Ruske-akcie-mozu-byt-v-podstate-bezcenne-MSCI

Nový výskum od spoločnosti MSCI naznačil, že ruské akcie nemusia mať „žiadnu hodnotu“ v porovnaní s cenami uvedenými na moskovskej burze.

(MSCI je celosvetovým poskytovateľom akcií, fixných výnosov, indexov nehnuteľností, nástrojov na analýzu portfólia viacerých aktív, ESG a klimatických produktov.)

Na burze v Moskve sa prestalo obchodovať po tom, čo akcie po ruskej invázii na Ukrajinu prepadali, následne o mesiac sa opätovne otvorila, po najdlhšom odstavení burzy od pádu Sovietskeho zväzu. Zároveň moskovskej burze bol zrušený uznávaný štatút mnohými medzinárodnými mocnosťami.

Súvisiace: Rusko je aktuálne vystavené historickému nesplácaniu dlhu: Čo sa stane ďalej?

Index MOEX Russia v piatok popoludní v porovnaní s úrovňou spred roka odpisuje viac ako 36 % a medzinárodní investori v rámci ruských cenných papierov trpeli obmedzeniami pri riadení a oceňovaní svojich pozícií od začiatku vojny.

Na základe modelu, ktorý spája trhy s akciami a dlhopismi, spoločnosť MSCI v piatok uviedla, že trh swapov na úverové zlyhanie naznačuje, že ruské akcie „môžu byť v podstate bezcenné“ na rozdiel od cien uvedených na burze.

Swap na kreditné zlyhanie (CDS) je finančný derivát alebo zmluva, ktorá umožňuje investorovi „zameniť“ alebo vyrovnať svoje kreditné riziko s rizikom iného investora. Napríklad, ak sa veriteľ obáva, že dlžník nesplatí pôžičku, mohol by na vyrovnanie alebo výmenu tohto rizika použiť CDS.

Vedúci analytik z Associate MSCI – Zoltan Sass, v piatkovej správe dodal: „Nesúlad medzi trhmi CDS a kótovanými cenami ruských akcií môže byť spôsobený kombináciou strachu z technického zlyhania, teda zlyhania aukčného mechanizmu CDS, obmedzení obchodovania s CDS spojenými s cennými papiermi sankcionovaných spoločností a nižšou vnímanou hodnotou ruského kapitálu pre investorov v rámci CDS.“

Model funguje na predpoklade, že ak cena akcií firmy klesne na nulu, rozhodne sa nesplatiť svoj dlh. V tomto rámci spoločnosť MSCI vysvetlila, že riziko zlyhania spoločností je riadené jej hodnotou vo vzťahu k úrovni jej dlhu.

Modely zakorenené v tomto koncepte sa použili na výpočet pravdepodobnosti zlyhania z cien akcií, ale môžu taktiež odvodzovať ceny akcií z pravdepodobnosti zlyhania, čo analytici MSCI sprocesovali v rámci piatkovej výskumnej poznámke.

Sass ďalej uviedol: „Zistili sme, že obchodovanie s ruskými korporátnymi CDS od začiatku rusko-ukrajinskej vojny prudko vzrástlo. Zvýšená obchodná aktivita môže naznačovať, že trh CDS obsahuje informácie, ktoré nie sú prítomné na akciovom trhu. Náš výskum teda zahŕňa predpokladané pravdepodobnosti zlyhania trhu s CDS pre modelovanie cien ruských akcií.“

Údaje MSCI ukázali, že zatiaľ čo ruské akcie od invázie klesli o 36 %, ceny v súlade s trhom CDS boli v podstate nulové.

Sass dodal: „Základným vysvetlením týchto rozdielov je, že investori obchodujúci na jednom trhu, neobchodujú na druhom trhu. Väčšina cudzincov nie je schopná obchodovať s ruskými akciami a CDS sú prístupné len inštitucionálnym investorom.“

Deformácie trhu

Výskum taktiež poukázal na to, že výsledky modelu môžu byť aj výsledkom toho, že samotný trh CDS bol narušený rusko-ukrajinskou vojnou. Ak zlyhanie spôsobí splátky CDS, podkladové dlhopisy by museli byť vydražené.

Sass ďalej poznamenal: „Ťažkosti pri prevode týchto dlhopisov v dôsledku sankcií alebo iných trhových negatív môžu viesť k navýšeniu prémie potrebnej na ochranu pred neplnením, a teda pravdepodobnosť zlyhania implikovanej CDS.“

“Okrem toho, prekážky vo vykonávaní platieb dlhopisov v dôsledku sankcií by mohli spôsobiť technické zlyhanie, keď sa firma v skutočnosti nenachádza v úpadku, ale nie je schopnou vyplácať kupóny alebo istinu z iných dôvodov.”

Sass zdôraznil: “Vzhľadom na to, že ruský trh je prísne obmedzený, všetky oblasti trhu zaznamenali určitú úroveň skreslenia, MSCI sa ale domnieva, že nesúlad medzi akciovými a CDS trhmi je „zarážajúci“ a môže odrážať rozdielne ocenenia spôsobené niekoľkými faktormi.“

Súvisiace:
Rusko potrebuje predávať ropu. Dochádzajú mu možnosti
Bývalý poradca Sovietskeho zväzu: “Je neuvážené hovoriť o porážke Ruska“

„Ruské spoločnosti môžu pokračovať vo svojej činnosti, vytvárať príjmy a vyplácať dividendy, čo znamená, že môžu mať hodnotu pre malú časť investorov, ktorí do nich môžu investovať. Na rozdiel od toho sa ruské akcie zdajú byť bezcenné z pohľadu investorov v rámci trh CDS.“

“Tento nedostatok hodnoty môže byť znakom kombinácie obáv z technického zlyhania, zlyhania aukčného mechanizmu CDS, obmedzení obchodovania s CDS spojenými s cennými papiermi sankcionovaných spoločností a nižšej vnímanej hodnoty ruského majetku pre investorov v rámci CDS.”

Navrhol, že väčšia konzistentnosť cien by sa dala dosiahnuť opätovným otvorením a reintegráciou ruských trhov a ekonomiky a zrušením sankcií, ale medzitým povedal, že investori môžu hľadať hlbší obraz o hybných silách v rámci akcií, keďže sa pozerajú za hranice jednej triedy aktív.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár