Pripravte sa na ďalšiu recesiu a ďalšiu ekonomickú volatilitu. Najväčší spoločnosť z oblasti dlhopisov – Pimco verí, že v najbližších niekoľkých rokoch existuje 60% šanca na ďalšiu globálnu recesiu.

“Vzhľadom k tomu, že posledná globálna recesia bola pred štyrmi rokmi, a taktiež, že celosvetová ekonomika je výrazne viac zadľžená ako pred štyrmi rokmi, veríme, že existuje viac ako 60% pravdepodobnosťpre ďalšiu globálnu recesiu v najbližších troch až piatich rokoch,” – napísal Saumil Parikh, portfólio manažér a člen investičného výboru spoločnosti Pimco, vo svojej výskumej správe.

Zatiaľ čo inflácia by mala v strednodobom horizonte zostať “dobre ukotvená”, Parikh poukázal na pochmúrny obraz celosvetovej ekonomiky.  V jeho prognóze sa uvádza, že tempo rastu na celom svete sa spomalí, s ďalšou stagnáciou v Európe a rastúcim obchodným a menovým napätím na rozvinutých trhoch.

Najnovšie údaje o hrubom domácom produkte ukazujú, že americká ekonomika v prvých troch mesiacoch roka 2013 rástla ročným tempom 2,4%, ako pokračuje v snahe dostať sa z recesie.

Medzitým, 17. národov eurozóny aj naďalej čelí recesií. Ekonomika eurozóny na začiatku roka 2013 zaznamenala rekordnú šiestu štvrťročnú recesiu za sebou.

Čína, celosvetový motor rastu, taktiež zažíva klesajúci rast sadzieb v priebehu posledných niekoľkých rokov, a Medzinárodný menový fond nedávno znížil svoju prognózu ekonomických vyhliadok pre túto krajinu.

Zakladateľ a vedúci investičný riaditeľ spoločnosti Pimco – Bill Gross minulý mesiac argumentoval, že ultra uvoľnená politika centrálnych bánk formou nízkych úrokových sadzieb a pokračujúci program nákupu dlhopisov, vyústia v situáciu vo finančnom systéme, kde “sa choroba pacient začína podobať na leukémiou, ktorá sa bude liečiť tzv. chemoterapiou „New Age“ … Zúfalo sa snažia liečiť ekonomiku, ktorá vyžaduje štrukturálne riešenia, narozdiel od menových.”

„Kým kroky celosvetových centrálnych bánk stabilizovali ekonomiky, nepodarilo sa navrátiť ich späť do normálneho rastu“ – uviedol Gross, ktorý spravuje aktíva o hodnote okolo 2,2 bilióna amerických dolárov.

Zdroj: WSJ

Facebook komentár