Sotva iné investičné príležitosti zamestnávali v uplynulých rokoch myseľ investorov viac, ako možnosti naskytujúce sa v Číne. I keď čínsky investičný ošiaľ je do určitej miery nafúknutý, niektoré nesporné fakty o čínskej ekonomike poľahky umožnia vysvetliť, prečo si Čína zaslúži toľkú pozornosť. Podľa Svetovej banky žilo v Číne v roku 2012 1,3 miliardy ľudí pri celosvetovej populácii 7,1 miliardy, čo predstavuje takmer 20% svetového obyvateľstva.

Podľa americkej štatickej agentúry National Bureau of Economic Statistics v roku 2011 čínska populácia žijúca v mestách po prvýkrát v histórii krajiny prevýšila tú vidiecku: konkrétne 690 miliónov ľudí v mestách vs. 656 miliónom vidieckeho obyvateľstva. Už len čínska urbanizácia sama o sebe prispela k impozantnému rozvoju krajiny v posledných desaťročiach nemalou mierou. A Čína v tomto urbanizačnom trende napreduje i naďalej. Trvalo tri desaťročia kým mestká populácia prevýšila tú vidiecku a očakáva sa, že Čínu čaká aspoň 20 rokov rovnakého vývoja.

To zaujímavé ohľadom Číny a urbanizácie

V skratke, urbanizácia znamená rast a mnoho faktorov s ním spojených. Prechod od agrárneho spôsobu života k tomu mestskému so sebou prináša zmenu mnohých vecí. Musia byť postavené mestá, čo znamená rozmach infrašktruktúry, obchodu a iných služieb. Urbanizácia v sebe zahŕňa zmenu  usporiadania ekonomiky, pri ktorej sa jednotlivci preorientovávajú od sebestačnosti ku špecializácii. A špecializácia predstavuje presne to „palivo“, ktoré kapitalizmus potrebuje, aby naplno ukázal to, čo dokáže. Špecializácia si vyžaduje väčšiu mieru vzdelanosti, a vzdelaná spoločnosť je typicky i bohatšia spoločnosť. Ako sa zvyšuje ekonomické bohatstvo v prepočte na jedného človeka (tzv. „wealth per capita“, pozn. prekl.), zlepšuje sa i kvalita života a celkovo je na tom ľudstvo podstatne lepšie. Počas tohto celého procesu rýchlo vyrastajú nové podniky, z ktorých mnohé ponúkajú akcionárom viac než vysoké miery návratnosti.

Ak zoberiete do úvahy fakt, že na čínskom vidieku ešte stále žije vyše 600 miliónov ľudí, z ktorých sa väčšina pridá k urbanizovanému obyvateľstvu v najbližších desaťročiach, vyplývajú z toho obrovské investičné možnosti. Táto skupina 656 miliónov ľudí sa rovná populácii dvoch USA (314 miliónov v roku 2012, pozn. prekl.). Často počujeme, že súčasná Čína (k roku 2013) je tým, čím bývavali Spojené štáty americké pred priemyselnou revolúciou. Medzi vtedajšou Amerikou a súčasnou Čínou síce existuje niekoľko fundamentálnych rozdielov (demokratická forma vlády vs. komunizmus), no podstata tohto porovnania sa uberá tým správnym smerom. Rast a rozmach 21. storočia bude patriť Číne tak, ako 20. storočie patrilo USA. Tento rast vytvorí v nadchádzajúcich rokoch bilióny dolárov ekonomickej produkcie, takže chytrí investori sa nad investičnými príležitosťami v Číne dôrazne zamyslia.

Pochopenie rizika a zisku

Investičné zisky v Číne budú bez pochyby obrovské, no na ich uskutočnenie by každý inteligentný investor mal mať jasnú predstavu i o potenciálnych rizikách. Hoci detailná analýza rizika skrývajúceho sa v Číne značne presahuje rámec tohto článku, pochopenie jeho podstaty poskytuje solídny základ pre ďalšiu diskusiu. Tiež si treba uvedomiť, že možné riziká by nikoho nemali odradiť od investovania – USA bolo v roku 1900 tiež pomerne dosť riskantné. Namiesto nechania sa odradiť by sa však človek mal snažiť riziku porozumieť, aby ho vedel primerene zohľadniť.

Po prvé, a predovšetkým, si treba uvedomiť, že Čína je stále komunistickou krajinou. Takže napriek všetkým princípom voľného trhu, ktoré Čína tak verne prijíma, ako v každej komustickej krajine všetky pravidlá, ktorými sa verejná spoločnosť v Číne musí riadiť, sú odlišné od tých v USA. Čínske akcie sa obchodujú na burzách v Šanghaji (Shanghai Stock Exchange) a v Hongkongu (Hong Kong Stock Exchange). Obe burzy majú podobné registračné požiadavky s akými sa môžeme stretnúť i na amerických burzách. Spoločnosti musia vykazovať pravidelné finančné správy, vykonávať audity a spĺňať i požiadavky týkajúce sa veľkosti a kapitalizácie. Kameň úraz však predstavujú odlišné účtovné pravidlá, vďaka ktorým sa všetky fakty zaraz môžu stať hmlistými a nejasnými.

