Tento_plan_obnovy_z_pandemie_za_3_biliony_by_mohol_vyriesit_aj_klimaticku_krizu.

Môže sa svetová ekonomika a životné prostredie zachrániť súčasne? Odpoveď je áno, podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (EIA), ktorá vyzýva vlády, aby investovali 3 bilióny dolárov do ekologického zotavenia z pandémie koronavírusov.

Agentúra vo štvrtok zverejnila správu spoločne s Medzinárodným menovým fondom, ktorá odporučí vládam utrácať veľký objem finančných prostriedkov v priebehu najbližších troch rokov na technologické a infraštruktúrne projekty, ktoré majú vytvoriť milióny pracovných miest a vytvoriť “definitívny“ vrchol v celosvetových emisiách pre rok 2019.

Kolaps v cestovaní a ďalších aktivitách vyvolaných obmedzeniami z dôvodu pandémie by mohol tento rok znížiť emisie uhlíka o rekordný objem. Keď sa však ekonomiky začínajú otvárať, vo veľkej miere nabiehajú na rýchly rast.

Ak sa teraz nebude konať, riskuje sa opakovanie následkov globálnej finančnej krízy z roku 2008, kedy vlády nestanovili uprednostňovanie stimulačných výdavkov na klímu, čo umožňilo, aby sa emisie CO2 odrazili od toho, čo IEA označuje za rekorný nárast.

IEA a MMF tvrdia, že vlády by mohli prepracovať elektrické rozvodné siete, modernizovať vodné elektrárne, propagovať elektrické automobily, predĺžiť životnosť jadrových elektrární a vybaviť budovy tak, aby boli energeticky účinnejšie. Ak by sa tak stalo, do roku 2023 by sa celosvetové emisie skleníkových plynov znížili na 4,5 miliardy ton a svet by sa dostal na cestu k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody o klíme z roku 2015.

Tento plán by taktiež pomohol svetovej ekonomike odraziť sa od svojho najhoršieho poklesu od 30. rokov minulého storočia. Podľa IEA by nasmerovanie stimulačných peňazí na boj proti klimatickej kríze zachránilo alebo vytvorilo 9 miliónov pracovných miest a každý rok by navýšilo celosvetovú ekonomickú produkciu o 1,1 percentuálneho bodu. Stovky miliónov ľudí by prvýkrát získali prístup k elektrine a získali čisté riešenia pre varenie.

Fatih Birol, ktorý je výkonným riaditeľom agentúry so sídlom v Paríži, vo vyhlásení uviedol, že prudký pokles nákladov na technológie čistej energie znamená, že vlády majú vzácnu príležitosť „reštartovať svoje ekonomiky a priniesť vlnu nových pracovných príležitostí a zároveň zrýchliť posun pre odolnejšiu a čistejšiu energetickú budúcnosť.““

V tomto pláne sa odporúča, aby vlády investovali do šiestich kľúčových odvetví:

1) Elektriny

-rozšírenia a zmodernizovania sietí
-urýchlenia rastu veternej a slnečnej energie
-zachovaniu úlohy vodnej a jadrovej energie

2) Prepravy

-nových automobilov s čistou energiou
-rozšírenia vysoko-rýchlostných železničných sietí
-zlepšenia mestskej infraštruktúry

3) Budovy

-dodatočné vybavenie existujúcich budov a efektívnejších nových stavieb
-účinnejšie a pripojené domáce spotrebiče
-zlepšenie prístupu k čistému vareniu

4) Priemysel

-zlepšenie energetickej účinnosti a zvýšeniu elektrifikácie
-rozšírenie recyklácie odpadu a materiálov

5) Paliva

-zníženie emisií metánu z ropných a plynových operácií
-reforma dotácií na fosílne palivá
-podporiť a rozšíriť používanie biopalív

6) Technologická inovácia

-vodíkové technológie
-batérie
-malé modulárne jadrové reaktory
-zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka

Vlády reagovali na pandémiu koronavírusov uvoľnením stimulačných peňazí vo výške 9 biliónov dolárov. Projekty v oblasti klímy sa však doteraz presadili len na programoch, ktoré dotujú mzdy a podporujú spoločnosti, ktoré sú v núdzi.

Podľa IEA niektoré krajiny oneskorili rozhodnutia o čistej energii. Aukcie obnoviteľnej energie sa napríklad odložili napríklad v Čile, Číne, Nemecku, Írsku a Portugalsku.

Niektoré vlády zároveň využili krízu na podporu iniciatív v oblasti klímy. Podľa agentúry, Holandsko prijíma uhlíkovú daň, zatiaľ čo Rakúsko a Švédsko postupne ukončili výrobu uhlia. Čína investuje do vozidiel na elektrické a palivové články a Nemecko ponúka hotovostné stimuly nákupcom elektrických automobilov.

IEA nalieha na ďalšie kroky ešte pred summitom krajín s najväčšou spotrebou energie, firemných manažérov a investorov, ktorá sa uskutoční v priebehu budúceho mesiaca. Birol vo svojom vyhlásení nakoniec uviedol: “Zámerom plánu nie je povedať vládam, čo musia urobiť. Snaží sa im ukázať, čo môžu urobiť.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár