Vizualizacia_historii_pandemii

Pan · dem · ic/panˈdemik / (choroby) prevládajúce v celej krajine alebo vo svete.

Keďže sa ľudia pohybujú po celom svete, prenášajú aj infekčné choroby. Dokonca aj v tejto modernej ére sú ohniská takmer konštantné, aj keď nie každé ohnisko dosahuje pandemickú úroveň, ako sa to deje s novým koronavírusom (COVID-19).

Dnešná vizualizácia (aj na konci článku) poukazuje na niektoré naj-smrteľnejšie pandémie histórie, od moru Galen po súčasnú nemoc COVID-19.

Časová os historických pandémii

Choroby a infekcie trápia ľudstvo už od prvých dní, niekdy aj hneď už smrteľnosťou. Rozsah a šírenie týchto chorôb sa však dramaticky zvýšilo až po výraznom prechode na agrárne spoločenstvá.

Rozšírený obchod vytvoril nové príležitosti pre interakcie ľudí a zvierat, ktoré takéto epidémie urýchlili. Malária, tuberkulóza, malomocenstvo, chrípka, kiahne a ďalšie sa prvýkrát objavili počas prvých rokov rozširovania obchodu.

Čím viac ľudí žije vo väčších mestách, exotickejšími obchodnými cestami a zvýšeným kontaktom s rôznymi populáciami ľudí, zvierat a ekosystémov – tým pravdepodobnejšie je vypuknutie pandémie.

Väčšina pandémii zabila niekoľko miliónov ľudí a prechádzali z ľudí aj od bĺch, potkanov, ošípaných, netopierov po vtáky.

Tu sú niektoré z hlavných pandémii, ktoré sa vyskytli v priebehu času:

Mnohé z vyššie uvedených čísel usmrtených sú najlepšími odhadmi na základe dostupných výskumov. Niektorí, ako napríklad Justiánsky mor, sú predmetom diskusií na základe nových dôkazov.

Mnohé z vyššie uvedených čísel usmrtených sú najlepšími odhadmi na základe dostupných výskumov. Niektorí, ako napríklad Justiánsky mor, sú predmetom diskusií na základe nových dôkazov.

 

Napriek pretrvávaniu chorôb a pandémii v histórii existuje v priebehu času jeden konzistentný trend – postupné znižovanie úmrtnosti. Zlepšenia z dôvodov zdravotnej starostlivosti a pochopenie faktorov, ktoré obmedzujú pandémie, boli účinnými nástrojmi na zmiernenie ich dopadu.

Hnev bohov

V mnohých starodávnych spoločnostiach ľudia verili, že duchovia a bohovia vytvárali choroby a ničenie bolo zamerané na tých, ktorí si zaslúžili ich hnev. Toto vedecké vnímanie často viedlo ku katastrofálnym reakciám, ktoré viedli k smrti tisícov, ak nie miliónov.

V prípade Justinianovho moru byzantský historik Prokopios Cézarejský

Napriek jeho zjavnej znalosti geografie a obchodu, ktorú v tomto šírení zohral, Procopius položil vinu za vypuknutie ohniska cisárovi Justinianovi, vyhlásiac ho za diabla alebo za jeho zlé spôsoby odvolával na Boží trest. Niektorí historici zistili, že táto udalosť mohla narušiť úsilie cisára Justinia o znovuzjednotenie západných a východných zvyškov Rímskej ríše a bol označený za začiatok temných časov.

Našťastie sa pochopením príčin chorôb sa ľudstvo zlepšilo, čo vedie k drastickému zlepšeniu reakcií na moderné pandémie, hoci niektoré prípady sú pomalé a neúplné.

Import choroby

Prax karantény začala v priebehu 14. storočia, v snahe chrániť pobrežné miesta pred epidémiami moru. Opatrné prístavné úrady požadovali, aby lode prichádzajúce z infikovaných prístavov v Benátkach kotvili 40 dní pred vykládkou – pôvod slova karanténa z talianskeho „quaranta giorni“ alebo 40 dní.

Jeden z prvých prípadov spoliehania sa na geografiu a štatistickú analýzu bolo vidno v Londýne v polovici 19. storočia, počas prepuknutia cholery. V roku 1854 Dr. John Snow dospel k záveru, že cholera sa šíri znečistenou vodou a rozhodol sa zobraziť údaje o blízkej úmrtnosti priamo na mape. Táto metóda odhalila zhluk prípadov okolo špecifických studní, z ktorých ľudia čerpali vodu.

Kým interakcie vyvolané obchodom a mestským životom hrajú kľúčovú úlohu, trajektóriu pandémie naznačuje aj vírusová povaha konkrétnych chorôb.

Sledovanie infekčnosti

Vedci používajú základné opatrenie na sledovanie infekčnosti choroby označované za reprodukčné číslo – tiež známe ako R0. Toto číslo nám hovorí, koľko ľudí v priemere každá chorá osoba nakazí.

Vizualizacia_historii_pandemii_2

Osýpky sú na vrchole zoznamu a sú najnákazlivejšie s rozsahom R0 12-18. To znamená, že jedna osoba môže v neočkovanej populácii infikovať v priemere 12 až 18 ľudí.

Kým osýpky môžu byť najšíritelnejšie, očkovanie a imunita obyvateľov môžu zabrániť ich šíreniu. Čím viac ľudí je voči chorobe imunitných, tým je menej pravdepodobné, že sa bude množiť, takže očkovanie je dôležité, aby sa zabránilo opätovnému výskytu známych a liečiteľných chorôb.

Je ťažké vypočítať a predpovedať skutočný dopad COVID-19, pretože ohnisko sa stále rozširuje a vedci stále získavajú nové poznatky o tejto novej forme koronavírusu.

Urbanizácia a šírenie choroby

Dostávame sa na miesto, kde sme začali, s rastúcimi spojeniami a interakciami po celom svete, ako hnacou silou pandémie. Od malých loveckých skupín, cez kmene po metropoly, spoliehanie sa ľudstva na druhých tiež vyvolalo príležitosti pre šírenie chorôb.

Urbanizácia v rozvojovom svete prináša čoraz viac obyvateľov vidieka do hustejších štvrtí, zatiaľ čo zvyšovanie počtu obyvateľov zvyšuje tlak na životné prostredie. Zároveň sa osobná letecká doprava za posledné desaťročie takmer zdvojnásobila. Tieto makro trendy majú zásadný vplyv na šírenie infekčných chorôb.

Keďže organizácie a vlády po celom svete žiadajú od občanov, aby obmedzili sociálny kontakt s cieľom zníženia miery infekcie, digitálny svet umožňuje ľuďom udržiavať spojenia a obchod tak ako nikdy predtým.

Poznámka editora: Pandémia COVID-19 je vo svojich počiatočných fázach a je zrejmé, že nie je možné predvídať jej budúci vplyv. Účelom tohto príspevku a infografík je poskytnúť historický kontext.

Vizualizacia_historii_pandemii_1

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WeForum

Facebook komentár