Hovorí sa, že existujú iba dva dôvody, prečo USA ešte nie je banánovou republikou. Prvý dôvod je, že americký dolár zatiaľ nestratil svoj status svetovej rezervnej meny, čím pomáha držať úrokovú mieru na rekordne nízkej úrovni. Ak by dolár, jen a euro neboli zapojené do menovej vojny, viac by bol viditeľný skutočný pokles dolára, spôsobil by zvýšenie inflácie a kolaps nášho kapitálového trhu.

Avšak permanentné tlačenie nekrytých peňazí môže príležitostne spôsobiť, že sa investori vyhnú nákupu suverénnych dlhopisov, ktoré vydávajú astronomicky zadĺžené štáty americké, Japonsko alebo Európa—aj keď pokles dolára nepôsobí na úkor eura resp. jenu.

Ďalším dôvodom, prečo sa doteraz  neprehlasujeme za banánovú republiku je to, že sa USA nenachádzajú medzi Obratníkmi Raka a Kozorožca.

Banánová republika predstavuje národ, ktorý  trpí chronickou infláciou, vysokou nezamestnanosťou a nízkym rastom; tie sú v prvom rade spôsobené masívnym vládnym dlhom a  deficitmi, ktoré skupuje vlastná centrálna banka. Niet pochýb, že sa USA zotavujú zo štrukturálne vysokej inflácie, tvrdohlavo vysokej agregátnej cenovej hladine a nízkeho rastu za posledných 5 rokov, ktoré sú priamym dôsledkom našej dlhmi nasýtenej ekonomiky.

Predstierajme, že existuje krajina situovaná  15 stupňov severne od Rovníka, ktorá za posledných 5 rokov sama nahromadila dlh v hodnote 7.5 bilióna dolárov. Tento národ má tiež približne 17 biliónov dolárov splatných dlhov, verejný dlh v pomere k HDP viac ako 106% a je jasné, že nie je schopný zamedziť ďalšiemu rastu tejto hodnoty.

Centrálna banka tejto tropickej krajiny umelo udržiavala úrokové sadzby počas 4 rokov na úrovni 0%, prisľúbila ich tak ponechať najmenej počas nasledujúcich 3 rokov, vlastní  $1.8 bilióna dolárov vládneho dlhu a prisľúbila odkúpiť ďalší 1 bilión dolárov v priebehu roka 2013. Nezabudnime však, že nákup dlhu v hodnote 1 bilión dolárov centrálnou bankou prebehne len vtedy,  ak sa bezchybne zhodne  s odhadovaným ročným deficitom v hodnote 1 bilión dolárov. Aké prídavné meno by ste použili na opis tejto krajiny? Samozrejme, každý objektívny pozorovateľ by ju v dobrej viere premenoval na banánovú republiku!

Toto je realita ekonomického prepadu v USA . Ale, ako bolo spomenuté predtým, dodatočné efekty toho, že máme svetovú rezervnú menu, odsúvajú najzhubnejšie účinky ekonomických fundamentov, ktoré existujú v našej krajine. Napriek tomu, že sa Japonská a Európske ekonomiky zotavujú z dlhov a stagflácie, nestačí to na očistenie Americkej ekonomiky od jej nesolventnosti; nezachráni to ani náš dlhopisový trh od neodvratného historického rastu jeho výnosov.

Súčasný problém je, že úplná  štandardizácia dlhopisových výnosov by posielala splátky úrokov do  našej nedosiahnuteľnej čiastky zvyšujúceho sa dlhu. To by mohlo donútiť Fed urýchliť tlačenie peňazí v prebytku, akom by sa ich BOJ a ECB odvážili tlačiť s cieľom zastaviť tento rast; toto by mohlo pôsobiť ako katalyzátor, ktorým by sa dolár a dlhopisový trh sa rúcali stále hlbšie.

Kým niektorí radi rozprávajú o návrate „Kráľovského dolára“, pravda je, že každý  štát, ktorý sa usiluje o udržanie životaschopnosti skupovaním dlhov  vlastnou centrálnou bankou by mal byť vyhlásený za banánovú republiku—bez ohľadu na jeho geografickú polohu. To je dôvodom, prečo USA mieria cestou otroctva…alebo zeleninárstva ako je to v tomto prípade.

Preložila: Anna Kontárová

Zdroj: Pento Portfolio Strategies

Facebook komentár