Riaditelia_europskych_bank_Nizke_urokove_sadzby_Europe_nepomozu

Napriek odvráteniu katastrofy vrámci aktuálnej ziskovej sezóny, európske banky naďalej čelia negatívam z pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb, pričom niekoľko vedúcich predstaviteľov bánk označuje súčasnú stratégiu centrálnych bánk, ako kľúčové riziko pre budúcu ziskovosť.

Európska centrálna banka (ECB) od dlhovej krízy, s ohľadom na menu euro z roku 2011 udržiava politiku nízkych úrokových sadzieb. Trhové očakávania poukazujú na ďalšie škrty, keď sa centrálna banka snaží dosiahnuť svoj inflačný cieľ, ktorý sa nachádza pod hodnotou 2%. Nízke úrokové sadzby sú určené na povzbudenie pôžičiek, ale obmedzujú schopnosť bánk požičiavať za ziskové hodnoty, čím sa zvyšuje tlak na marže.

Federálny rezervný systém USA v priebehu minulého týždňa znížil úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čo predstavuje prvé zníženie od roku 2008, zatiaľ čo Centrálna Banka Británie ponechala úrokové sadzby na stabilnej hodnote 0,75%. ECB minulý týždeň pevne ponechala sadzby na rovnakých úrovniach, avšak naznačila stimulačné zníženie sadzieb do budúcnosti.

Počas súčasnej výsledkovej sezóny, vedúci predstavitelia vo väčšine veľkých európskych bánk sa vyjadrovali k svetovému prostrediu s nízkymi úrokovými sadzbami a jeho dopadu na ich podnikanie.

Sankcie pre sporiteľov

Generálny riaditeľ banky (CEO) Credit Suisse, Tidjane Thiam v nedávnom rozhovore, v nadväznosti na správu o výnosoch banky v druhom štvrťroku povedal: „Nie som veľkým fanúšikom nízkych úrokových sadzieb, keďže som zástanca dôležitosti úspor v ekonomike. Myslím si, že prostredie kde dotácie sú poskytované dlžníkom a sankcie sporiteľom, z dlhodobého hľadiska poškodzuje hospodárstvo. “

Súvisiace: Päť grafov ukazuje veľké problémy nemeckých bánk

Banka Credit Suisse výsledkami v druhom štvrťroku prekonala očakávania analytikov a vykázala čistý zisk v hodnote 937 miliónov švajčiarskych frankov (945 miliónov dolárov), v porovnaní so 647 miliónmi švajčiarskych frankov o rok skôr.

Zástupca generálneho riaditeľa Societe Generale – Philippe Heim zasa poznamenal, že pokračovanie holubičej politiky (proinflačnej) ECB nie je „dobrá správa“.

Heim poznamenal: „Finančný systém tak určite vytvára tlak na maloobchodné činnosti. V určitom okamihu to tiež vytvára tlak na poisťovacie spoločnosti,“ … „Pre nás je dôležité byť diverzifikovanou bankou.“

Maloobchodná divízia francúzskej banky medziročne zaznamenala pokles čistého príjmu o 2,5%, ale Societe Generale uviedla, že v prostredí nízkych úrokových sadzby sa jej podarilo dosiahnuť „solídny výkon“.

Deutsche Bank bola v menšine bánk, keďže vykázala slabšie výsledky zisku, ako sa očakávalo, pričom v druhom štvrťroku zaznamenala stratu na hodnote 3,15 miliárd eur, z dôvodu masívneho programu reštrukturalizácie, oznámeného v priebehu minulého mesiaca.

Napriek mnohým unikátnym úskaliam, ktorým tento nemecký poskytovateľ pôžičiek čelí, správa o výnosoch vyjadrila obavy aj z vplyvu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb.

V správe ohľadom výsledkov Deutsche Bank uvádza: „Ak by tieto podmienky mali pretrvávať dlhší čas a neboli by kompenzované prispôsobením, ako je napríklad vyrovnávanie rezerv držaných bankami vrámci Eurosystému centrálnych bankách, mohlo by to mať v porovnaní s našimi súčasnými očakávaniami za následok, výrazný vplyv na príjmy.“

„Opatrenia na vyrovnanie tohto vplyvu nízkych úrokových sadzieb, ako sú zmeny cien alebo zavedenie poplatkov, nemusia na vyrovnanie tohto vplyvu stačiť.“

Banka UBS oznámila svoj najvyšší čistý zisk v druhom štvrťroku od roku 2010, kedy dosiahol úroveň 1,4 miliardy dolárov, ale USA obvinila „z obratu vrámci prostredia úrokových sadzieb“, keďže jej americká jednotka čelila poklesu v divíziách obchodovania a investícií, ako aj vrámci globálneho riadenia majetku.

