Ako USA produkuje stále viac svojich vlastných energetických palív, Čína je pripravená ukradnúť pochybnú povesť od jej amerického geopolitického rivala.

Podľa správy vydanej tento týždeň firma Wood Mackenzie uviedla, že druhá najväčšia ekonomika na svete sa stane najväčším dovozcom ropy podľa objemu už v roku 2017. Tento posun je vedený väčšou čínskou spotrebou a razantným boomom v sektore bridlíc, ktorý zmenšuje závislosť USA na dovoze.

V správe sa ďalej uvádza: A čo je horšie čínsky dovoz ropy sa do roku 2020 zdvojnásobí na takmer 500 miliárd amerických dolárov.

Správa poukazuje na vysoké energetické potreby hospodárskeho vodcu v Ázii, ako sa rastúca stredná trieda rozširuje aj na poli vlastnenia automobilov. Hoci Čína sa na celom svete radí v ťažbe ropy až na štvrté miesto, podľa údajov zo správy pre Energetické informácie, táto produkcia krajiny dostatočne nehasí nezmieriteľný smäd po energii.

Podľa dát Wood Mackenzie sa Čína stala viac závislou na objeme ropy z kartelu krajín OPEC, ako v roku 2012 vykonala nákup energetických surovín na úrovni okolo 140 miliárd dolárov zo zhruba 20 miliárd dolárov v roku 2004. Príjmy krajín OPEC-u z USA sa zmenšujú z vrcholu, dosiahnutého v roku 2008 – na úrovni okolo 190 miliárd dolárov.

Ako USA vyrába viac vlastnej ropy a zemného plyny, americké ropné objemy dovozu sa znížil na 4 milióny barelov za deň (BPD). Medzitým objemy Číny išli v opačnom smere, a to od zhruba 1 milióna barelov za deň v roku 2004 na viac ako 3 milióny v minulom roku.

Výrobou väčšieho objemu energií podľa ekonómov USA znižuje svoju vlastnú potrebu dovážať ropu, aj keď sa tejto najväčšej svetovej ekonomike doteraz nepodarilo stať sa plne sebestačnou.

Je pravda, že USA nikdy nemôžu dosiahnuť úplnú energetickú nezávislosť, a to bez ohľadu na právne prekážky – taktiež je nepravdepodobné, že by sa niekedy stali významným vývozcom ropy. Avšak čistý dovoz ropy by mohol aj naďalej klesať,” ako uviedli analytici z Capital Economics vo svojej správe s tým, že boom USA môže prispieť k zníženiu cien ropy po celom svete.

Napriek tomu dovoz Číny má široké dôsledky pre jej domácu ekonomiku – táto krajina je náchylná k veľkým úrovniam inflácie, a až do nedávnej doby sa tešila jedným z najväčších svetových obchodných prebytkov.

Pomocou importu väčšieho objemu energie by sa Čína mohla stať náchylnejšiou k cenovým tlakom pri kolísaní cien ropy a ďalej narušiť obchodnú bilanciu, ktorá v júli medziročne prepadla o 29,6 percenta. Čína by teda mohla byť prenasledovaná vnímaním, že jej hospodársky rast je neudržateľný, keďže veľkosť zahraničných investícií spomaľuje.

Zdroj: Investing.com

Facebook komentár