Spojené arabské emiráty v minulom roku prilákali najväčší počet zahraničných talentov. S týmto vyjadrením prišiel prieskum v oblasti biznisu na sociálnej sieti LinkedIn.

Prieskum LinkedIn zanalyzoval 300 miliónov profesionálov z celého sveta, kde analyzuje typy odborníkov, ktorí majú tendenciu sa premiestňovať a kde sa väčšinou presťahovali počas obdobia medzi novembrom 2012 a novembrom 2013. Bol meraný čistý príliv a odliv členov LinkedIn pre 20 krajín s najvyššou migračnou aktivitou, čo určilo celkových víťazov a porazených pre talenty počas roka 2013.

Súvisiace: Ste talentovaný? Najviac sa o Vás postarajú vo Švajčiarsku

Zistenia ukázali, že Spojené arabské emiráty sa stali najobľúbenejšiu destináciou na zmenu pracovného miesta, s 1,3 percentnou úrovňou z celkovej pracovnej sily v krajine pochádzajúcej zo zahraničia. Väčšina talentov sa sťahuje do Spojených arabských emirátov, najmä architektov a inžinierov, po ktorých je veľký dopyt , čo odráža rýchly vývoj regiónov a stále obsadzovanie panorámy tejto krajiny.

Naopak Španielsko, ktoré v posledných rokoch čelilo tvrdým ekonomickým podmienkam, vrátane rekordne vysokej nezamestnanosti zaznamenalo najväčší odchod talentov z krajín a väčšinou odchádzali do Veľkej Británie.

LinkedIn zistila, že hoci Španielsko zaznamenalo najväčší odchod pracovných talentov, španielski pracovníci majú veľkú tendenciu zostať blízko domova, keďže 60 percent z tých, ktorí opustili zostáva v Európe. Španielsky hovoriace krajiny v Latinskej Amerike taktiež boli populárnou destináciou pre španielskych pracovníkov, ale predstavovalo to iba 20 percentnú úroveň z tých, ktorí sa presúvali.

V Európe sa Nemecko ukázalo najviac odolnou krajinou pre prilákanie talentov v tomto regióne, s čistým prínosom vo výške 0,4 percenta. Viac ako 60 percent členov smerujúcich do Nemecku pochádzalo z inej európskej krajiny, z ktorých väčšina pracovala v inžinierskych a vedeckých oblastiach, v automobilovom priemysle a oblasti softvéru.

Prieskum taktiež zanalyzoval typické charakteristiky ľudí, ktorí opustili tieto krajiny, proti tým, čo s väčšou pravdepodobnosťou zostali na mieste.

Súvisiace: Stážisti v Silicon Valley majú plat 7000 dolárov za mesiac

Zistilo sa, že mladší pracovníci najčastejšie pracujú na medzinárodnej úrovni, ako členovia, ktorí v minulom roku urobili významný krok v ich presune – táto skupina v priemere dosiahla 7,8 rokov odbornej praxe, ale tí, ktorí sa premiestnili na menšie vzdialenosti mali o 20 percent viac pracovných skúseností, ako tí ktorý sa presúvali najviac.

Prieskum nakoniec uviedol: A ak máte chuť na medzinárodné rozvíjanie kariéry mali by ste sa snažiť najlepšie rozvíjať svoje zručnosti v oblasti vedy, technológií, inžinierstve a matematiky, pretože táto skupina má tendenciu precestovať najväčšie vzdialenosti – v priemere 2400 míľ (3900 km).

Presnejšie povedané, členovia so zručnosťami v oblasti marketingu sociálnych médií, strojárstva a leteckého inžinierstva a programovanie v Jave (počítačový jazyk na programovanie) dosiahli vrchné priečky zamestnancov, ktorí mali tendenciu sa premiestňovať.

Medzitým členovia so zamestnaním v oblasti výroby, architektúre a inžinierstvu, hardwaru, dopravy a telekomunikácií patrili do skupiny zamestnancov, u ktorých bol presun najmenej pravdepodobný. A to aj cez to, že prieskum zistil, že mnoho členov, ktorí sa sťahovali do Dubaja boli architekti, a tých, ktorí sa presťahovali do Nemecka boli inžinieri.

Zdroj: IbnMoney

Facebook komentár