S prebiehajúcim novým rokom je perfektný čas ohodnotiť  súčasné pracovné prostredie pre témy, typy a trendy. Za týmto účelom je najlepšie sa opýtať Chiny Gorman, a riaditeľky amerického inštitútu „Great Place to Work“.

Gorman nám poskytla exkluzívny rozhovor, ktorý nám ponúka neoficiálny náhľad do rebríčka 2014 FORTUNE Najlepších 100 pracovísk. V ňom sa zameriava na top 10 trendov na pracoviskách, ktoré by mal každý zamestnanec a zamestnávateľ zobrať na zreteľ:

1. Generácia Milénia si vytvorili svoje značky. Niektoré kroky za posledných niekoľko rokov boli na obzore a teraz sú v plnej sile. Zároveň konštatuje, že spoločnosti ktoré doteraz ešte žiadne zmeny nezaviedli, na to aby im bolo umožnené prosperovať, do budúcna budú určite poháňané, aby tak urobili čo najskôr.

Jedným z týchto krokov je zamestnanecká populácia, ktorá teraz predstavuje solídne zastúpenie generáciou (Tý ktorá majú viac ako 20 a cez prvú poloovicu 30 rokoch).  Gorman uvádza: „Napriek vysokej miere nezamestnanosti, túto generáciu tvorí 11% zamestnancov populácie z nášho zoznamu tzv. 100 najlepších“,  …. „Ak  prílev tejto generácie nezasiahol Vašu firmu, môžete byť za vývojom ďalšej generácie talentov“.

2. Globalizácia ide globálne. Celosvetové pracoviská sa stali nepopierateľnou realitou a prijatím zahraničných tímov  je potrebné zmeniť správanie. Zatiaľ čo niektoré spoločnosti využili rozštartovanie technológiami, vytváraním príležitostí pre medzinárodné tímy,  aby komunikovali a športovú jednotlivú, či medzinárodnú firemnú kultúru, iný sa budú musieť rýchlo prispôsobiť tejto novej realite. Hovorí: “ Konečným cieľom je vytvoriť jedno pracovisko aj napriek zamestnancom na cestách, pracujúcich doma, či v zahraničí“ … „ Biznis procesy a pokrok inovácií bude lepší cez vylepšenie vzťahov a spolupráce ako keby boli uľahčené technológiu.“

Tak toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku

3. Talent.Talent.Talent. Tohtoročný víťazi 100 Najlepších miesť kde pracovať sú posadnutí talentami. Gormana reportuje, že bol veľký počet nových praktík pridaných okolo najímania, rozvoju a pretrénovania talentov od interných k riadiacim. Konkrétne zoznam konzultačných a IT spoločností pridali nové stáže, vyučovanie a vysokoškolské regrutáčné programy.

„Tieto spoločnosti budujú vzťahy s ich ďalšími generáciami zamestnancov tak skoro, ako ich prvý rok na škole skončí a to sponzorovaním súťaží, pozívaním kandidátov na dobrovoľnícke výlety a poskytovaním stáží s veľkými výhodami a príležitosťami komunikovať s vedením spoločnosti,“ … „Najlepší regrutujú top talenty ešte predtým ako si sami začnú hľadať ich prácu“.

4. Investovať do rozvoja. Odstránením všetkých stopiek, aby nalákali čo najviac nováčikov, top spoločnosti navyše  pridávajú množstvo rozvojových kariérnych programov  a manažmentu pre už existujúcich zamestnancov. Toto zahrňuje viac tieňovancích programov, mentoringu a pravidelných check-in kontrol s manažérom skôr, ako ročné hodnotenia. „ Najlepšie spoločnosti si uvedomujú, že pokračovaním v rozvoji a vytváraním možností  je kľúčovým k udržaniu sa. Preto masívne investujú do pretrénovania ich už existujúcich talentov.

5. Tréningy hodnôt. Ďalším značným trend pre rok 2014 sa sústreďuje okolo headhuntingu – zaškoľovaním nových od ich úplne prvého dňa v práci a plánovaním kariérneho povýšenia, zahŕňajúc neobvyklé programy s novými a následným implementovaním do firemných hodnôt. „ Veľká firemná kultúra je často  zachovaná prezentovaním správania sa práve tými, ktorí sú na vrchole“, … „ Stále viac a viac spoločností prichádza s normami vedenia a správania sa, s tréningami hodnôt, pre riadiacich manažérov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní dobrého pracoviska“.

6. Zdravý životný štýl. Spoločnosti zo zoznamu sa už tretím rok za sebou zameriavajú na zdravie ich zamestnanca. „ S ukotvením  veľkého nárastu nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré iac prešli na ramená zamestnancov a ich rodiny, viedlo k zvýšeniu dôrazu na preventívnu starostlivosť a programy, ktoré podporujú zdravšiu stravu a životný štýl“, ..„ Zdraví zamestnanci sú viac produktívny a prítomný v práci, ale taktiež viac produktívny a prítomní v ich osobnom živote“.

Zamestnanci by mohli očakávať, že ich zamestnávatelia budú robiť viac pre ich dobro, pri najmenšom fyzicky –  Zumbou, meditačnými prestávkami, s miestnosťami na prestávky, ktoré budú viac príťažlivé s vodou a menším objemom čipsov a sódy. Zamestnanci môžu byť odmeňovaný za podstúpenie biometrických projekcií, za zhodenie nadbytočných kilogramov alebo za skoncovanie s cigaretami.

