V_roku_2050_by_oceany_mohli_mat_viac_plastu_ako_ryb_2017

Oceán sa naplní okolo 165 miliónmi ton plastu.

To je 25-krát ťažšie, ako veľká pyramída v Gize.

Ellen MacArthur Foundation v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom v správe predpovedali: “V roku 2050, bude plast v oceánoch prevažovať ryby.”

Jedným z dôvodov je, že využitie plastu sa za posledných 50 rokov zvýšilo až 20-násobne a neustále rastie.

Dokonca keďže nerecyklujeme toľko plastov, koľko by sme mohli, nakoniec ich to núti skončiť na skládke a práve tie následne môžu navýšiť znečistenie oceánov.

Správa pomáha vyčísliť o aký objem plastu sa jedná: “Do oceánu sa každú minútu vypustí ekvivalent obsahu jedného smetiarskeho vozidla.”

Súvisiace: Polovica z odpadu plastov v oceánoch pochádza iba z 5 krajín

Ako by sme mohli zabrániť, aby sa tak veľké objemy dostávali do oceánu.

Napríklad, podľa vyjadrení správy, iba 14% sa z plastových obalov recykluje a práve to je najväčším zdrojom znečistenia oceánov od plastu.

Správa uzatvára: “Ak budeme opätovne využívať väčšie objemy plastových obalov a využijeme ich aj v ostatných plastových výrobkoch, môžeme výrazne znížiť objemy, ktoré nakoniec smerujú do oceánov.”

Pobrežie Arabského mora

Pobrežie Arabského mora

Recyklácia plastových obalov by taktiež mohla pomôcť aj spoločnostiam. V súčasnosti každým rokom prichádzajú minimálne o 80 miliárd dolárov, keďže nové plasty musia vyrábať od nuly.

Samozrejme, že zníženie našej spotreby plastov môže taktiež pomôcť udržať ho od oceánu.

Súvisiace: Táto plávajúca plošina môže prefiltrovať plasty z našich znečistených oceánov

Bez ohľadu na to, z našich oceánov sa musíme snažiť aj o vyberanie miliónov ton plastu. Inak jedného dňa, budeme mať viac plastu ako rýb.

Správa predpokladá, že oceány budú do roku 2050 obsahovať 937 miliónov ton plastu a 895 miliónov ton rýb.

Správa predpokladá, že oceány budú do roku 2050 obsahovať 937 miliónov ton plastu a 895 miliónov ton rýb.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Ellen MacArthur Foundation, Sustainable Brands

Facebook komentár