvencií OSN o plastových odpadoch a toxických, nebezpečných chemikáliách sa objavila dohoda o sledovaní tisícov druhov plastových odpadov.

Rozsiahle objemy plastových odpadov, ktoré tvoria veľkosti krajín sa nachádzajú v oceánoch a riekach a väčšinou zasahujú voľne žijúce živočíchy so smrtiacimi výsledkami.

Rolph Payet, ktorý má v OSN na starosti Programu pre životné prostredie vyhlásil, že „historická“ dohoda so 186 krajinami, spojená Bazilejským dohovorom podporovaným OSN, znamená, že krajiny budú musieť monitorovať a sledovať pohyb plastového odpadu mimo svojich hraníc.

Dohoda sa týka výrobkov používaných v širokej škále priemyselných odvetví, ako sú zdravotníctvo, technológie, letectvo, móda, potraviny a nápoje.

Payet ďalej poznamenal: „Týmto sa zvyšku sveta vysiela veľmi silný politický signál – súkromnému sektoru, trhu spotrebiteľov – že musíme niečo urobiť,“ … „Krajiny sa rozhodli niečo urobiť, čo sa premietne do skutočnej činnosti na miestach po celom svete.“

Podľa Pyeta, krajiny budú musieť vymyslieť vlastné spôsoby, ako sa dohodnúť. Dokonca aj niekoľko krajín, ktoré ho nepodpísali, ako napríklad Spojené štáty, by mohlo byť touto dohodou ovplyvnené, keďže prepravujú plastový odpad do krajín, ktoré tieto podmienky podpísali.

Súvisiace: Problém recyklácie na celom svete je naozaj vážny

Payet Nórsko označil za vedenie iniciatívy, ktorá bola prvýkrát predstavená v septembri. Čas od tohto návrhu až po schválenie dohody stanovil pre takéto dohody pľuzgierové tempo podľa tradičných noriem OSN.

Rámec je „historický v tom zmysle, že je právne záväzný,“ povedal Payet. „Týmto krajinám sa podarilo využiť existujúce medzinárodné nástroje na zavedenie týchto opatrení.“ \ T

Dohoda pravdepodobne povedie k tomu, že colní agenti budú viac ako predtým hľadať elektronický odpad alebo iné druhy potenciálne nebezpečného odpadu.

„Bude existovať transparentný a sledovateľný systém pre vývoz a dovoz plastového odpadu,“ povedal Payet.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár