Každý investor by mal momentálne upriamiť svoju pozornosť na nové vznikajúce trhy, predovšetkým na tie v Afrike. Dominantné podniky sa zameriavajú na podporu tohto regiónu poukazujúc na to, že africký kontinent predstavuje ďalší cieľ pre stratégiu investorov.

Stanfordský inštitút pre inovácie rozvojových ekonomík nedávno vyhlásil, že tento rok plánuje v Nairobi otvoriť centrum pre výskum, výučbu a inovácie, sústreďujúce najlepších expertov súčasnosti a investičné spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti. IBM otvorilo v novembri 2013 v Nairobi (Keňa) svoje prvé africké výskumné laboratórium. Rovnako spoločnosť Royal Philips technology založila v Nairobi svoje vlastné výskumné pracovisko v marci 2014.

Každý z týchto medzníkov poukazuje na príliv inovácií a rozvoj podnikania na tomto kontinente. V krajinách ako Keňa, Ghana a Nigéria dochádza k opätovnému návratu k výskumu, ekonomickému rozvoju a rastu. A okrem lokálnych výhod tento dôraz na inovácie a orientácia na podnikanie predstavujú aj nádejné prínosy pre investorov hľadajúcich príležitosti v tomto regióne.

Súvisiace: Afrika: Stane sa kontinent ďalším investičným boomom?

Prehľad kľúčových sektorov:

1) Fintech

Finančno-technický priemysel sa v Afrike za poslednú dekádu stal kľúčovým pre zrýchlenie obchodovania a je pripravený v nasledujúcich rokoch významne ovplyvniť ekonomický rozvoj.

SokoniSMS64, nová platforma textových správ od mobilného operátora Safaricom, zasieľa poľnohospodárom aktualizácie cien na trhu, ktoré im môžu byť užitočné pri regulácií plánu výsadby. Takéto inovácie zaisťujú vidieku a spoločnostiam, ktoré sa starajú o výživu obyvateľstva, neobmedzený prístup k dátam. Tento trend podnecuje nové motory rastu pre africkú ekonomiku spolu s investíciami v tomto regióne.

2) Online predaj

Napriek rapídnemu rastu vo veľkoobchodných a maloobchodných segmentoch rôznych národných ekonomík, online nakupovanie zostáva rodiacim sa relevantným konceptom, a to aj na popredných trhoch informačno-komunikačných technológií ako sú Keňa a Nigéria.

Prieskum v Keni ukázal, že 67 percent obyvateľov vlastní smartfóny a 54.8 percenta využíva internetové pripojenie. Z toho vyplýva, že elektronický obchod je dostatočne pripravený na svoj rozvoj. S rastom príjmov a so zákazníkmi zvyknutými na online predaj sa v tejto krajine takéto nakupovanie veľmi rozšíri.

3) Zdravotná starostlivosť

Mobilné riešenia, ktoré poukazujú na neuspokojivý pomer zdravotníckeho personálu voči počtu pacientov, naznačujú pokračujúci vývoj v rámci zdravotnej starostlivosti. V Keni tzv. „Sema Doc“ telemedicínska služba umožňuje používateľom spojiť sa s lekármi prostredníctvom mobilných telefónov. Môže im tak byť určená diagnóza, môžu nájsť možnosti liečby, vybaviť si lekárske pôžičky a peňažné dávky na nemocničné poplatky. Riešenia zdravotnej starostlivosti ponúkajú nové pole pôsobnosti pre investorov, pretože tieto stimuly majú zásadný význam pre hospodársky rast na rozvíjajúcich sa trhoch.

4) Verejná doprava

Dopravný manažment je v Afrike pripravený stať sa „ďalšou veľkou vecou“, pretože jednotlivé krajiny zápasia s rapídnou urbanizáciou a rastúcimi potrebami v oblasti mobility. Na druhej strane oceánu, v Brazílii, ktorá zápasí v doprave so svojimi vlastnými problémami, využíva vláda analýzy veľkého množstva dát na zlepšenie riadenia verejnej dopravy.

Investori v Afrike môžu očakávať, že tunajšie vlády budú podobne postupovať približne za desať-dvadsať rokov. Je to kvôli technológii, ktorá je v tejto oblasti veľmi zložitým faktorom zahraničných investícií.

Také spoločnosti ako Kenya Power už začínajú využívať silu veľkého množstva dát, aby zefektívnili svoje business procesy. Aj ostatné vznikajúce trhy sa tak stanú závislými na štatistikách, aby mohli riešiť svoje vlastné problémy v oblasti dopravy. Pre investorov sú pripravené lukratívne príležitosti práve v technicky orientovaných riešeniach prepravy.

5) IKT priemysel

Rwanda sa v roku 2015 umiestnila na prvom mieste v celosvetovom rebríčku podpory informačno-komunikačných technológií. Organizácie, akými sú technické centrá ako napríklad spoločnosť KLab, poskytujú v tejto krajine veľmi potrebné prepojenie medzi podnikom a IKT riešeniami, a slúžia ako model pre ďalšie vznikajúce trhy. Singapúrska spoločnosť CrimsonLogic a Rwanda Development Board spustili minulý rok tzv. „Rwanda Technology Associate Program“, projekt zameraný na zdokonalenie mladých IT talentov v Afrike.

Súvisiace:
Najväčší producent ropy v Afrike sa snaží diverzifikovať do zlata
Nasledujte jedného z najbohatších mužov Afriky do jednej z najlepších investičných príležitostí na svete

Stratégie slúžiace na rozvoj talentov môžu významne posilniť dlhodobé investičné vyhliadky na vznikajúcich trhoch, pretože ľudský kapitál má v ich vývoji zásadnú úlohu.

Udržanie tohto tempa rastu bude mať zásadný vplyv na stimulovanie nových balíkov investícií. Investori majú dôvod veriť, že tento trend sa udrží, pretože vlády vydávajú podporné nariadenia v celom regióne. Stále priaznivejšie politické prostredie a súkromný sektor spolupracujú na tom, aby sa rozvíjajúce trhy v Afrike stali pre investorov mimoriadne atraktívnymi.

Dláždením hladšej cesty investíciám odomykajú africké rozvojové ekonomiky podnikateľského ducha, ktorému predtým bránili byrokratické prekážky. So zlepšovaním kreditného prístupu a technologickej infraštruktúry budú zahraniční investori schopní spolupracovať s celou radou afrických partnerov a preniknúť tak do poľa obchodných príležitostí. Ste aj vy jedným z nich?

Preložila: Sona Trnovska

Zdroj: Economist, PwC

Facebook komentár