Uplne-odstavenie-ruskych-plynovodov-do-Europy-je-predstavitelne

Jeden analytik varoval, že skupina G-7 sa v blízkej budúcnosti musí pripraviť na úplné odstavenie ruských plynovodov, čo by mohlo mať vážne následky pre európsku ekonomiku.

„G-7 sa musí pripraviť na odstavenie plynu. G-7 sa dokáže vysporiadať so znížením spotreby ropy. Existujú aj iné zásoby, ktoré by sa dali získať po celom svete, ale pri odstávke zemného plynu je to komplikovanejšie a to by malo rozsiahle následky,“ ako poznamenal Jeffrey Schott, ktorý je vedúcim pracovníkom Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku.

V e-mailovom vyhlásení po rozhovore: „Rusko už výrazne obmedzilo plyn prúdiaci do Nemecka a cez Ukrajinu, takže odstavenie plynovodov je predstaviteľné. Rusko tiež predáva časť skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy, ale nie v tak rozsiahlych objemoch.“

Ďalej poznamenal: ″Úplné prerušenie dodávok z Ruska by prinajmenšom z krátkodobého hľadiska malo za následok tzv. prídel plynu,” … “Dodávky z Ruska by boli čiastočne kompenzované zvýšeným dovozom LNG, zvýšenými dodávkami z Nórska a Alžírska, prechodom paliva na uhlie a ďalšími ochrannými opatreniami.”

Štátom podporovaný dodávateľ energetických surovín Ruska – Gazprom, v posledných týždňoch znížil objemy tokov zemného plynu prúdiaceho do Európy až o približne 60 %. Tento krok podnietil Nemecko, Taliansko, Rakúsko a Holandsko, aby naznačili, že by sa opäť mohli vrátiť k uhliu.

Jeho vyjadrenia prišli v čase, kedy sa lídri najbohatších krajín G-7 stretli v nemeckom Mníchove na svojom poslednom summite.

Keďže celosvetový tlak voči Rusku ďalej pokračuje, v súvislosti s jeho útokom na Ukrajinu, podľa Schotta Európa čelí „veľmi napätej situácii.“

„Hrajú o čas. Čím väčšie je nepriateľské nastavenie voči Rusku, tým viac sa Putin vyhráža a pravdepodobne aj koná, aby odstavil ďalšie toky zemného plynu do Európy. Očakávam, že tento krok príde skôr, ako neskôr.“

Rastúce obavy v Európe

Európski lídri sa čoraz viac obávajú možnosti úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska.

Nemecko nedávno vyhlásilo, že prechádza na takzvaný „stupeň pohotovosti“ svojho núdzového plánu v rámci dodávok zemného plynu, pretože znížené ruské toky zvyšujú obavy z nedostatku dodávok v zimných mesiacoch.

Minister hospodárstva Robert Habeck vo štvrtok oznámil, že Nemecko prejde na druhú fázu svojho trojfázového plánu – čo naznačuje, že najväčšia európska ekonomika v súčasnosti očakáva vysoké riziko dlhodobých nedostatkov plynu.

EÚ získava približne 40 % podiel svojho zemného plynu cez ruské potrubia a snaží sa rýchlo znížiť svoju závislosť od ruských palív, v reakcii na niekoľkomesačné útoky Kremľa voči Ukrajine.

Nemecko, ktoré je vo veľmi veľkej miere závislé od ruského plynu, sa už predtým snažilo udržať silné energetické vzťahy s Moskvou.

Schott ďalej uvidol: „Hrozí, že dôjde k prerušeniu dodávok plynu pred naplnením európskych zásobníkov, čo by ohrozilo európsky rast a spôsobilo by to stratégiu objemov na prídel. Takže Putin vykladá svoje karty na stôl a či hrozbu splní, to sa ešte len uvidí.“

Zákaz ruského zlata

Niektorí lídri krajín zoskupenia G-7 sa počas summitu zhodli na zavedení ďalších represívnych sankcií voči Moskve tým, že zavedú zákaz dovozu zlata z Ruska, aby odopreli príjmy Kremľa, ktoré potrebuje na financovanie vojny proti Ukrajine.

„Opatrenia prijaté na zastavenie nákupu ruského zlata sú jedným malým krokom správnym smerom,“ poznamenal Schott a dodal, že by to vedelo zasiahnuť ekonomiku Ruska, keďže sa obmedzia aktíva, ktoré vedia predať do zahraničia.

Obmedzenia na ruský vývoz zlata do Moskvy majú každoročnú hodnotu o objeme približne 15 miliárd dolárov, ako uviedol Creon Butler, riaditeľ ekonomického a finančného programu v organizácií Chatham House.

“Jedná sa o ďalšie potenciálne významné obmedzenie,” ale zdôraznil, že to nie je niečo, čo nevyhnutne podporili všetci členovia. K tomuto úsialiu dali súhlas USA, Británia, Kanada a Japonsko.

 

Zdroj: Bloomberg, CNBC

Facebook komentár