Podľa správy o 40 štátoch a Európskej únii, ktorú vypracovala Právnická knižnica kongresu minulý mesiac, najbohatšie štáty sveta majú veľmi rozmanité prístupy k regulovaniu bitcoinu a niektoré z nich vôbec neregulujú digitálne meny.

V správe, ktorú v pondelok popoludní vydal senátor Tom Carper, predseda Výboru Senátu USA pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti, sa podrobne opisuje, ako zopár krajín, ako sú Čína a Brazília, stanovili pravidlá o spôsobe zaobchádzania s bitcoinom, kým ďalšie stále hrajú hru „počkáme a uvidíme“.

„Spojené štáty nemôžu až tak zaostávať v krivke virtuálnych mien, ako niektoré hlasy tvrdili,“ uviedol senátor Carper v e-maile. „V skutočnosti môžu USA udávať smer pre vysoký počet štátov, pokiaľ ide o riešenie takýchto vyvíjajúcich sa technológií.“
Po celom svete sa krajiny trápia so spôsobom vymedzenia a riadenia novej formy peňazí, ktorá je zároveň špekulatívnym aktívom a systémom platobných prevodov „všetko v jednom“. „Debata o tom, ako poňať túto novú virtuálnu menu je ešte stále v plienkach,“ uvádza vo svojej správe právnická knižnica.

( Súvisiace: Ron Paul: Bitcoin by mohla prispieť k “zničeniu amerického dolára” )

Bez ohľadu na to sa však oplatí pozrieť, ako šesť najbohatších štátov sveta, po USA, rieši bitcoin a podobné meny, pretože na základe súčasnej situácie možno predpovedať, ako sa v ďalších mesiacoch a rokoch budú vyvíjať trhy s virtuálnou menou.
Vysoko rozvinuté štáty najviac vystavujú kapitál riziku v oblasti nových technológií: Firmy s rizikovým kapitálom a anjelskí investori môžu financovať podnikateľov, ktorých podniky posilňujú ekonomiku bitcoinu; veľkí maloobchodníci ju prijímajú s postupujúcim rastom popularity; v držbe ju budú mať technicky zdatní spotrebitelia a budú ju míňať. Dá sa teda staviť na to, že G7 bude pokračovať smerom k elektronickým menám.

Niektorí ľudia si však myslia, že najväčšiu výhodu z bitcoinu budú mať rozvojové štáty. Umožňuje používateľom prestať pobehovať po pobočkách Western Union a iných službách, ktoré sa v súčasnosti bežne používajú na posielanie platieb členom rodiny v iných krajinách, a môže fungovať ako mimovládne úložisko hodnoty pre ľudí žijúcich v krajinách s nepredvídateľnou národnou menou. Elektronické bohatstvo môže naozaj prúdiť na takzvaný Globálny juh, teda do Afriky, Latinskej Ameriky a väčšiny Ázie, ak na jej používanie USA a ďalšie industrializované krajiny uvalia príliš veľa obmedzení.

Kanada

Severný sused USA je známy svojou priateľskosťou a ani v prípade bitcoinu to nie je inak. Minulý rok Centrum finančných transakcií a analýz správ v Kanade, odbor finančných informácií, ktorý podlieha ministrovi financií Kanady, povedal bitcoinovým spoločnostiam, že nie sú klasifikované ako podniky poskytujúce peňažné služby podľa kanadského práva a nemusia sa ako také registrovať, ani dodržiavať pravidlá, ktoré sa na tieto podniky vzťahujú. Prívrženci bitcoinu sa tešili.

Je v tom však háčik: bitcoiny nie sú v Kanade oslobodené od dane. Aj keď sa elektronické meny nepovažujú v krajine javorového listu za zákonné platidlo, na transakcie v elektronických menách sa vzťahujú daňové pravidlá, ktoré sa uplatňujú na výmenné obchody a špekulatívne aktíva. Kanada však väčšinou drží od tohto ruky preč. Zástupca Centrálnej banky Kanady minulý mesiac uviedol pre The Wall Street Journal, že bitcoin a ostatné alternatívne meny „by si všeobecne mali vyžadovať oveľa menej intenzívny dohľad a reguláciu, pretože pre kanadský finančný systém ako celok predstavujú oveľa menšie riziko.“

( Súvisiace: Kto potrebuje Bitcoin? Čo tak iné virtuálne meny ako alternatívy )

Francúzsko

Francúzsko nereguluje ekonomiku bitcoinu nijako. Národná centrálna banka, Banque de France, však v decembri 2013 uverejnila správu, v ktorej ostro kritizovala elektronické meny. V analýze sa uvádza, že bitcoin nemožno vo Francúzsku považovať za skutočnú menu, ale ďalej sa uvádza, že konverzia medzi bitcoinom a schválenými menami by sa mala považovať za platobnú službu, ktorú môžu vykonávať len oprávnení poskytovatelia platobných služieb. Možno je len otázkou času, kedy si začnú francúzski zákonodarcovia a regulačné orgány dávať pozor na upozornenie banky.

