Výnosy štátnych dlhopisov USA v piatok ďalej vzrástli, keď investori čelili prispôsobeniu sa potrebe ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb, pre obmedzenie inflácie.

Výnosy štátnych dlhopisov USA v piatok ďalej vzrástli, keď investori čelili prispôsobeniu sa potrebe ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb, pre obmedzenie inflácie.

Čína v júli po prvý raz za osem mesiacov zvýšila svoju držbu štátnych dlhopisov USA, zatiaľ čo Japonsko znížilo držbu svojich dlhopisov od americkej vlády – ako ukázali piatkové údaje Ministerstva financií USA.

Čína zvýšila držanie štátnych dlhopisov USA v júli na 970 miliárd dolárov z 967,8 miliardy dolárov v júni, čo bolo najnižší objem od mája 2010, kedy dosiahli objem 843,7 miliárd dolárov.

Na druhej strane Japonsko v júli znížilo svoj dlh v štátnych dlhopisoch USA na 1,234 bilióna dolárov z 1,236 bilióna dolárov v predchádzajúcom mesiaci. Japonsko zostáva najväčším držiteľom štátnych dlhopisov mimo USA.

Pokles držby Japonska bol viac-menej v súlade s pohybmi v rámci menového trhu. Japonský jen v júli voči americkému doláru posilnil a mesiac skončil na hodnote 131,6 jenov za dolár, zo 135,22 jenov na začiatku mesiaca.

Strmý pokles hodnoty japonského jenu oproti oživujúcemu sa americkému doláru v priebehu tohto roka zvýšil vyhliadky Japonska pre intervenciu na trhu, s cieľom podporiť japonskú menu. Od začiatku roka 2022 japonský jen voči americkému doláru prepadol až o 19,5 %.

Zahraničné držby štátnych dlhopisov USA celkovo v júli vzrástli na 7,501 bilióna dolárov z 7,430 bilióna v júni.

Celkové objemy štátnych dlhopisov USA

Na transakčnej báze americké štátne dlhopisy v júli zaznamenali čistý zahraničný prílev vo výške 23,12 miliardy dolárov, čo je pokles z 58,9 miliardy dolárov v predchádzajúcom mesiaci. Americké štátne dlhopisy už tretí mesiac po sebe čelia prílevu zahraničných peňazí.

Rastúce objemy vo všeobecnosti nasledovali vývoj výnosov (opak vývoja cien) v rámci trhu štátnych dlhopisov USA. Referenčný 10-ročný výnos zo štátnych dlhopisov sa začal v júli na hodnote 2,904 % a mesiac skončil na úrovni 2,642 %.

V ostatných triedach aktív cudzinci v júli siedmy mesiac po sebe vykonali odpredaj amerických akcií v hodnote 60,32 miliardy dolárov z odlevu 25,36 miliardy dolárov v júni. Júlový odpredaj bol najväčší od marca.

Firemné dlhopisy USA zaznamenali v júli prílev vo výške 8,78 miliardy dolárov, čo je mierny pokles z 13,99 miliardy dolárov v júni. Cudzinci boli čistými nákupcami amerických podnikových dlhopisov sedem mesiacov za sebou.

Údaje ministerstva financií USA tiež ukázali, že obyvatelia USA opäť vykonali odpredaj svojich držaných dlhodobých zahraničných cenných papierov, s čistými odpredajmi vo výške 27,2 miliardy dolárov z odpredaja vo výške 50,5 miliardy dolárov v mesiaci jún.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár