Svetove-forum-Prekonanie-rozdielov-medzi-pohlaviami-bude-trvat-dalsich-36-rokov

Nová správa Svetového ekonomického fóra odhaduje, že dosiahnutie globálnej rodovej rovnosti bude trvať takmer 136 rokov, čo je omnoho viac oproti predchádzajúcim odhadom na úrovni takmer 100 rokov.

SEF meria paritu štyrmi spôsobmi: ekonomickou účasťou a príležitosťami, vzdelávaním, zdravím a politickým pričinením. Údaje preskúmané organizáciou ukázali, že rozdiel v politickom úsilí sa od jej správy za rok 2020 výrazne zvýšili, zatiaľ čo ekonomická účasť sa zlepšila len mierne.

Výkonná riaditeľka SEF – Saadia Zahidi v správe napísala: „Dúfame, že táto správa bude slúžiť ako výzva na akciu pre vodcov, aby začlenili rodovú rovnosť ako hlavný cieľ našich politík a postupov riadenia postpandemického zotavenia v prospech našich ekonomík a našich spoločností.“

Skupina odhadla, že odstránenie rozdielov v ekonomickom zastúpení mužov a žien bude trvať ďalších 268 rokov. Tieto údaje zatiaľ úplne neodrážajú vplyv pandémie, ktorá by mohla situáciu ešte zhoršiť.

Svetové ekonomické fórum poznamenalo: „Pokrok smerom k rodovej rovnosti sa v niekoľkých veľkých ekonomikách a priemyselných odvetviach pozastavuje,“ … „Čiastočne je to spôsobené tým, že ženy sú častejšie zamestnané v odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté výlukami v kombinácii s dodatočnými tlakmi na poskytovanie starostlivosti doma.“

Ďalej uviedlo, že zatiaľ čo podiel žien medzi kvalifikovanými odborníkmi rastie, rozdiely v príjmoch a nízky počet žien na vedúcich pozíciách stále spôsobujú problémy.

Ženy počas pandémie prichádzali o prácu rýchlejšie ako muži a keďže sa ekonomika vracia späť, dostávajú pomalšie zamestnanie ako muži. Keď boli zatvorené školy a iné opatrovateľské zariadenia, ženy sa „neprimerane“ starali o deti, domáce práce a starostlivosť o starších. To viedlo k zvýšeniu stresu a poškodilo ich produktivitu.

Padnémia Covid-19 tiež urýchľuje prijatie automatizácie a digitalizácie. Ženy sú nedostatočne zastúpené v odvetviach, ktoré sú chránené pred týmto posunom, ako sú cloud computing, strojárstvo a umelá inteligencia.

Sue Duke, vedúca predstaviteľka globálnej verejnej politiky v spoločnosti LinkedIn, ktorá so Svetovým ekonomickým fórom spolupracovala na analýze rodových rozdielov v pripravovaných pracovných miestach, uviedla: „Ženy nie sú vo väčšine rýchlo sa rozvíjajúcich úloh dobre zastúpené, čo znamená, že si vytvárame ešte väčšie problémy so zastúpením žien a mužov, v čase keď sa budeme dostávať z pandémie.“

Najmenšie rozdiely

Celkový rozdiel medzi mužmi a ženami je najmenší v severských krajinách, pričom medzi najlepších päť sa dostali Island, Nórsko, Švédsko a Fínsko a Švédsko. USA sú v rodovej rovnosti na 30. mieste.

Správa odráža obavy spomínané v predchádzajúcom výskume. Organizácia Spojených národov v septembri minulého roka odhadovala, že dopad pandémie môže viesť k chudobe u ďalších 47 miliónov žien.

Melinda Gatesová, spolupredsedníčka Nadácie Billa a Melindy Gatesových, začiatkom tohto mesiaca, uviedla: „Je to ako keby celá krajina Španielska upadla do chudoby,“ … „Je to preto, lebo vidíme, ako ženy húfne odchádzajú z trh práce.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNN

Facebook komentár