Zamestnankyne_banky_Citigroup_zarabaju_o_27%_menej_ako_muzi

Banka Citigroup dosahuje pokrok smerom k zmenšovaniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Stále však je treba urobiť ešte ďalšie opatrenia.

Podľa novej správy spoločnosti, po celom svete zarábali ženy v banke o 27% menej ako muži. To predstavuje mierne zlepšenie v porovnaní s 29% rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, ktorý uviedla Citigroup za rok 2018.

Tohtoročná analýza tiež zistila, že stredný príjem pre pracovníkov z menšín v USA bol o 6% nižší ako stredný príjem pre zamestnancov mimo menšiny, oproti 7% v minulom roku.

Citigroup uviedla, že tieto čísla „hrubých rozdielov“ nie sú upravené podľa počtu odpracovaných rokov, pracovných pozícií alebo počtu miest. Spoločnosť v posledných rokoch pod tlakom investorov začala vydávať čísla o odmeňovaní žien a mužov.

Sara Wechter, vedúca pre oblasť ľudských zdrojov banky Citigroup, v blogovom príspevku napísala: „Rozdiel v odmeňovaní odráža potrebu zvýšiť zastúpenie žien v rámci vyšších pracovných pozícií.“

Po úprave vzhľadom na pracovné tituly, vek a miesto výkonu práce, ženy v banke Citigroup podľa správy zarobili o 1% menej ako muži.

Podľa blogového príspevku, Citigroup po preskúmaní svojich celosvetových platov vykonala úpravy miezd ako súčasť tohtoročného kompenzačného cyklu.

Spoločnosť tiež uviedla, že sa zaviazala zvýšiť podobnosť platov u asistentiek viceprezidentov, až po úrovne generálnych riaditeľov na najmenej 40% v prípade žien a to po celom svete a o 8% v prípade zamestnancov čiernej pleti v USA do konca roku 2021.

Wechter ďalej napísala: „Pokračovanie v znižovaní hrubého rozdielu v odmeňovaní si vyžaduje pokrok v plnení našich cieľov v oblasti zastúpenia.”

Súvisiace: Vplyvní investori varujú spoločnosti: Obsadzujte viac žien!

Podľa Inštitútu pre výskum ženskej politiky v USA, ženy za každý dolár ktorý zarobili muži v rámci celodenného pracovného úväzku po celý rok dostali 82 centov, čo predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške 18%. A práve tento faktor môže podceňovať medzeru v odmeňovaní, pretože keď sa pozrieme na plat v priebehu 15 rokov, ženy dosiahli iba polovicu toho, čo zarobili muži.

Podľa Inštitútu, pri súčasnom tempe zmien, kým ženy dosiahnu platovú paritu bude potreba 40 rokov. Farebným ženám by to dokonca malo trvať ešte dlhšie.

Pravidlo zverejňovanie údajov, zavedené vo Veľkej Británii v roku 2018, vyžaduje, aby spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami hlásili údaje rozdielov u odmeňovaní žien a mužov. Obhajcovia rovnakej mzdy v USA požadujú podobné požiadavky na zverejňovanie, pretože výskum ukázal, že zverejňovanie spoločností vedie k odstráneniu rozdielov, čo sa týka odmeňovania.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Yahoo

Facebook komentár