Medzi dlhodobými investormi je vysoká  miera neistoty. Ktoré sú tie najlepšie miesta na dlhodobé  investovanie kapitálu? Aký sektor poskytne najvyššie výnosy? Ostane pátranie po nízkej korelácii výnosov nenaplnené pre priemerného investora? Zatiaľ čo sa americká ekonomika naďalej šikovne vyhýba krachu, Európa a euro čelí finančnej neistote, Čína stavia mestá duchov, aby tak umelo nafúkla svoj HDP. Povedať, že investori čelia výzve je prislabý výraz. 

Avšak existuje miesto, s ktorým americkí investori vo svojich investičných plánoch nikdy nepočítali. Africký kontinent je bezpochyby najviac podinvestovaný a neprebádaný ekonomický región na svete. Príliš veľa amerických investorov trpia krátkozrakým výhľadom, ktorý zriedka kedy prekročí hranice východného alebo západného pobrežia, možno okrem pobrežia našich európskych bratrancov. 

Afrika je rozmanitý kontinent s 54 krajinami, 24 kapitálovými trhmi a bohatými nerastnými zásobami (13% svetových zásob ropy, 50% preukázateľných zlatých zásob, 60% kobaltu, 90% rezerv kovov patriacich do platinovej skupiny…). Okrem bohatých afrických zásob nerastných zdrojov zahŕňa kontinent 1 miliardu obyvateľstva s priemerným vekom 21 rokov v porovnaní s rozvinutými krajinami kde je tento priemerný vek na úrovni 45 rokov. Očakáva sa, že sa populácia Afriky do roku 2040 zdvojnásobí. V skutočnosti sa predpokladá, že Afrika bude mať do roku 2040 najvyššie tempo rastu populácie. Tento rast je dvakrát vyšší ako priemerný svetový rast. Odhady OSN indikujú, že Afrika bude reprezentovať 43% z globálneho prírastku populácie do roku 2040, zatiaľ čo rozvinuté krajiny ako Severná Amerika a Európa spolu vygenerujú 3,8% prírastku populácie. 

Predpoveď rastu populácie

Takže ako majú dlhodobí  investori zarobiť na tomto demografickom vývoji? Odpoveď  znie uvedomením si, že toto nie je Afrika vašich starých otcov. Afrika otvára množstvo zvučných ekonomických príležitostí. Kombinácia silného demografického trendu, bohatých prírodných zdrojov a zlepšujúci sa trend v oblasti geopolitiky a demokracie napĺňa významné dlhodobé investičné príležitosti v Afrike v oblasti prírodných zdrojov, infraštruktúry, spotrebiteľského tovaru a služieb. A to napriek príbehom na titulných stránkach časopisov zo stredného východu/severu Afriky a izolovaných krajín ako Pobrežie slonoviny. Dosť zaujímavé, zvyšujúca sa podpora od spotrebiteľov v krajinách BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) zvýšila priame investície a obchod v Afrike, ktorý ďalej podporuje ekonomický vývoj. 

Rozdelenie obyvateľstva Afriky do tried podľa výdavkov na osobu za deň (chudobná trieda, prechodná trieda, nižšia stredná trieda, vyššia stredná trieda, bohatá trieda)

Dominantná sila, ktorá  stojí za africkým dlhodobým ekonomickým vývojom následne investičnými príležitosťami, leží priamo na pleciach africkej strednej triede. Nález v aprílovej správe Africkej rozvojovej banky zdôrazňuje rastúcu strednú triedu ako indikátor ekonomického rozvoja naprieč kontinentom. Africké početné a mladistvé obyvateľstvo je pripravené na rast, ktorý sme spomínali. Ak tento trend prepukne v strednej triede, stále odbornejšia pracovná sila a narastajúci počet spotrebiteľov urobí z Afriky zaujímavú a konkurencieschopnú destináciu na efektívne investovanie kapitálu. 

V roku 2010 africká stredná trieda zahrňovala približne 34,3% populácie, ktorá spotrebovala 2 až 20 dolárov za deň (merané v roku 2005 $ parita kúpnej sily). Rozvíjajúca sa africká stredná trieda zaznamenala rastový trend už v roku 1990, keď 26,9% populácie dosiahla status strednej triedy. Do roku 2000 toto percento vzrástlo na 27,2. 