Nemecko

V Nemecku si platby a tzv. dobývanie (v angličtine označované ako „mining“) bitcoinu v súčasnosti nevyžadujú udelenie povolenia, ale bitcoin samotný nie je klasifikovaný. Aj keď v Nemecku nie je zákonným platidlom, považuje sa za finančný nástroj podobný devízam, ktorý sa môže používať v súkromných transakciách alebo sa s ním môže obchodovať s inými menami. V zásade ide o súkromnú formu peňazí. Nemecký spolkový orgán pre finančný dohľad signalizoval, že v budúcnosti možno bude od určitých bitcoinových podnikov požadovať povolenia.

Taliansko

Taliansko nasleduje v zaobchádzaní s bitcoinom Európsku úniu. V EÚ, spolu s Talianskom, sa regulujú elektronické peniaze, ale v správe vydanej v roku 2012 Európskou centrálnou bankou sa dospelo k záveru, že bitcoin splnil len dve z troch zákonných kritérií, ktorými sa vymedzujú elektronické peniaze. Aj keď výbor Európskej komisie pre platby rokoval o bitcoine a Európsky orgán pre bankovníctvo, regulačná agentúra, pred ním varovala, zdá sa, že bitcoin je v sivej oblasti, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ. Rovnako, podľa správy právnickej knižnice, Taliansko nereguluje bitcoinový obchod medzi fyzickými osobami a ponecháva presadzovanie predpisov o elektronických menách na EÚ.

( Súvisiace: Prišiel o menu Bitcoin v hodnote 4 miliónov libier, ktorú si sám vyhodil )

Japonsko

Krajina vychádzajúceho slnka má reguláciu bitcoinu alebo iných alternatívnych elektronických mien ešte pred sebou. Nemalo by preto byť prekvapením, že jedna z najväčších online zmenární bitcoinu na svete, Mt. Gox, sídli v Tokiu. Haruhiko Kuroda, guvernér Japonskej národnej banky, však uplynulý december uviedol, že národná centrálna banka skúmala záležitosti súvisiace s bitcoinom. Podporovatelia elektronickej meny, samozrejme, dúfajú, že sa nezavedú žiadne nové obmedzenia.

Spojené kráľovstvo

Bitcoin je v Spojenom kráľovstve neregulovaný, teda aspoň zatiaľ. Minulé leto sa uskutočnilo vládne preskúmanie a úradníci sú jednoznačne znepokojení pomernou anonymitou, ktorú poskytuje používateľom, ale výsledkom preskúmania nebola regulácia.

Podľa správy právnickej knižnice však Ministerstvo príjmov a ciel Jej veličenstva, ktorého povinnosti zahŕňajú výber daní a spravovanie národnej minimálnej mzdy, podľa správy klasifikovalo bitcoiny ako „jednorazové nákupné poukážky“, z čoho vyplýva, že by sa na všetky predaje bitcoinu uplatňovala 10 až 20 % daň z pridanej hodnoty. Britská elektronicko-menová komunita, samozrejme, zúri.

Mimo štátov G7 sú prístupy k bitcoinu ešte rozmanitejšie. „Hoci neexistuje konzistentné alebo jasné vymedzenie alebo zaobchádzanie s elektronickými menami na celom svete, v tejto správe sa zdôrazňuje, že bitcoin a ďalšie virtuálne meny sú prítomné a rastú vo veľkých hospodárstvach, uviedol vo svojom vyhlásení sen. Carper.

( Súvisiace: Bitcoin start-up získal členku predstavenstva banky Goldman Sachs )

Senátor Carper dodal, že jeho výbor bude „naďalej dôsledne spolupracovať“ s Útvarom interných príjmov USA na vypracovaní daňovej politiky v oblasti elektronických mien. „Koniec-koncov, myslím si, že táto správa je dôležitým upozornením pre nás v kongrese, ako aj federálnych úradoch, že táto technológia zohráva čoraz významnejšiu úlohu v našom hospodárstve v Spojených štátoch, ako aj po celom svete,“ uviedol, „a je potrebné, aby sme zabezpečili, že naša tvorba politiky v tejto oblasti bude premyslená, účinná a včasná.“

Preložila:  Stanislava Ondrovičová

Zdroj: MoneyControl

Facebook komentár