Nová správa z oblasti hedžových fondov len podčiarkuje to, aký je obrovský tento sektor: 11 000 fondov spravuje 2,6 biliónov amerických dolárov.

Prieskum alternatívnych investičných možností spoločnosti eVestment zozbieral informácie z 10. databáz, ktoré zbierajú dobrovoľne predložené údaje o oblasti hedžových fondov. Po očistení dát a odstránení duplicít eVestment zistil, že je v tejto oblasti 7524 tradičných hedžových fondov, 1723 futures alebo commodity trading advisors (CTA investujú pomocou futures kontraktov, najčastejšie komodít) a 2074 tzv. fondov viacerých hedžových fondov. Všetky fondy spravovuje viac ako 4500 samostatných spoločností.

Súvisiace: TOP 10 najlepšie platených správcov hedžových fondov roka 2013

Tieto fondy v roku 2013 spoločne spravovovali 2,66 biliónov dolárov. Tradičné hedžové fondy boli zastúpené aktívami o hodnote 2,3 biliónov dolárov alebo 83,8 percent z celkového počtu najväčších fondov, ktoré mali aktíva o hodnote viac ako 1 miliardy dolárov a riadili dve tretiny celkových aktív.

Zaujímavé je, že menej fondov hlásilo svoj výkon viacerým databázam, aj cez voľnejšie pravidlá prezentovania sa na trhu a hospodárskej súťaži.

Podiel finančných prostriedkov, ktoré boli ohlásenie do dvoch, alebo viac databáz sa od roku 2012 do roku 2013 znížil o 1,82 percentuálnych bodov a podiel posielania správ aspoň so jednej databázy sa zvýšil iba o 1,82 bodu na 63,69 percenta.

Podiel fondov, ktoré vykazovali podiel svojich aktív pod správou a výkon sa zvýšil z 78,4 percent v roku 2012 na 81,2 percenta v roku 2013.

Kritici uvádzajú, že existuje príliš veľa hedžových fondov, vzhľadom k ich klientskym poplatkom. Vysoký počet hedžových fondov znamená, že je oveľa ťažšie využívať neúčinnosť trhu, pretože možné ziskové príležitosti sa rýchlo obsadia.

Súvisiace: Investičné banky upriamujú svoju pozornosť na hedžové fondy pre drobných investorov

Absolute Return Composite Index, ktorý spriemerováva výnosy hedžových fondov naprieč všetkými stratégiami, v tomto roku do júla získal 3,79 percenta. Pre porovnanie celkový výbos najznámejšieho amerického akciového indexu S&P 500 bol na úrovni 5,66 percenta a Barclays Aggregate Bond Index získal 2,35 percenta.

Zdroj: ValueWalk

Facebook komentár