Keď Stephanie Neumannová z Veľkej Británie v 18 rokoch ukončila strednú školu, kedysi vytúžené miesto na univerzite nebolo prioritou. Miesto toho sa prihlásila na trojročný učňovský  kurz v technickom gigante Siemens.

Neumannová povedala, že cítila že tento program jej dáva lepšie vyhliadky na prácu.

Ďalej uviedla: “Ak idete na univerzitu, …. vyjdete odtiaľ s tým skvelým titulom. Ale pri stave, v akom je dnes ekonomika, nemáte možnosť získať prácu na základe titulu.”

Povedala, že významným ďalším benefitom bola práca v najväčšej európskej ekonomike a to, že sa naučila jej jazyk. Dojem, ktorý  zdieľa spolu s učňami z ďalších európskych krajín.

“Ľudia stále vravia, že Nemci sú precíznejší a že továrne sú oveľa lepšie, a to vidíte aj tu,” vraví Tim Demol, Belgičan, ktorý si tiež robí učňovku v Siemense. “Naučíte sa robiť niečo precízne a naučíte sa to robiť aj rýchlo.”

Nemecký program mladých učňov bol oslavovaný ako ich najsilnejšia zbraň v boji proti nezamestnanosti mladých, s viac než 65% mladých ľudí, ktorí začínajú ich odborný  výcvik hneď po skončení školy.

Miera nezamestnanosti mladých v krajine vo výške 7,5% je najnižšia v Európe a  zaniká v porovnaní s vyše 50 %-nými  mierami v Španielsku a Grécku. V júni bolo v Európskej únii nezamestnaných nie menej než 5,51 milióna ľudí vo veku do 25 rokov.

Európski lídri a ministri práce prisľúbili 8 miliárd eúr na boj proti nezamestnanosti mladých a nemecký “duálny vzdelávací systém” bol prediskutovaný ako možnosť riešenia problému.

Prečo je nemecký učňovský systém prvotriedny?

Štátom podporované programy kombinujú učňovstvo s odbornou výukou v škole, alebo univerzite na získanie teoretických vedomostí.

“Výhodou (pre mladých) je, že získajú vysokú zamestnateľnosť a …pre firmy je, že trénujeme svojich vlastných zamestnancov pre budúcnosť. Vyše 80% ostáva v spoločnosti a získava dlhodobý pracovný pomer,” – povedal Martin Stoeckmann, vedúci vzdelávacieho a tréningového centra v Siemense.

Podľa ekonómov, tieto programy tiež prispievajú nemeckej ekonomike.

“Nemecko je blízko k plnej zamestnanosti už teraz a učňovské pomery sú niečím, čo pomohlo udržiavať rast. Učňovské programy fungujú veľmi dobre v rodinne riadených podnikoch malej a strednej veľkosti, pretože poskytujú lacnú pracovnú silu pre firmy, zatiaľčo mladí ľudia dostanú tréning,” povedal Carsten Brzeski, ekonóm ING.

Učňovské programy fungovali tak dobre, že došlo ku kurióznej situácii, keď sa malé a stredné firmy  trápili, aby našli dostatok učňov, pretože v Nemecku nebolo dosť mladých ľudí, ktorí by sa k nim pripojili.

Nemecká vláda začala v júni so snahou pritiahnuť mladých ľudí z Veľkej Británie, aby prišli do krajiny a pracovali ako učni.

Mnohí univerzitne vzdelaní priatelia Neumannovej teraz zápasia, aby si našli prácu.

Povedala: “Učím sa nový jazyk a Nemčina je pravdepodobne najlepším jazykom pre techniku. Je to  skvelá príležitosť.”

Preložil: Anton Kovalčík

Zdroj: Markets.FinancialContent

Facebook komentár