Existuje obava, že významná  miera africkej strednej triedy ostáva súčasťou prechodnej triedy (2 až 4 doláre výdavkov za deň). Zatiaľ čo súčasná  stredná trieda zahŕňa 313,3 milióna obyvateľov, 190 miliónov sa nachádza v prechodnej triede. Na rozdiel od správy z augusta 2010 od Ázijskej rozvojovej banky, ktorá odhaduje indickú strednú triedu (2 až 20 dolárov) na 274 miliónov obyvateľov s 75% (približne 205 miliónov) tých v prechodnej triede. Zatiaľ čo prechodná trieda riskuje návrat do chudoby, africké bohatstvo prírodných zdrojov a strategických minerálov by malo poskytovať pružnú ochrannú sieť v období ekonomického šoku. 

Rozdelenie obyvateľstva Indie a Číny do tried podľa výdavkov na osobu za deň (chudobná trieda, prechodná trieda, nižšia stredná trieda, vyššia stredná  trieda, bohatá trieda) 

Môžeme to porovnať s Čínou, ktorá zaraďuje 89% obyvateľstva (vyše 1 miliarda) medzi strednú triedu. Situácia v Číne zvýrazňuje odchýlku v príjmovej skupine medzi mestskou a vidieckou populáciou. Približne 91,3% mestskej populácie a 87,4% vidieckej populácie je klasifikovaných ako stredná trieda. Avšak 34,1% vidieckej strednej triedy môže byť označených ako prechodná, zatiaľ čo u mestskej triedy je to 9,4%. To znamená, že urbanizácia zvyšuje mobilitu obyvateľstva a poskytuje ekonomické príležitosti pre tých  v prechodnej triede následkom čoho sa stávajú členmi stabilnej strednej triedy (zdroj: Ázijská rozvojová banka). 

Zaujímavé je, že africká  demografická situácia vykazuje silný trend urbanizácie s vyše jednou tretinou obyvateľstva žijúceho v mestách. Podľa McKinsey Consulting má Afrika tiež viac miest s viac ako milión obyvateľov ako Severná Amerika. Táto korelácia ďalej podporuje vysoký rastový potenciál pre infraštruktúru a spotrebiteľské trhy v Afrike. 

Vysoký stupeň urbanizácie, demografia, rozvoj spotrebiteľského trhu, rast investícii  do infraštruktúry, výmena vládnej moci a rozvoj súkromného sektoru predznamenáva pokračujúci rast africkej strednej triedy a sektorov s priamou interakciou so spotrebiteľom (consumer-facing sector). 

Čím viac Afričanov sa dostane do stabilnej strednej triedy, tým viac z toho bude profitovať consumer-facing sector. McKinsey vo svojej správe uvádza, že v roku 2008 africké domácnosti minuli 860 miliárd dolárov, čo je viac ako sa minulo v Indii a Rusku. Ak rast HDP v Afrike ostane na terajšej úrovni, McKinsey predpovedá 1,4 bilióna dolárov výdavkov domácností do roku 2020 a viac ako polovicu domácností s disponibilnou kúpnou silou. Táto predpoveď podporuje teóriu o akcelerácii consumer-facing sektora. Ako také, africké spotrebiteľské trhy sa javia ako atraktívne investičné príležitosti v consumer-facing sektoroch akými sú telekomunikácie, bankovníctvo, infraštruktúra, konštrukčný a spotrebiteľský tovar a služby. 

Nasledujúci rast týchto odvetví  katalyzovalo ďalšiu expanziu zo súkromného sektoru do zamestnanosti, urbanizácie a infraštruktúry. Vidíme pozitívnu odozvu, ktorá tvorí cyklus, kde africká stredná trieda živí consumer-facing sektory, ktoré následne posilnia strednú triedu. Africká demografia môže ľahko čeliť posunu k odbornejšej pracovnej sile. Predpokladá sa, že relatívne mladé obyvateľstvo Afriky sa do roku 2040 zdvojnásobí. Predsa len Afrika je viac nastavená pre dlhodobý rast ako národy s menšou a staršou populáciou. Demografická situácia Afriky v kombinácií s veľkosťou strednej triedy vytvára zaujímavú platformu pre investovanie v africkom consumer-facing sektore. 

Na záver sa dá povedať,  že sčítaný dlhodobý investor si môže zvoliť nasledovanie trendu zväčšujúcej sa populácie, rastúceho HDP a príjmov, ktoré Afrika reprezentuje. Pokiaľ motory v podobe spotrebiteľov a infraštruktúry neutíchnu, investori v afrických spoločnostiach budú profitovať z ich relatívne atraktívneho ohodnotenia (nízke P/E ratio a vyšší dividendový výnos ako na iných trhoch), predpokladaného silného rastu, umiestňovania a historicky nižšej volatility ako na rozvinutých a v rozvíjajúcich sa trhoch. Je to stratégia s perfektným potenciálom, niečo ako investovanie v BRIC 15 až 20 rokov dozadu. 

Zdroj: Investing in Africa – Mutual Fund

Facebook komentár