Generálny riaditeľ UBS – Sergio Ermotti nedávno poznamenal, že si nie je istý, či ďalšie uvoľnenie potiahne ekonomiku tak, ako centrálni bankári dúfajú.

Ďalej poznamenal: “Nie som si istý, či smerovať hlbšie do negatívneho územia alebo pomocou QE (kvantitatívneho uvoľnenia) je spôsob, ako sa dostať z problémov,“ … “Potrebujeme omnoho viac štrukturálnych odpovedí.”

Ermotti pred „nízkymi úrokovými sadzbami“ varoval a poznamenal, že „existujú vážne širšie obavy z tohto prostredia a nielen čo sa týka bankového sektora“.

Švajčiarsky veriteľ vo svojich výsledkoch varoval, že návrat k peňažným stimulom by v budúcnosti mohol „nepriaznivo ovplyvniť“ zisky.

Potreba prispôsobení

Barclays v štvrtok za druhý štvrťrok vykázala lepší zisk, ako sa očakávalo, vo výške 1,03 miliardy libier (1,25 miliardy dolárov) a navýšila svoju výplatu dividend o 20%.

Jej generálny riaditeľ (CEO) Jes Staley sa po oznámení výsledkov venoval aj prostrediu nízkych úrokových sadzieb, ale vyjadroval sa zmiernenejšie ako niektorí jeho kolegovia.

Staley poznamenal: „Zo strednodobého hľadiska to predstavuje výzvu pre všetky banky na strane príjmov, keď máte úrokové sadzby blížiace sa k nule a v mnohých prípadoch pod nulou. Jedná sa o prostredie, kde si investori môžu myslieť, že sa jedná o bez-rizikové prostredie a bankový priemysel tak čelí výzve.“

Staley dodal, že hlavné banky musia „urobiť svoju časť práce, aby sme sa uistili, že poskytujeme úvery podnikom“, kedy pomáhame uľahčiť rast HDP, ktorý si centrálni bankári tak želajú.

Varoval však, že pretrvávajúce sadzby pri „nulovom“ riziku vytvárajú „bubliny pri oceňovaní ostatných aktív“, ktorým by mohli byť vystavené, ak sa úrokové sadzby začnú opäť zvyšovať.

Finančný riaditeľ (CFO) banky BNP Paribas – Lars Machenil sa rozhodol zamerať na opatrenia banky zamerané na zmiernenie škôd, spôsobených nízkymi sadzbami.

Súvisiace: Banky USA by mohli čeliť rovnakým tlakom ako banky z EÚ: SocGen

Poznamenal: ”Úrokové sadzby sa na krátky časový horizont nachádzajú u nízkych hodnôt a preto pokračujeme v prispôsobovaní sa, na základe čoho sme v tomto štvrťroku dokonca navýšila snahu o prispôsobenie sa, aby sme mohli byť v tomto prostredí pripravení pomôcť vylepšenia okolo rastu ziskov.”

Banka BNP Paribas zaznamenala nárast čistého zisku o 3,1% na 2,47 miliárd eur, vďaka silnému rastu jednotky firemného a investičného bankovníctva.

Negatívne prostredie

Hani Redha, ktorý je správcom portfólia s viacerými aktívami v spoločnosti PineBridge Investments, poznamenal že hoci banky v tejto ziskovej sezóne odvrátili katastrofu, ale predtým než sa situácia zlepší, sa však ešte zhorší.

Redha od ECB očakáva „veľký balík“ zmierňujúcich opatrení.

Pre agentúru CNBC nedávno uviedol: „Bude pozostávať zo zníženia sadzieb, kvantitatívneho uvoľňovania (QE), ale aj z určitej úrovne negatívnych úrokových sadzieb, ktoré sa môžu zmierniť, ale podľa nášho hodnotenia aj tak to stále bude predstavovať negatívne prostredie.“

Redha nakoniec dodal: „Toto prostredie je pre banky veľmi negatívne, náklady na vklady sa skutočne nachádzajú na spodnej hranici, a preto sa úverové rozpätia naďalej sprísňujú, takže si myslím, že čisté úrokové marže sú stále nastavené k obmedzovaniu.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, MSN

Facebook komentár