Pristup_k_internetu_by_mohol_ohrozit_narast_hladiny_mora_uz_za_15_rokov

Viac ako 4 000 kilometrov internetových káblov sa plánuje ponoriť v priebehu ďalších 15 rokov a Američania, ktorí žijú v New Yorku, Miami a Seattle patria medzi najviac ohrozené oblasti súvisiacimi s poškodením infraštruktúry.

Vedci z University of Oregon a University of Wisconsin-Madison, ktorí predstavili svoju štúdiu na júlovej konferencii, dospeli k záveru, že viac ako 1000 dátových centier, ktoré ukladajú servery a routery, by mohli byť kvôli zaplaveniu poškodenými.

Zmena klímy neustále navyšuje hladinu mora, čo môže viesť k rozsiahlym záplavám.

Autori štúdie predpokladajú, že v nasledujúcich 15 rokoch stúpne hladina morí o 30 centimetrov, čo by malo zničujúci vplyv na internetovú infraštruktúru. Napriek tomu, že internetové káble boli navrhnuté ako vodotesné, vodotesnými nie sú.

Súvisiace: Štatistiky a fakty internetu pre rok 2017

Výskumníci očakávajú, že jednotliví poskytovatelia služieb budú čeliť najväčšiemu riziko škôd, pretože v pobrežných oblastiach majú najväčšiu infraštruktúru a očakávajú, že AT&T v Chicagu, Inteliquent a CenturyLink v Monroe (štáte Louisiane) budú čeliť najväčšiemu riziku.

Autori štúdie píšu: “Domnievame sa, že tieto výsledky poukazujú na skutočnú a súčasnú hrozbu pre riadenie a prevádzku komunikačných systémov a že čoskoro bude potreba realizácie krokov na vypracovanie plánov ohľadom riešenia tejto hrozby.”

Štúdia bola založená na dvoch súboroch údajov: projekcií nárastu hladiny morí od Národného úradu pre oceán a atmosféru a Máp americkej internetovej infraštruktúry.

V štúdií sa ďalej uvádza: “Vyšší nárast hladiny mora pravdepodobne ešte vo väčšej miere povedie k poškodeniu internetovej infraštruktúry.” 100-ročná projekcia predpovedá nárast hladiny mora o 1,8 metra, ale už len malý nárast zvýšenia hladiny povedie k rozsiahlemu zatopeniu infraštruktúry.

Autori ďalej píšu, že silné búrky by mohli spôsobiť dočasné zmeny hladiny mora nad plánovaný objem a úsilie o posilnenie komunikačnej infraštruktúry by bolo reálne len v menších oblastiach.

Pobrežné mestá určite pocítia účinky nárastu mora súvisiaceho so zmenou klímy. Napríklad Miami a Miami Beach už aktuálne čelia vážnym záplavám aj v obdobiach mimo výdatných prehánok. Podľa Národnej správy o klíme, v minulom roku už viac ako 25% pobrežných lokalít v USA dosiahli nové rekordné záznamy o počte dní v záplave.

Súvisiace: Graf rýchlosti internetu 40 krajín sveta – aj so Slovenskom

Vedci ďalej poznamenali, že akékoľvek budúce rozhodnutia o rozšírení infraštruktúry internetu prostredníctvom dátových centier a veží by mali mať na pamäti úvahy o dôsledkoch zmeny klímy. Niektoré možné riešenia zahŕňajú nájdenie spôsobov, ako stuženie káblov a ďalšej infraštruktúry, čím by boli odolnejšie voči nepriaznivému počasiu.

Podľa vedcov to bola prvá štúdia, ktorá skúmala účinky nárastu hladiny morí na internetovú infraštruktúru. Ďalší vedci predpovedali, že rastúce hladiny morí povedú ku kontaminácií sladkej vody, na ktoré sa mnohé pobrežné mestá spoliehajú v oblasti zásob pitnej vody. Zároveň to bude predstavovať zásah do poľnohospodárstva, ohrozenia rastlín v pobrežných oblastiach, čo poškodí prírodné biotopy a poškodeniu odvetvia cestovného ruchu a nehnuteľností.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Yahoo, MSN

Facebook komentár