Niekoľko opatrení v prospech zosúladenia čínskych účtovných štandardov s tými americkými, tzv. „Všeobecne uznávanými účtovnými zásadami“ (tzv. GAAP – General accepted accounting principles) už boli vykonané, no rozdiely zostávajú naďalej zreteľné. Jedným z rozdielov zostáva i obchodovanie akcií spoločnosti osobami s prístupom k dôverným informáciam, tzv. „insider trading“ .V USA je takéto obchodovanie intenzívne regulované z prostých dôvodov: kompletná integrita trhového systému spočíva na predpoklade, že obchodovanie s cennými papiermi nie je manipulované dôvernými informáciami, t.j. firemnými insidermi. I keď Čína tomuto problému venuje zvýšenú pozornosť, ešte stále má pred sebou dlhú cestu.

Mozaika možností

Vzhľadom na popularitu čínskeho investičného príbehu je pre investorov, ktorí sa na tejto príležitosti túžia zúčasniť, k dispozícii množstvo investičných produktov. A ako by sa dalo očakávať, niektoré sú oveľa lepšie ako tie ostatné, a niektoré by mali byť úplne vynechané, respektíve prenechané sofistikovanejším investorom. Takže ako už bolo povedané, v súčasosti majú investori rozmanité spôsoby ako uvážlivo participovať na ázijskom zázraku.

Najlepším, a možno i najbezpečnejším spôsob je držať sa toho, čo poznáte – teda amerických spoločností s rastúcim tempom podnikania v Číne (tento článok bol pôvodne určený americkým investorom, pozn. prekl.). Tým získate to najlepšie z oboch svetov: výhodu spoločností, ktoré sú regulované na princípe americkych štandardov, spolu s potenciálom rastúceho zisku čínskej ekonomiky. Skvelým príkladom je spoločnosť „Yum! Brands“ (NYSE: YUM), pod ktorú patria koncepty reštaurácií ako Pizza Hut, KFC a Taco Bell. Číňania na tieto reštauračné siete doslova letia a vďaka Číne Yum! dosahuje viac a viac zisku. Iné firmy s podobným kontextom sú Coca-Cola (NYSE: KO) a Apple (NASDAQ: AAPL).

Ďalšími na rade sú profesionálne spravované fondy zameriavajúce sa na Čínu priamo. Týmto spôsobom môžete ťažiť z profesionálnych investičných spoločností, z ktorých mnohé disponujú analytikmi a ľudmi priamo na mieste a venujúcim sa „terénnemu prieskumu“. Nevýhodou však môžu byť značné správcovské náklady (vypočítané ako pomer operatívnych nákladov voči spravovanému majetku, tzv. expense ratio, pozn. prekl.), ktoré si pred vstupon do fondu treba dobre zvážiť. Ak chcete investovať priamo do čínských spoločností, zamerajte sa na tie najväčšie, tzv. „blue chips“. Tieto spoločnosti sú dobre zabehnuté, uskutočňujú veľké finančné operácie, disponujú širokou akcionárskou základňou a sú teda schopné ponúknuť investorom väčšiu bezpečnosť v regióne, ktorý sa stále vyznačujúce značnou neistotou.

Mnoho čínskych firiem je registrovaných priamo na amerických burzách a pred mnohými rokmi tieto spoločnosti predstavovali na trhu miláčikov. V uplynulých rokoch sa však prakticky všetky z nich dostali pod intenzívny drobnohľad, nakoľko investori nemohli dôverovať ich účtovnym správam. Neschopnosť získať si opätovnú dôveru investorov mala za následok siginifikantný prepad akcií týchto spoločností. Napriek tomu táto kategória umožňuje disciplinovaným investorom ešte stále možnosť objaviť atraktívne príležitosti, ktoré sú ľahšie k analyzovaniu a následnému obchodovaniu.

Pointa na koniec

Niet pochýb o tom, že čínska ekonomika bude v nasledujúcich desaťročiach priťahovať značnú pozornosť. Pred nedávnom čínsky hospodársky rast ubrzdil zo svojho tempa kvôli spomaleniu na trhu s nehnuteľnosťami a snahe obmedziť poskytovanie úverov. Podľa mnohých ekonómov je kľúčom k oživeniu domáci konzum, nakoľko čínsky spotrebiteľ ešte stále šetrí veľký kus každej svojej výplatnej pásky. Dokonca si to uvedomuje i čínska vláda a snaží sa preto stimulovať rast domácej spotreby. Treba si uvedomiť, že Čína na svojej ceste do čela globálneho rastu ekonomiky bude mať i svoje „štikútky“, no jej ekonomika bude rásť a príležitostí bude určite dostatok. Investori by si mali poriadne zvážiť potencionálne úskalia, pochopiť riziká a možné zisky, zamerať sa na spoločnosti, ktoré myslia na dobro akcionárov a držať sa investícií, ktorým rozumejú.

Preložil: Michal Marenčák

Zdroj: Telegraph.co.uk

Facebook komentár