Niektorí renomovaní správcovia fondov očakávajú veľké výsledky z tohto rapídne sa rozvíjajúceho regiónu

Afrika hypoteticky bola ďalšou veľkou výzvou pre investorov za posledné desaťročie, ale zakaždým po nádejí nasledovalo sklamanie. Tentokrát, na pozadí rastúcich globálnych akciových trhov, veľa rešpektovaných odborníkov sa necháva počuť, že by Afrika pokojne mohla byť prínosom pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť nevyhnutné riziko.

„Afrika je teraz pre mňa oblasťou osobitného záujmu“ povedal Dr Mark Mobius, nestor investícii na rozvíjajúcich sa trhoch a dlhoročný správca fondu v skupine Franklin Templeton. „Afrika je rýchlo rastúci región – od r. 2001 do r. 2010, šesť z desiatich najrýchlejšie rastúcich krajín sa nachádzalo v Afrike. Takže sme veľmi nadšení vyhliadkami rastu v týchto krajinách“.

Na rozdiel od Číny, Ruska a ďalších veľkých „rozvojových“ krajín, vo väčšine častí Afriky fungujú tzv. „frontier“ markets (preklad: hraničné trhy – pozn. prekladateľa) a sú považované za ich malých, menej rozvinutých príbuzných. A s tým prichádza možnosť rýchlej expanzie a šanca „žať“ oveľa vyššie výnosy.

„Vnímam fronier markets ako obrovský potenciál pre dlhodobých investorov, ak – a toto je dôležité, „ak“ sú schopní byť trpezliví a vytrvalí,“ vysvetľuje Dr Mobius. „Len pred niekoľkými desaťročiami, Čína a India boli považované za fronier markets, a keď som začal svoju kariéru v investíciách, Japonsko sa považovalo za rozvojový trh“.

S množstvom ropy, prírodných zásob, a obrovským množstvom pôdy určenej pre poľnohospodárstvo, bude kontinent pravdepodobne zohrávať väčšiu úlohu v zásobovaní pri rastúcej globálnej spotrebe, najmä preto, že ostatné rozvojové krajiny začínajú dozrievať a majú väčšie požiadavky. Viac než polovica populácie tohto regiónu ma menej ako 20 rokov, a predpokladá sa, že o menej ako 30 rokov, bude mať Afrika viac ľudí v produktívnom veku ako Čína.

„Investori vždy hľadajú ďalší veľký investičný nápad alebo sektor, na ktorom môžu zbohatnúť a s veľkým množstvom prírodných zdrojov a vynikajúcimi demografickými číslami sa investovanie v Afrike môže zdať veľmi lákavé,“ hovorí Patrick Connolly z poradenskej spoločnosti AWD Chase de Vere.

A po boku tohto nevyužitého potenciálu sa kontinent otvára viacerým zahraničným investíciám. Na konci minulého roka, agentúra Moody’s pridelila po prvýkrát kladný rating Keni, Nigérii a Zambii, na pozadí rastúceho dopytu zo strany investorov s výhľadom na úverovú bonitu krajín. Ale buďte ostražitý, aj keď kontinent prešiel dlhú cestu, investovanie v Afrike nie je pre slabšie povahy. I keď by zisky mohli byť vysoké, mohli by ste zažiť strmú jazdu alebo mohli by Vás mohli zasiahnuť vysoké straty v krátkom časovom rozmedzí.

„Vzhľadom k tomu, že Africký trh nie je tak rozvinutý, a má nedostatok investorov, mohlo by byť ťažké predávať a nakupovať za rozumnú cenu v časoch krízy a tlaku,“ hovorí Adrian Lowcock z finančnej spoločnosti  Hargreaves Lansdown. „Nie je to pre takých, ktorí potrebujú rýchly prístup k svojím finančným prostriedkom, ale pre tých, ktorí sú ochotní investovať dlhodobo, c.j. 10 rokov a viac.“

Skutočne, problémy s nákupom a predajom akcií na tomto trhu sú dosť vážne, čo viedlo aj k zatvoreniu fondu New Star v roku 2009, necelý rok po jeho založení, hovorí pán Connolly. Problémom tiež je, že niektoré dostupné špecifické fondy vo veľkom investujú v Južnej Afrike, Nigérii a Keni, vynechávajúc pritom ostatné africké krajiny.

„Napríklad JPM Africa Equity fond investoval 89% v Južnej Afrike, Nigérii a Keni, zatiaľ čo fond Neptun Africa investoval 81% v Južnej Afrike a Nigérii, a prevažná väčšina zostatku bola investovaná vo Veľkej Británii alebo držaná v hotovosti,“ hovorí pán Connolly.

„Otázky, ktoré by ste si mali položiť  sú, koľko z vášho portfólia by ste mali rozdeliť do týchto krajín, a ako veľmi sa zhorší nákup a predaja akcií na tomto trhu.“

„Toto sú skutočné obavy, a kvôli ním nemáme africký kapitál v portfóliu našich klientov,“ hovorí pán Connolly. „O investíciách v Afrike by mali uvažovať len tí investori, ktorí plne chápu a prijímajú vysoké riziko, pričom by mali investovať len veľmi malú časť svojho kapitálu.“

Aby ste mohli ťažiť z tohto presvedčivého rastu afrického kontinentu, bez rizika nakupovania lokálnych spoločnosti, ktoré nemusia nevyhnutne mať rovnaké firemné štandardy riadenia, môžete investovať do širšie zameraných fondov, alebo do fondu s akciami západných firiem operujúcich v Afrike.

„Pre väčšinu investorov, ktorí môžu ťažiť z investovania do všeobecnejšieho fondu, sa mi páči Fidelity EMEA, ktorú riadi Nick Price,“ povedal  Darius McDermott, generálny riaditeľ spoločnosti Chelsea Financial Services. „Takmer polovica (47%) z tohto fondu je investovaná v Južnej Afrike, ale slušný podiel je aj v Nigérii (9%), a niečo v Keni (3%). Nick je veľmi skúseným manažérom s dobrou povesťou v tejto triede aktív“.

Podobne Gavin Haynes z Whitechurch Securities navrhuje voľbu širšej skupiny fondov, ktorá nezahŕňa len Afriku, ale aj súčasne s ďalšie krajiny, takže „nevsádzajte všetko na jednu kartu. „Dal by som prednosť tzv. fondu Frontier markets, ktorý Vám môže poskytnúť širšie rozloženie portfólia. Odporúčam Fond skupiny Franklin Templeton Frontier Markets spravovaný veľmi skúseným Dr Mobiusom, hoci bude tento fond pre nových investorov koncom júna uzatvorený.“

Môžete tiež získať širší prístup k Afrike tým, že investujete aj do nápadov, nielen regiónov. Pán Lowcock navrhuje fond skupiny JM Finn Global Opportunities, ktorý je založený na globálnej myšlienke rastúcej urbanizácie a industrializácie.

„Väčšine ľudí by som poradil, aby sa rozhodli pre širšie orientované fondy, a nie pre úzko-africko zamerané, ktoré nesú omnoho väčšie riziko,“ dodáva pán Lowcock. Fond JM Finn má 13% svojho kapitálu v Afrike a na Strednom Východe, takže toto by bol môj tip.“

Takže, zatiaľ čo je Afrika na ceste k svojmu hviezdnemu rastu a mohla by zohrať malú úlohu v ochutení Vášho portfólia, tento región nesie vyššie riziko než mnohé ostatné.

Koniec koncov, je to posledná hranica, kam sa zatiaľ vydalo iba pár odvážnych.

Preložil: Ivan Pagáč

Zdroj: FreeNewsPos.com

Facebook komentár