7. Zamestnávatelia pritvrdili. Vďaka tuhej súťaži o talenty, top zamestnávatelia robia čokoľvek, aby zaujali nové talenty a získali ich talent. Za posledných pár  rokov sa veľa zamestnávateľov zameralo na osvojenie si fit kultúry a zaoberalo sa otázkou vylepšenia regrutácie. „Rast pracovných pozícií v najlepších firmách, pre ktoré je možné pracovať, je aktuálne na 6 percentách a rastie“, … „Zamestnávatelia, ktorí boli pripravení na ekonomické oživenie a osobité potreby ich talentov sú tiež potrebné zastrešiť ich úspechom.“

Pokiaľ ide o dlhodobý hmotný majetok  slovo „spravíme čokoľvek“ sa často prekladá ako silné zdravotné pokrytie pre  zamestnancov a ich rodiny, občerstvenie zdarma a vybudovaním posilňovne alebo jej outsuorcingovej dotácie. Dlhodobým nehmotným majetkom môže byť vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia cez vytváranie možností, inšpirovaním a ich zapájaním do procesu. Bez ohľadu na vek, zamestnanci chcú vedieť, že ich kariéra niekam smeruje,“ … „ Tí najlepší pokračujú v poskytovaní rozširovania úloh pre zamestnancov, v umožňovaní k ich neskorším presunom do iných oddelení, nahrádzaní ich externého vzdelania alebo vytváraním svojich vlastných programov.“

8. Vždy na pracovisku. Bez ohľadu na odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí sa firmy zo zoznamu zameriavajú na neustále vylepšovanie ich už dokonalého ovládania technológii, čo im v konečnom dôsledku pomôže uľahčiť prácu v oblasti inovácií, v spolupráci a v mobilite zamestnancov. Gormana dodáva, že zatiaľ čo technológie uľahčujú prácu globálnym tímom a vytvára flexibilitu, ktorá vždy vplýva na pracovné prostredie.“ Technológia bude aj naďalej vplývať na pracovné prostredie pozitívne, avšak nie vždy“ … „ Kľúčovým pre zamestnancov je si vytýčiť hranice a štandardy s manažérmi ich využitia pre prácu.“ Gormana pridáva, že zatiaľ čo niektoré pracoviská, ktoré postupne zavádzajú zachovanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom sú do značnej miery ovplyvnená zodpovednosťou zamestnancov obhajovať sami seba.

9. Používanie inšpirácie ako motiváciu. Zamestnanci sa dnes chcú cítiť, ako je ich práca jedninečná. Top pracoviská nechajú zachádzať svojich zamestnancov kilometre ďaleko na tom, na čom im skutočne záleží. „Či to je zdieľanie príbehov ako drogy a spoločnosť ktoré môžu zachrániť životy, vysielanie referencií od spokojných zákazníkov alebo nechať zapnuté počítadlo s množstvom ľudí ovplyvnených práve prácou  spoločnosti, zamestnávatelia držia zanietených zamestnancov práve ich inšpirovaním“ Gormana hovorí.

Súvisiace: 

7 princípov génia inovácií Steva Jobsa 

10 základných čŕt budúcich lídrov

10 vecí, ktoré svojim zamestnancom dá výnimočný šéf

22 šéfov sa podelilo o najlepšie rady, aké kedy dostali

10. Myslenie na budúcnosť. Niekoľko najlepších spoločností zo zoznamu sú zamerané práve na pochopenie, čo budúcnosť môže priniesť ich zamestnancom. Tieto spoločnosti zostávajú pred krivkou práve pre ich aktívne pozorovanie, ako sa budú prispôsobovať k očakávaniam ich zamestnancov v budúcnosti. Kladú si otázky ako:

  • Ako technológia bude meniť to čo robíme?
  • Aký náš fyzický pracovný priestor bude potrebný a funkčný pre prispôsobenie sa?
  • Aká bude rovnováha v 24hodinovom komunikačnom prostredí nášho pracovného i súkromného života?
  • Aké dopady budúcich právnych predpisov budú na naše obchodné funkcie?
  • Akú skúsenosť budú zákazníci očakávať v budúcnosti od kamenných obchodných sietí?

Gormana uvádza: „To sa ešte uvidí ako tieto odpovede budú univerzálne pre spoločnosti alebo špecifické odvetvia“, hovorí Gormana.

Posledná myšlienka pre zamestnávateľa ako začneme nový rok: “V oblasti informovanosti, zamestnanec chce byť bok po boku toho, čo sa deje v spoločnosti a vo vašom konkurenčnom prostredí. Skvelé pracoviská vytvorili niekoľko úžasných praktík ako zahrnúť personál do strategického plánovania a inovovania“, … „Ak chcete zostať konkurencieschopný musíte zapájať zamestnancov do podnikovej stratégie, stanoviť si ciele a prizvať zamestnancov, aby sa stali súčasťou vašich riešení a úspechov.“

Rada pre zamestnávateľov: „ Buďte pripravený pracovať efektívnejšie, tvrdšie a rýchlejšie ako ste robili pred poklesom,“ Gormana hovorí. “Kým rast počtu pracovných miest rastie, a to aj medzi najlepšími, tempo s rastom tržieb je preč, čo naznačuje to, že spoločnosti sa snažia robiť viac aj s tým málom čo majú.“

Preložil: Marek Kopriva

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Businessnewsdaily

Facebook komentár